2. farský ples je za nami

Po vydarenom 1. ročníku farského plesu sa naša farská rodina veľmi tešila aj na ten druhý. Po lístkoch sa tentoraz doslova len tak zaprášilo. A že to bola opäť výborná zábava niet pochýb. Organizátori asi budú musieť porozmýšľať ako nafúknuť „Vetko“ :).

Ale pekne po poriadku najprv zrekapitulujme tento ročník. Potom ako nám na úvod plesu zanôtili Košicki špivaci, ples otvorili pán Puškár spolu s našim pánom farárom o. Marekom, ten zároveň poďakoval všetkým organizátorom, ktorí do organizácie tejto udalosti vložili svoje talenty a nepochybne aj veľa času.

Continue Reading

Vianočná omša za účastí detí

V našej farnosti sme začali sláviť narodenie Ježiša 24.12. detskou svätou omšou o 16-tej. Jej slávenie bolo o čosi výnimočnejšie, všetci sa tešili z malého Ježiška, ktorého symbolicky priniesol duchovný otec Marek do jasličiek.

Continue Reading

Relikvie sv. Košických mučeníkov vo farskom kostole sv. Ondreja

V nedeľu 4.8.2019 sme v našom chráme v rámci prípravy na jubileum 400 výročia smrti troch Košických mučeníkov privítali ich relikvie. Aj na príklade týchto svätých mužov nám otec Marek v dnešnej homílií pripomenul, že i naše materiálne bohatstvo môžeme využiť pre dobro blížnych a nášho spoločenstva. Pred svätou omšou sme sa začali modliť deviatnik, ktorý ukončíme 12.8.2019. Do tohto dátumu si môžeme tieto relikvie uctiť v našom kostole a za obvyklých podmienok získať odpustky.

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Posledný víkend 15-16.6.2019 sa niesol v našej farnosti vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti v sobotu prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.

Bol to nádherný pohľad na deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a trošku aj neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola sv. Ondreja v sprievode miništrantov a kňazov. Isto len máloktoré oko ostalo pri tejto príležitosti suché. Veď je to veľký zázrak prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom?

Otec Marek v homílií povzbudil deti aj dospelých, aby sme prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Zároveň apeloval na nás rodičov, aby sme nezabúdali svoje deti privádzať aj naďalej do chrámu a aby sme  aj my dospelí túžili po prijatí Eucharistie.

Veľká vďaka nášmu Bohu za tento nádherný deň! Prosíme o modlitby za naše deti aj rodičov, aby sme hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri slávení Eucharistie. Najbližšie už na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Krížová cesta v piatok

V piatok 22.3.2019 o 17.15 sa budeme opäť modliť spoločne s našim duchovným otcom krížovú cestu. Všetkých vás pozývame, pripojte sa k rodičom, ktorí sa budú modliť za deti a mládež, aby sme vychovali z našich detí statočných ľudí s Božou pečaťou v srdci.

Stretnutie s Trpiacim Kristom (2)

Aj v pondelok 18.3.2019 sme sa stretli pri meditácií o utrpení Ježiša, ktorú už druhý krát v tomto pôstnom období predniesol otec Marek.

Tentokrát sme rozjímali nad samotou, ktorú prežíval Ježiš v Getsemanskej záhrade, keď nenašiel pri prežívaní svojej agónie oporu v žiadnom svojom blízkom priateľovi. Zamysleli sme sa nad tým, ako my prežívame svoju samotu v našich trápeniach. Či nie je darom aspoň málinko okúsiť z toho, čo prežíval náš Pán? Otec Marek nás povzbudil, aby sme sa nebáli aj naše problémy „priložiť“ Ježišovi, On je tu predsa pre nás.

Ďalej sme uvažovali nad zradou jednej z najkontroverznejších postáv evanjeliá a to Judáša a ako znášal tento podraz od svojho priateľa Ježiš. Nerobíme to aj my, keď na jednej strane sme schopní Ježiša pobozkať a vzápätí ho zradiť?

Pozývame vás na ďalšie stretnutie pri meditácií a modlitbe s Trpiacim Kristom, ktoré nás čaká v pondelok 25.3.2019 po svätej omši.

Miništrantské sústredenie

Starší miništranti z našej farnosti absolvovali počas prázdninového týždňa trojdňové sústredenie s otcom Marekom v Zlatej Idke. Naši miništranti sú skvelá partia a tak sa v priateľskom duchu nieslo aj toto ich stretnutie. Utužovali sa vzťahy, modlili sa i zabavili sa pri spoločenských hrách. Chlapci sa aj dobre najedli, keď svoje kuchárske umenie predviedol aj otec Marek.

Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí s duchovným otcom

V našej farnosti sa stalo v tomto školskom roku zvykom, že prvý pondelok v mesiaci sa  rodičia prvoprijímajúcich detí stretávajú s otcom Marekom. Všetko to začalo v septembri, keď nám otec Marek ponúkol pomoc pri príprave našich detí na túto veľkú udalosť v živote veriaceho človeka.

A tak nám otec Marek pomáha prejsť týmto obdobím plným milostí nielen pre prvoprijímajúce deti, ale aj pre celé naše rodiny. Každým stretnutím aj nás rodičov svojim povzbudivým slovom približuje k nášmu Nebeskému Otcovi. Veríme, že vďaka jeho podpore ľahšie privedieme aj naše deti k poznaniu, že v Ježišovi nájdu svojho najlepšieho priateľa.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia. Najbližšie stretnutie je naplánované na 4.3.2019.