Celodenná adorácia na prvý piatok

V piatok 07.októbra bude v našom farskom kostole celodenná adorácia pred Eucharistiou. Sviatosť bude vyložená od 9.00-18.00 hod; pozývame vás kedykoľvek v tomto čase k tichej osobnej modlitbe pri Pánovi. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa napísal na hárok na nástenke v kostole.

Zároveň vás pozývame v tento deň osláviť spomienku na Ružencovú Pannu Máriu spoločnou modlitbou sv. ruženca o 17.30 hod a slávnostnou sv. omšou o 18.00 hod.

Koncert organa a harmónia

Srdečne pozývame všetkých farníkov aj veriacich z iných farností na premiéru koncertu ogana a harmónia, ktorý bude v sobotu 08. októbra 2022 o 18.45 hod (po sv. omši) v našom farskom kostole.

Účinkujú: dp. Dénes Takács, farár v Drienovci a dp. Michal Bodnár, kaplán našej farnosti na Podhradovej

Pri koncerte bude možné prispieť na opravu strechy farského kostola. Srdečná vďaka!

Naša farnosť má prvú členku zasvätených panien

V sobotu 01. októbra 2022 sme po prvýkrát v našej farnosti boli svedkami krásnej slávnosti – členka nášho farského spoločenstva Helenka Eliášová v tento deň v Kaplnke sv. Michala prijala svoje panenské zasvätenie Bohu.

Pri svätej omši, ktorej predsedal pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč, vstúpila do stavu zasvätených panien – Ordo virginum. Slávnosti sa zúčastnili pozvaní kňazi z diecézy, medzi nimi aj náš pán farár Marek Ondrej a pán kaplán Michal Bodnár, ktorí zároveň koncelebrovali túto sv. omšu. Medzi prítomnými boli tiež ostatné zasvätené panny našej diecézy, rodinní príslušníci, priatelia a známi Helenky a medzi gratulantmi boli aj naši farníci z Podhradovej.

Stav zasvätených panien je jednou z foriem zasväteného života, v ktorej kandidátka vyjadruje predsavzatie užšie nasledovať Krista a biskup ju zasvätí Bohu pri liturgickom obrade a odovzdáva ju službe Cirkvi. Stav zasvätených panien nemá svojho zakladateľa či zakladateľku, je ňou samotná Cirkev. Ide o najstarší spôsob zasvätenia v Cirkvi -je známy už od čias apoštolov. Zasvätená panna nevstupuje do žiadneho nového spoločenstva, tým zostáva diecéza, do ktorej patrí. / zdroj: ordovirginum.webnode.sk

V mene našich duchovných otcov a celého nášho farského spoločenstva Helenke srdečne blahoželáme k jej vykročeniu na novú duchovnú cestu a vyprosujeme jej ochranu a pomoc Nebeskej Mamy a veľa požehnania od Pána do jej služby druhým!

Zmena úradných hodín

Oznamujeme veriacim, že farská kancelária bude otvorená v nových úradných hodinách – namiesto štvrtku budú úradné hodiny v piatok od 16.00-17.00 hod. Utorok ostáva po starom, t.j. od 16.-17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Modlitby a pôst za kňazov

Spoločenstvo Modlitby za kňazov aj v tomto roku pozýva k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2022. Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok alebo inú primeranú formu pôstu.

V našej farnosti sa do tejto pôstnej reťaze zapojíme od 26.09.-24.10.2022 s úmyslom za našich duchovných otcov farnosti. Zapísať sa môžete na hárok na nástenke pri východe z kostola.

Viac na: postaputzaknazov.sk

Manželské stretnutia

Od októbra začínajú v našej farnosti opäť stretnutia manželských párov. Prvé stretnutie bude v pondelok 03.10.2022 po sv. omši vo farskom kostole, srdečne vás pozývame.

Svätá omša za zosnulých

V nedeľu 02. októbra bude slúžená pravidelná svätá omša za zosnulých v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Prítomní veriaci ju môžu obetovať za svojich drahých zosnulých a spoločne zahrnieme do úmyslov aj všetkých zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie. Pred svätou omšou vás pozývame aj na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.

Hieronymova noc

Farnosť sv. Alžbety vás pozýva na Hieronymovu noc, ktorá sa uskutoční z 30.09.2022 na 01.10. v Dóme sv. Alžbety. Ide o celonočné čítanie Svätého Písma, spojené so sv. omšou a adoráciou. Tento rok sa bude čítať zo Spisov sv. Pavla. Záujemcovia o čítanie Sv. písma sa môžu zapísať do tabuľky, ktorú nájdu na stránke farnosti domsvalzbety.sk.

PROGRAM Hieronymovej noci nájdete na plagáte.

Pozvánka na návštevu ružencovej záhrady

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na slávnosť Ružencovej Panny Márie do Vyšnej Šebastovej dňa 11. októbra 2022. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra zapísaním sa na hárok, ktorý je na zadnej lavici v kostole, pred vstupom na chór. Poplatok pre tých, ktorí nie sú členmi ružencového bratstva: 3 eurá. Bližšie info u p. M. Rendošovej.