Detská svätá omša

Pozývame všetky menšie i väčšie deti na najbližšiu detskú svätú omšu, ktorá bude v piatok 13. decembra o 18.00 hod v našom farskom kostole. Budeme radi, ak sa zapojíte aj do spevu, nech sa Ježiško poteší ešte viac 🙂

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok 12. decembra pozývame birmovancov na stretnutie vo farskom kostole; začína sa svätou omšou o 18.00 hod.

Nácvik detského zboru

Pozývame deti našej farnosti, ktoré rady spievajú a chcú svojim spevom potešiť aj malého Ježiška, na nácvik piesní na detskú vianočnú svätú omšu. Bude v stredu 11. decembra o 17.30 hod v našom farskom kostole. Tešíme sa na vás!

Rorátna svätá omša

Pozývame vás na rorátnu svätú omšu, ktorá bude v našom farskom kostole v utorok 10. decembra o 18.00 hod.

Rorátne sväté omše „roráty“ sa slávia len za svetla horiacich sviec, ktoré majú pripomínať, že sa veriaci ľud pripravuje na narodenie Ježiša Krista- Svetla sveta. Na úvod sv. omše kňaz spieva latinskú adventnú pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého.

Veriaci prichádzajú na slávenie svätej omše so zažatými sviecami v kahancoch.

Po svätej omši bude meditácia nad Božím Slovom formou Lectio divina, ktorú bude viesť o. Marek.

Adventné večery s Božím Slovom

Počas adventného obdobia sa vo farskom kostole každý utorok stretávame s o. Marekom pri meditáciách nad Božím Slovom formou Lectio divina. Sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú nasycovať Božím Slovom.

Prvé stretnutie bolo zamerané na stať z Lukášovho evanjelia o Zvestovaní Pána. Otec Marek nám priblížil udalosť navštívenia Panny Márie anjelom Gabrielom, ktorý jej zvestoval, že bude matkou Božieho Syna.

Čítaj viac

Odpustová slávnosť s o. biskupom Marekom Forgáčom

V našom farskom kostole sme v nedeľu 1. decembra 2019 slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Predchádzala jej deväťdňová novéna k nášmu patrónovi, ktorého sviatok sme slávili 30. novembra 2019. Ako hlavného celebranta a kazateľa odpustovej slávnosti sme privítali pomocného košického biskupa Mons. Mareka Forgáča. Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali duchovní otcovia našej farnosti a niekoľko kňazov našej diecézy. Medzi hosťami slávnosti boli aj rodičia nášho pána farára JCDr. Mareka Ondreja.

Čítaj viac

Sviatok sv. Ondreja vo farnosti

V sobotu 30. novembra sme slávili sviatok patróna košickej arcidiecézy a tiež našej farnosti, sv. Ondreja, apoštola. Slávnostnú svätú omšu slúžil za celú farnosť náš pán farár Marek Ondrej.

V kázni sa dotkol témy aktuálnej nielen dnes, ale i za čias apoštolov- bezmocnosti. Poukázal na to, že ľudia pomerne často vyjadrujú bolesť z toho, že sa cítia bezmocní, neschopní poradiť si so svojimi problémami v rôznych oblastiach života. Odkaz, ktorý nám zanecháva apoštol Ondrej je uvedomenie si, že my sami sme bezmocní pohnúť našimi problémami. Bol prvým z učeníkov, ktorý v Ježišovi spoznal Mesiáša- nádej a svetlo do ťažkostí ich životov a uveril, že práve On je tým, ktorý je naozaj schopný nám pomôcť. A tak aj my dnes sa môžeme týmto odkazom povzbudiť a hľadať pomoc v Tom, ktorý je víťazom nad každou ťažkosťou a trápením.

Po homílii sa o. Marek modlil modlitbu exorcizmu nad olejom sv. Ondreja, aby sme boli na príhovor nášho patróna chránení od zlého, a aby nám vyprosoval uzdravenie a ochranu. Na záver, po speve pápežskej hymny, boli veriaci týmto olejom pomazaní.

Pripravme jasličky pre Ježiška

Počas tohtoročného adventu sa môžeme v našej farnosti opäť zapojiť do aktivity „Pripravme jasličky pre Ježiška“. Spočíva v konaní dobrých skutkov, ktorými chceme „vystlať“ jasličky pre Božieho Syna. Za každý dobrý skutok, ktorý vykonáme z lásky pre človeka a pre Boha, môžeme položiť jedno steblo slamy do pripravených jasličiek pred oltárom.

Slama je pripravená na stolíku vzadu v kostole. Pozývame zapojiť sa všetkých členov farnosti, nielen tých najmenších, ale aj mládež a dospelých. Spoločne Mu pripravme pekné a pohodlné ustlanie, aby Ho v tej svätej, tichej noci príjemne hriala nielen slama, ale hlavne naše z lásky vykonané dobré skutky 🙂

Detská svätá omša

Pozývame deti našej farnosti na najbližšiu detskú svätú omšu v piatok 6. decembra o 18.00 hod. Zároveň je v tento deň aj spomienka na biskupa sv. Mikuláša. Pán kaplán Martin niečo zaujímavé o tomto svätcovi prezradí, oplatí sa prísť 🙂

Celodenná poklona na 1. piatok

Celodenná poklona pred vyloženou Sviatosťou oltárnou bude v našom kostole v piatok 6. decembra od 9.00- 18.00 hod. Prosíme záujemcov o službu tichej modlitby a adorácie, aby sa zapísali na hárok na nástenke.