Svätá omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

Pozývame Vás na najbližšiu svätú omšu ku cti sv. Ondreja, apoštola, ktorá bude vo farskom kostole v pondelok 27. januára o 18.00 hod. Budeme sa pri nej modliť za uzdravenia od chorôb tela i duše, za oslobodenie, ochranu a požehnanie. Po eucharistickej poklone bude udeľované pomazanie olejom sv. Ondreja.

Hudobne budú svätú omšu doprevádzať saleziánske rodiny z Prešova.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha na severnej pologuli od 18. do 25. januára 2020. Tohtoročnou témou je: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.“ (Sk 28,2)

Od samého začiatku chcel Ježiš, aby všetci veriaci boli jedno (Jn 17, 20-23). Je preto veľmi bolestné vidieť toľké rozdelenie medzi kresťanmi. Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého. Táto výzva sa týka celej Cirkvi a uskutočňuje sa obrátením srdca, modlitbou, vzájomným bratským poznaním a teologickým dialógom. Je povinnosťou každého kresťana modliť sa za znovuzjednotenie Cirkvi. Hoci môžeme spolupracovať s Duchom Svätým a spoločne sa o túto jednotu snažiť, iba Boh prináša pravú jednotu.

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Kresťania spolu na Malte (Christians Together in Malta)). Každý rok 10. februára slávia mnohí kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla. Týmto sviatkom si pripomínajú príchod kresťanskej viery na ich ostrovy a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb (Sk 27, 18- 28, 10), je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Modlitba za jednotu kresťanov

Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby sme boli jedno, prosíme Ťa za jednotu kresťanov, tak ako ty chceš a skrze prostriedky, ktoré ty chceš. Nech nám Tvoj Duch dá prežívať utrpenie z rozdelenia, vidieť naše hriechy a dôverovať v nádeji, ktorá je nad všetko očakávanie. Amen

Pozvánka na 2. farský ples

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja Vás srdečne pozýva na 2. farský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára 2020 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, so začiatkom o 18.00 hod.

Cena lístka je 30 eur; zahŕňa prípitok, hlavné jedlo, nealko, švédske stoly, tombolový lístok a kultúrny program. Vstupenky je možné si zakúpiť u p. Puškára, tel. kontakt 0903 215 465. Teší sa na Vás organizačný tím Farského plesu.

Volanie na Otca

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice a mládežnícke spoločenstvo Mahaim, pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež, vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční 19.01.2020 o 17.00 hod v našom farskom kostole.

Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu arcidiecézu.

PROGRAM

  • 17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
  • 17:30-18:00 Slovo
  • 18:00-19:00 Modlitba chvál, moderovaná adorácia, eucharistické požehnanie

Nácvik detského zboru

Pozývame deti našej farnosti na nácvik piesní na detské sväté omše. Stretneme sa opäť v stredu 22. januára o 17.30 hod v kostole. Tešíme sa na vás 🙂

Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude vo farskom kostole adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou v pondelok 20. januára, v utorok 21. januára a v piatok 24. januára od 17.00 – 18.00 hod.

Detské sväté omše

Pozývame deti našej farnosti a ich rodičov na ďalšiu detskú svätú omšu. Bude v piatok 17. januára o 18.00 hod. Tešíme sa na vás 🙂

Stretnutie birmovancov

Pozývame našich birmovancov na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. januára 2020 v kostole. Začíname svätou omšou o 18.00 hod, po nej nasledujú skupinky.

Večer milosrdenstva: „Poďme, plesajme…“

Komunita Emanuel srdečne pozýva na ďalší Večer milosrdenstva s témou „Poďme, plesajme…“ vo štvrtok 9. januára 2020 v našom farskom kostole. Začíname sv. omšou o 18:00 a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov Komunity Emanuel.

Rodiny našej farnosti privítali koledníkov

Sviatok Svätej rodiny sa v našej farnosti niesol v trochu výnimočnej atmosfére, v mestách dnes možno málo vídanej . V toto nedeľné popoludnie sa ulicami a uličkami niektorých častí mesta ozýval nefalšovaný hlasný smiech a známy zvuk roľničiek. (Ne)náhodní okoloidúci mohli stretnúť skupinku svižne kráčajúcich mladých ľudí v družnom, veselom rozhovore. Boli to naši mladí koledníci s pánom farárom, ktorí navštevovali rodiny nášho farského spoločenstva so vzácnym posolstvom -priniesť Živého Krista a zvestovať tú milú správu o narodení Jezuliatka. Otec Marek prinášal do rodín modlitbu požehnania a prosbu o Božiu ochranu do nového roka. Koledníci, spievajúc krásne koledy, prichádzali do príbytkov a k ich spevu sa hneď pridali aj samotní hostitelia. Spolu navštívili 14 rodín, kde zažili milé a srdečné prijatie a zhodli sa na tom, že hoci oni boli tí, ktorí šli druhých potešiť a obdarovať, sami boli touto službou obdarovaní a veľmi povzbudení.

Čítaj viac