Miništrant – nie len pomocník

Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Preto pozývam práve TEBA, ktorý sa chceš zapojiť do tejto služby na spoločné stretnutie v sobotu 11. februára o 13:30 vo farskom kostole. Verím, že sa čosi nové naučíš a v tejto službe sa budeš cítiť potrebný. Teší sa na TEBA p. kaplán Michal.

Stretnutie mladých v našom kostole

Kostol je miesto, kde sa stretávame s Bohom, kde sme účastní na sv. omšiach, prijímame sviatosti a prežívame čas v modlitbe. Kostol je i miestom stretnutia rôznych ľudí s rôznymi príbehmi. Práve na jedno takéto stretnutie pozývame mladých našej farnosti vo veku 15 rokov a viac v piatok 10.2. po sv. omši v priestoroch farského kostola. Stretnutie sa bude niesť v duchu modlitby, Sv. písma a debaty o otázkach, ktorými mládež žije. Témou prvého stretnutia bude: „Láska a jej podoby“. Teší sa na vás p. kaplán Michal.

Adorácie cez týždeň

V tomto týždni vás pozývame k tichej modlitbe a adorácii pri Sviatosti Oltárnej vo farskom kostole v utorok a piatok od 17:15-18:00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.

Stretnutie manželov

V pondelok 06. februára bude po sv. omši o 18:30 hod pravidelné stretnutie manželských párov vo farskom kostole, srdečne pozývame.

Pridaná nedeľná sv. omša

Z dôvodu konania farského plesu bude výnimočne pridaná sv. omša v nedeľu 05. februára o 18.00 hod vo farskom kostole.

Celodenná adorácia

V piatok 03. februára bude celodenná adorácia vo farskom kostole, od 9.00- 18.00 hod. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa zapísal na konkrétny čas na hárok na nástenke v kostole.

Adorácie počas prvopiatkového týždňa budú v pondelok, utorok od 17.15 – 18.00 a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

Vo štvrtok 02. februára slávime sviatok Obetovania Pána, známy aj ako Hromnice. Sväté omše budú v kaplnke sv. Rozálie o 16.00 hod a vo farskom kostole o 18.00 hod.

Sviatok Obetovania Pána si spájame s hromničnou sviečkou, ktorú nám kňaz v tento deň požehná pri svätej omši. Jej význam si ľudia najčastejšie vysvetľujú ako ochranu pred búrkou alebo inými nebezpečenstvami. Hromničná sviečka však nie je nejakým samostatným nástrojom na ochranu človeka. Jej plameň nám má pripomínať predovšetkým potrebu byť v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku k človeku. Potom svetlo viery osvecuje pokojom a radosťou z Božej prítomnosti aj tie najťažšie chvíle v pozemskom putovaní ľudského života a dáva im zmysel vzhľadom na konečné a trvalé dobro človeka.

foto: kolbeweb.sk

Miništrant mesiaca

Od februára rozbiehame v našej farnosti akciu pre chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť do služby miništrantov pri sv. omšiach. Vítaní sú všetci – malí, mladí i starší; skúsení i nováčikovia. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas januára môžete zapísať. Od februára budete zbierať nálepky za každú sv. omšu, na ktorej budete miništrovať. Posledný deň mesiaca sa vyhlási „Miništrant mesiaca“- ten, ktorý bude mať najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A možno bude aj malá odmena 🙂 Tešíme sa na vás!