Farský ples v momentkách

Vážení farníci, fotky z 1. farského plesu si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii Galéria.

Ďakujeme ešte raz p. fotografovi Ing. Martinovi Rovňákovi za krásne zábery a autentické zachytenie atmosféry celého večera!

Seminár Závislosti a rodina

Nadácia Výchova a vzdelanie, pod záštitou Mons. Mareka Forgáča, Vás pozýva na seminár s názvom Závislosti a rodina.  Bude sa konať v utorok, 26. februára 2019 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89, so začiatkom o 16:30 hod. So svojimi osobnými skúsenosťami so závislosťou sa podelia manželské páry zo Slovenska, ktoré spája cesta uzdravenia prostredníctvom Komunity Cenacolo. Vstupné je dobrovoľné.

Sv. omša k úcte sv. Ondreja

V pondelok 25.2.2019 o 18:00 hod budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Ondreja. Počas bohoslužby sa budeme modliť za uzdravenie a oslobodenie; po sv.omši bude pomazanie olejom sv. Ondreja.

Pozývame všetkých, mladších i starších, ktorí chcú skrze príhovor apoštola Ondreja prosiť o uzdravenie v akejkoľvek oblasti, ktorá potrebuje Boží dotyk. “A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.” 1 Jn 5, 14

Vedecká konferencia o Teokracii

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy. Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách.

Konferencia bude ďalej pokračovať 26. a 27. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku v prednáškových blokoch v anglickom a nemeckom jazyku. Prednášať budú hostia z univerzít a inštitúcií Nemecka, Estónska, Talianska, Českej republiky a Slovenska: Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor), Peter Dubovský SJ (PIB Rím), Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava), Peter Juhás (WWU Münster), Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava), Christoph Levin (LMU Mníchov) a iní.

Vstup je voľný. Bližšie informácie na: http://biblia.rimkat.sk/vedecka-konferencia-o-teokracii/ alebo na: rlapko@gmail.com.

Klub 25+ o ôsmom Božom prikázaní

Dňa 21. februára 2019 o 18:30 hod Vás pozývame na pravidelné stretnutie Klubu 25+ do DKC Veritas. Témou stretnutia bude 8. prikázanie Desatora: Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu. Otázky typu Aký je rozdiel medzi ohováraním a osočovaním? Čo je pravda a čo už nie? Ako to rozlíšiť? Ako reagovať a ako sa proti tomu brániť? si isto kladieme v rôznych situáciách všetci. Interaktívnou a pútavou formou sa nimi budeme zaoberať spolu s hosťom večera Rastislavom Sabatulom.

Detský zbor a detská sv. omša

V týždni od 18.2.2019-22.2.2019 sú jarné prázdniny, z tohto dôvodu detský zbor a detská sv. omša nebude. Všetkým žiakom a študentom prajeme pohodové, radostné a požehnané chvíle pri prázdninových aktivitách.

Kurz Blahoslavenstvá

Bratia augustiniáni Vás pozývajú na kurz s názvom Blahoslavenstvá, ktorý sa uskutoční od 20.2.2019- 24.4.2019 v priestoroch Kláštora sv. Augustína, každú stredu od 18:00- 20:30 hod.

Ježišova reč na vrchu začína blahoslavenstvami. Je to občiansky preukaz – identifikačná karta kresťana. Kurz BLAHOSLAVENSTVÁ je o prehĺbení viery v Boha, pochopení základu Ježišovej reči na vrchu, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Je o zdieľaní viery, o hľadaní, lepšom porozumení evanjeliu spolu s druhými v spoločenstve.

Ak si niekto z nás kladie otázku „Čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?“, odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. (Pápež František)

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.aug.sk/akcie/blahoslavenstva/

Povedali o farskom plese…

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať zopár vyjadrení účastníkov 1. farského plesu o ich dojmoch zo slávnostného večera…

Vážení organizátori 1. farského plesu, dovoľte nám úprimne zo srdca všetkým Vám poďakovať za dobre zvládnutú organizáciu prvého plesu. Od prvej chvíle pri vstupe do sály, čakalo nás milé privítanie, usadenie na miesto a príjemná atmosféra. Tam, kde je prirodzené, tam môže prísť aj nadprirodzené, tam, kde sa stretnú ľudia s dobrým úmyslom a s Božím požehnaním, tam je možné povedať: …, dob­re je nám tu! .…Jednotlivé kultúrne časti boli veľmi pekné, nám sa najviac páčila talentovaná dvojica, speváčka s hudobníkom, ktorý hral na gitare a na nezvyčajnom hudobnom nástroji – hang, nuž a tiež mladý podhradovčan na saxafóne. Osobitne musíme poďakovať duchovným otcom Marekovi a otcovi Radovi za ich duchovný a fyzický, ale tiež za kultúrno spoločenský vklad do tejto akcie (cena útechy – to bola čerešnička na torte). Prajeme Vám, aby Vás Pán odmenil svojim požehnaním za všetku tú námahu, ktorú ste vynaložili. Veríme, že sa aj vďaka takejto akcii podarí čím skôr postaviť pastoračné centrum na Podhradovej (kde naozaj NIČ nie je). A my chceme i naďalej prispievať akýmkoľvek spôsobom pre tento bohuzáslužný cieľ. S vďakou manželia Viliam a Dáša

Zorganizovať ples bola úžasná myšlienka, ktorá sa pretavila do fantastickej akcie. Skvelá organizácia, výzdoba, skvelé ceny v tombole, zaujímavý program. Výborný nápad s foto stenou. Trošku stiesnené priestory okolo stolov. Hudba mohla byť trošku modernejšia. Ja som nadmieru spokojná a som veľmi rada, že som mohla byť aj s priateľmi, fajne sme sa bavili. Paula

Podľa mňa dobre bolo… mne vadil akurát prístup k stolu… take to bolo stiesnene… ale to bola taka mini sála a veľa ľudí… a hudbu by som inú… ale zasa na to vekové zoskupenie co tam bolo tak sa to dá pochopiť… Katka

Bolo výborne, výborna strava, muzika, tanec, program sa mi veľmi páčil. Som sa dobre zabavil a všetky dievky som s veľkou radosťou vytancoval. Výborný zážitok som mal. Ľúbim všetky vás a hlavne tie, ktoré som vytočil:) Ladislav

Ples bol výborný od začiatku sme sa cítili veľmi dobre. Živej skupine Nika band sa počas celého večera podarilo vytvoriť skvelú tanečnú atmosféru. Jedlo bolo veľmi chutné a aj lahodiace oku 🙂 🙂 Obsluha bola príjemná a úslužná.  Potešili sme sa, že počas večera sa môžeme odfotiť fotografom. Čo je možno negatívom ale ani nemusí byť, že bol malý parket aspoň sme boli všetci k sebe bližšie. Ďakujeme že sme mohli byť súčasťou, zabaviť sa, potancovať a porozprávať sa do sýtosti! Ďakujeme za službu a tešíme sa na druhý ročník plesu! Julka

Ples bol vynikajúci. My sme sa cítili veľmi dobre. vytancovali sme sa do sýtosti. Ples bol výborne zorganizovaný. Výborná muzika, výborné jedlo, výborný program, výborná spoločnosť. Páčilo sa mi, že ples nebol vekovo ohraničený, bavili sa spolu mladí aj starší a pokročilí. Bola vynikajúca atmosféra. Malé mínus: trocha menej miesta – sála je asi tak pre 100 ľudí. Ale tie priestory pri sále to vyriešili.Veľká vďaka patrí organizátorom a všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní. Boh ich žehnaj. Gabika a Miroslav

Som rád, že sa nám podarilo realizovať ďalšiu skvelú myšlienku. Farský ples je jedinečnou príležitosťou k tomu, aby sa ľudia stretli. Zábava, tanec, či čas strávený v spoločnosti známych alebo priateľov sú taktiež súčasťou života, ktorý je Božím darom. Vyslovujem poďakovanie a uznanie všetkým organizátorom za prípravu, účastníkom za prítomnosť a teším sa na budúci ročník. otec Marek

Ples bol jednoducho skvelý. Veľmi dobre sme sa bavili. Bola to výborná príležitosť slušne sa zabaviť s priateľmi a spoznať bližšie ľudí z našej farskej rodiny. Táto akcia nas utvrdila v tom, že dokážeme tvoriť aj ďalšie väčšie, či menšie diela v našej farnosti. Vďaka za tento nápad a všetkým organizátorom za super odvedenú prácu! Ami a Dano

Pre nás to bol príjemný večer a keďže už nie sme Podhradovčania, bolo veľmi príjemné stretnúť toľko známych ľudí. Všetko bolo na vysokej úrovni – hudba , jedlo, jednotlivé vstupy. Veľmi pekne vám ďakujeme. Zabávali sme sa skvelo, s príjemnými ľuďmi to ani inak nemohlo byť. (len priestor by mohol byť väčší – ale stačil) Jarka a Martin

1. farský ples Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja

Farníci, ich priatelia a známi sa dňa 9. februára 2019 stretli na 1. farskom plese Farnosti sv. Ondreja na Podhradovej. V duchu myšlienky z Písma, že všetko má svoj čas, sa spoločenstvo veriacich zišlo, aby spolu prežili príjemné chvíle mimo bežných povinností a starostí, pri dobrej hudbe, jedle, v kruhu blízkych a spoznávaním nových známych. 

Ples zahájili spoločne p. Vladimír Puškár a duchovný otec Marek, ktorí práve pri tejto príležitosti prezradili, ako vlastne myšlienka zorganizovať 1. farský ples vznikla. Stačilo málo- nápad jedného manželského páru, posedenie s p. farárom a prípravy sa mohli začať…

Plesu sa zúčastnilo 143 ľudí; zabaviť sa prišli mladé páry, rodičia i starí rodičia aj naši duchovní otcovia o. Marek a o. Rado.

Prvých hostí hneď na úvod vítali známi Košicki špivaci, ktorí zahrali a zaspievali na folklórnu nôtu. Výbornú náladu celý večer zabezpečovala trojica hudobníkov z kapely Nikaband. Pestrý program pozostával okrem toho aj z vystúpenia “tanečníkov z dymiacich hôr” alias Smoky Mountains Dancers, ktorí to roztočili svižnými modernými country tancami. Vystriedal ich talentovaný chlapčensko-dievčenský pár študentov konzervatória, ktorý predviedol okrem spevu aj zaujímavú hru na hudobný nástroj s názvom hang drum. Nádych nostalgie vnieslo vystúpenie nášho mladého farníka Michala Bertu, ktorý zahral krásne skladby na saxofóne, dokonca aj s prídavkom, ktorý si publikum vytlieskalo:)

Chýbať nesmela samozrejme tombola s peknými cenami- bonusovou výhrou na záver bol tanec s p. farárom, ktorý zlepšil náladu aj tým, čo v tombole neuspeli. Treba uznať, že sa nestratí ani na tanečnom parkete:) Špeciálnu spomienku na tento večer si mohli hostia odniesť v podobe fotiek pred fotostenou, kto chcel, aj s použitím vtipných rekvizít (neodolali ani naši duchovní otcovia:)). Pomedzi to všetko sa hostia vytancovali do sýta na parkete, ktorý mal akurát tú nevýhodu, že sa naň nezmestili naraz všetci tanečníci. Najmä strednú a staršiu generáciu potešili neskôr aj piesne na želanie so živou hudbou pri stoloch. Nemenej vzácnou bola určite možnosť prehodiť pár neformálnych slov aj mimo kostola s našimi kňazmi, ako aj s p. kostolníkom s manželkou:) Plesalo sa až do skorého rána, no už len v kruhu najvytrvalejších.

Čo dodať na záver…všetko má svoj čas, začiatok aj koniec, a platí to aj pre náš 1. farský ples. Prišiel čas, kedy sa môžeme vrátiť v spomienkach na pekné chvíle a ďakovať. Ďakovať Bohu za to, že nám doprial túto vzácnu príležitosť byť spolu ako jedna farská rodina. Že sme mohli byť jeden pre druhého darom a svedectvom, že žiť živú vieru je možné nielen za múrmi chrámu, ale všade, kde sme a pri všetkom, čo robíme, lebo ako povedal Ježiš: “Tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” Mt 18, 20

O tom, ako vnímali atmosféru na plese samotní hostia, si budete môcť prečítať v najbližšom príspevku. Momentky z večera Vám prinesieme čoskoro.

Daj svojmu životu farbu

V nedeľu 17.2. sa v našom chráme uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie Volanie na Otca na tému “Daj svojmu životu farbu”. Všetkých vás srdečne pozývame a zároveň by sme vám chceli priblížiť o čom to celé je a ako to celé vzniklo.

Volanie na Otca sú modlitebné stretnutia, ktoré sa konajú každú tretiu nedeľu v mesiaci v Kostole sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach organizované mládežníckym spoločenstvom Mahaim. Túžime, aby sa bratia a sestry zjednotili v modlitbe vo volaní na nášho Nebeského Otca. Našou víziou je vytvoriť jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami pôsobiacimi v Košiciach a spoločne sa modliť za naše mesto, aby do neho prišlo prebudenie. Nechceme ostať len v chráme pri modlitbách, ale vyjsť naproti tým, ktorí to najviac potrebujú a ohlásiť im radostnú zvesť o Božom Kráľovstve.

Daj svojmu životu farbu nie je len téma, ktorá nás bude sprevádzať najbližšie stretnutia. Daj svojmu životu farbu je pozvaním od našich čiernobielych životov, dnes tak často presiaknutých depresiami, prázdnotou, vyhorením, k životu plnému farby, naplnenia, zmyslu, plného chutí a novej vášne. Vykresľuje kontrast medzi životom bez Krista a životom s Kristom. Chceme žiť život v plnosti a priniesť nádej, tam kde vládne beznádej, svetlo tmám, slepým zrak, oheň tam, kde to už dávno ľahne šedým popolom. Túžime po opätovnom zapálení sŕdc, po tom, aby nebolo človeka, ktorý by prestal snívať, ktorý by nad sebou zlomil palicu. Pretože nikto nie je na toľko vzdialený, aby bol vylúčený z Božej Lásky. Väčšinou stačí malý krok.


„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“


Matúš 5, 13

Program

17:00-17:30 Chvály – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – Ján Kulan na tému “Daj svojmu životu farbu”
18:00-19:00 Chvály – kapela zo spoločenstva Mahaim

Ján Kulan: Desiaty rok je kňazom. Pôsobil ako školský kaplán na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Od 2014 do 2018 bol na štúdiách psychológie na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme. Od júla 2018 je kaplánom vo farnosti Božieho Milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Momentálne pôsobí ako kňaz a psychológ.

Ako to celé vzniklo?

Bolo nám zjavené slovo z Joela ako odpoveď na to, aké je naše poslanie. Preto od roku 2015 pripravujeme modlitbové stretnutia Volanie na Otca.

Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Joel 2, 15-16