Detský letný tábor

Počas letných prázdnin od 11.07.-15.07.2022 organizujeme denný farský letný tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili najneskôr do 20. júna 2022 na farský email: farnostsvondreja@gmail.com. Prihlášku a bližšie informácie vám zašleme po tomto termíne.

Tábor je určený pre deti 1.-5. ročníka ZŠ, cena je 60 eur. Kapacita je 30 detí.

Teší sa na vás pán kaplán a skvelí animátori na čele s Luckou 🙂

Oslava MDD

Milé deti našej farnosti! Duchovní otcovia vás srdečne pozývajú na veselé popoludnie pri príležitosti vášho sviatku – Medzinárodného dňa detí. Tešia sa na vás vo štvrtok 02. júna od 16.30 hod v priestoroch terasy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (priestor pred Vet barom).

Detská univerzita

Po „covid prestávke“ je tu opäť DETSKÁ UNIVERZITA pre deti vo veku 8-13 rokov. V dňoch 06. – 08.07.2022 ich čaká úvodná imatrikulácia,pútavé prednášky a workshopy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie či teológie, ako aj záverečná slávnostná promócia. Chýbať nebudú hry v parku, letné kino a oddychové aktivity. Poplatok za účasť je 15 eur. Prihlasovanie a viac info na: tf.ku.sk.

Ráchelina vinica

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu BB diecézy organizuje víkendový duchovno-terapeutický program pre ľudí zranených potratom (rodičia, príbuzní, zdravotníci,…). Uskutoční sa od 17.- 19.06.2022 v Košickom kraji. Prijmite pozvanie vykročiť na cestu uzdravenia. Sieť projektu Ráchel zahŕňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov,  lekárov  a duchovných otcov  zaškolených v danej problematike. „Cesta uzdravenia je pre každého jedinečná. Na tej ceste my sme len sprievodcami. Máme mapu a dokážeme ukázať smer, ale je to vlastná cesta každej osoby a len ona sama je jediným odborníkom. Boh ju povedie uzdravovaním takým spôsobom, aký je vhodný len pre ňu.“ (Vicky Thorn- zakladateľka projektu)

Prihlasovanie na : rachel@rodinabb.sk, tel.č. 0911 911 794. Viac informácií o projekte nájdete aj na stránke rachel.rodinabb.sk.

Akordeónový koncert vo farnosti

Srdečne vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole sv. Ondreja v sobotu 21. mája po večernej sv. omši o 18:45 hod. Vystúpi nadaná mladá umelkyňa Antónia Nagyová, ktorá sa predstaví hrou na akordeóne. Dobrovoľné vstupné bude použité pre bratov a sestry z Ukrajiny, ktorí sú pod záštitou našej farnosti.

Adorácie vo farnosti

V 3. májovom týždni Vás pozývame na tichú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v našom farskom kostole. Prísť sa stíšiť a zotrvať pri Kristovi v Eucharistii môžete v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok od 18.30-19.00 hod.

Webináre ku Dňu rodiny

Dňa 15. mája slávime Medzinárodný deň rodiny. Fórum kresťanských inštitúcií pripravilo k oslavám Dňa rodiny tematické semináre, ktoré budete môcť sledovať na youtube kanáli DEŇ RODINY. Nasleduje druhý seminár na tému Dusno vo vzťahu s psychologičkou Denisou Zlevskou. Denisa Zlevská sa dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov v partnerstvách, manželstvách i rodinách a s manželom sú autormi projektu VZŤAHOVO. Prihlásiť na webinár sa môžete tu: https://bit.ly/webinare_DR. Youtube link bude zaslaný prihláseným záujemcom v deň podujatia. V prípade potreby kontaktujte info@denrodiny.sk. Viac info na denrodiny.sk. Slávenie Dňa rodiny bude prebiehať aj v jednotlivých mestách na Slovensku s rôznymi sprievodnými aktivitami. V Košiciach sa bude sláviť 26.06.2022.

DOD v kňazskom seminári

Bohoslovci z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí – Seminár (ňe)má talent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08. mája 2022. Program sa začne sv. omšou o 11.00 hod v seminárnom kostole. Bude nasledovať obed a prehliadka priestorov seminára. O 15.00 hod bude kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili bohoslovci. V rámci programu bude možné súťažiť o ceny, prvou bude zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. DOD sa zakončí o 17.00 hod slávnostnými vešperami. V prípade záujmu o účasť bližšie informácie osobne u p. kaplána Michala.

Stabat Mater v podaní Zboru sv. Cecílie


Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety vás srdečne pozýva na slávnostný koncert Stabat Mater dňa 08. mája 2022 o 19.00 hod v Dóme sv. Alžbety. V roku 1736 talentovaný skladateľ Giovanni Battista Pergolesi vytvoril dielo nestarnúcej hudobnej krásy a nehy. Dokončil svoje Stabat Mater pre dva ženské hlasy so sprievodom sláčikového súboru a organa. Kvalitu diela dokazujú jeho nespočetné opisy, uvedenia a nahrávky. Slávy svojho posledného diela sa podobne ako iný nesmierne veľký talent, W. A: Mozart nedožil. Stabat Mater dokončil počas liečenia na tuberkulózu de facto na smrteľnej posteli a venoval ho bratstvu Cavalieri di San Luigi di Palazzo. Súbor barokových nástrojov povedie koncertný majster Jozef Bikar. Účinkujú Júlia Gurbaľová, Andrea Nemcová, Eduard Plachetka, František Beer a ďalší.

zdroj: @zborsvcecilie

Celodenná adorácia

V prvý piatok mesiaca bude v našej farnosti celodenná tichá adorácia pred Eucharistiou. V čase od 9.00 do 18.00 hod vás pozývame do farského kostola k osobnej modlitbe a stíšeniu pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. V prípade možnosti prísť na celú hodinu sa môžete zapísať na hárok na nástenke v kostole.