Pod krížom na Veľký piatok a Bielu sobotu

V tomto náročnom čase, nie sme len na jednej lodi, ale spolu stojíme pod krížom Ježiša Krista v nádeji, že sa nad nami zmiluje a pomôže nám. V prosbe o milosrdenstvo a záchranu, chcime tráviť čas modlitby pod krížom. Tento rok budeme z dôvodu epidémie vírusu Covid – 19 v našej farnosti sláviť veľkonočné sviatky v našich domovoch, prostredníctvom online prenosov sv. omší a obradov.

Kostol bude otvorený na súkromnú poklonu krížu na Veľký piatok od 17:00 do 21:00 a na Bielu sobotu od 8:00 do 18:00. Prosíme, aby ste prísne zachovávali nasledovné opatrenia:

Podľa usmernenia Hlavného hygienika SR zo dňa 6.4.2020 mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre

– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Rodinná liturgia pre Veľkonočné Trojdnie

Vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá zasiahla aj do slávenia veľkonočných sviatkov, vám pre hlbšie prežitie Veľkej noci ponúkame texty Liturgie domácej cirkvi, ktoré sa môžete spoločne modliť vo svojich rodinách. Zostavil ich kňaz spišskej diecézy dp. František Trstenský a sú odporúčané košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom.

„Prečo si ma opustil…“- zamyslenie na Veľký týždeň-

Dnešnú nedeľu začíname sláviť tajomstvá Pánovej smrti, umučenia a zmŕtvychvstania. Kto z nás by si bol pred rokom pomyslel, že práve v tie najväčšie sviatky kresťanov budeme musieť ostať doma. Ešte pred pár týždňami sme si nevedeli predstaviť, že by sa náš spoločenský život mohol vo veľkej miere zastaviť. Dnes sa však v takejto situácii nachádzame a potrebujeme i v tomto čase hľadať spôsoby ako neostávať sami. Aj napriek odlúčenosti, či nemožnosti byť spolu, nesmieme prepadnúť pocitu, že sme opustení. A to myslím zvlášť na tých, ktorí nikoho nemajú, alebo sa z dôvodu prevencie k svojim drahým nepribližujú. Aby nás samota, odlúčenosť, či pocit bezmocnosti nepremohli, potrebujeme robiť presne to, čo robil Ježiš vo chvíli, keď sa cítil opustený dokonca aj od samého Boha.

„Bože môj, prečo si ma opustil!“ (žalm 22). Tieto slová nám dnes zaznievajú v tichu Kalvárie. Ježiš opakuje slová žalmistu a modlí sa k svojmu Otcovi. Jeho modlitba je výkrikom bolestného srdca mučeného samotou. Na jednej strane bolesť tela, ktoré sa už ani nepodobá na ľudské, po tom, čo bolo bičované, korunované tŕním, ukrižované. Na strane druhej, neustále prehlbujúce sa utrpenie duše, ktorá skusuje v tej najťažšej chvíli najväčšiu opustenosť.

Ach, ako ťažko je človeku, ktorý trpí sám! Ako ťažko je zomierať sám! Niekedy sa stane, že predsa len dostaneme nejakú útechu. Ako napríklad jedna staršia žena, matka a babka žijúca na severe Talianska, ktorá sa minulý týždeň vo chvíli svojho umierania lúčila so svojou rodinou cez telefón. Ešte naposledy mohla pozdraviť svojich najdrahších a cítiť ich blíkosť. Zdravotná sestra, ktorá zverejnila na sociálnych sieťach tento príbeh, sa nezdržala sĺz.

V tých najťažších chvíľach nechceme ostať sami. V tých najťažších chvíľach nemôžeme ostať sami! V tých najťažších chvíľach neostávame sami! Boh je s nami!

Možno aj Ty prežívaš ťažko tieto dni a všetko to, čo sa deje vo svete, či v tvojom okolí. Možno práve Ty pociťuješ opustenosť a smútok vo svojom srdci. Možno aj Ty si myslíš, že Boh ťa opustil a chceš vykríknuť: „Bože, prečo si ma opustil…!“ Ak máš tú potrebu kričať k Bohu, tak krič! Povedz mu o všetkom, čo prežívaš. Vylej si pred ním svoje srdce! Hovor o svojich bolestiach, neistote, chorobách. Maj odvahu pomenovať pred Bohom svoje strachy z ochorenia na koronavírus a možnej smrti! Buď pred Bohom úprimný a zlož na neho svoju starosť s dôverou žalmu, ktorý sa modlil Ježiš na kríži: „Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.“ (žalm 22)

Nech nám Boh, ktorý pozná, čo je to bolesť, dá silu kráčať statočne na našej krížovej ceste. Nech nám pomôže niesť kríž a nech nás prevedie zo strachu a utrpenia Veľkého piatku do radosti Veľkonočného rána.

Otec Marek

Pôst za odvrátenie epidémie koronavírusu

Slovenskí biskupi pozývajú všetkých veriacich na Slovensku: “Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“

„Vznešenejšia cesta“

Známy biblista František Trstenský ponúka elektronickú verziu svojej novej knihy „Vznešenejšia cesta“. Zameriava sa v nej na vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku, ktorý nachádzame v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom.

„Apoštol Pavol je hlbokým teológom s náročným slovníkom. Keď sa však začítame do jeho listov a prenikneme do jeho spôsobu myslenia a vyjadrovania, odhalí sa nám bohatý a citlivý duchovný svet tohto apoštola národov. Pavol vo svojich listoch predstavuje predovšetkým to, ako pochopil Kristovo evanjelium a ako podľa neho žije. Je to jeho meditácia, ba až kontemplácia nad evanjeliom, ktoré prijal od Ježiša Krista a ktoré nestojí akoby mimo neho, ale ho celého preniká. Pavol to, čo verí, učí, a čo učí, aj uskutočňuje,…“ uvádza autor vo svojej publikácii.

Knihu si je možné zadarmo stiahnuť na tejto stránke

zdroj: tkkbs.sk

„Volám k tebe, Pane!“- zamyslenie na 5. pôstny týždeň-

„Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas“ je žalm, ktorý spievame na každom pohrebe. Smrť je považovaná za temnotu a zároveň veľkú priepasť, z ktorej sa ozýva hlas úbohých duší volajúcich k Bohu o zmilovanie. V atmosfére dnešných dní však tento žalm piatej pôstnej nedele, ponúka oveľa väčšie posolstvo. Ide o volanie z hlbín ľudskej bezmocnosti, kedy svet nedokáže zabrániť umieraniu ľudí zoslabnutých chorobou a infikovaných vírusom Covid-19. Ide o volanie ľudí, ktorým zákerná choroba vzala tých najdrahších a nemali možnosť sa s nimi ani rozlúčiť, či byť s nimi v čase umierania. Ide o volanie chorých, ktorí v bolestiach a horúčkach na svojich lôžkach prežívajú tieto dni. Ide o volanie starých a opustených, ktorí žijú v strachu a samote. Ide o volanie tých, ktorí pre ekonomickú krízu prichádzajú o príjem a prácu. Ide o volanie zdravotníkov, ktorí padajú z nôh, pretože sú vyčerpaní. Ide o volanie nás kňazov, ktorí denne prosíme Boha o zmilovanie a ochranu nám zvereného ľudu. Všetky tieto naše volania by mali smerovať k trpiacemu Ježišovi na kríži a kričať : „Zmiluj sa, Pane! Zmiluj sa!“ Čas, ktorý nám je daný, je časom, ktorý je potrebné správne využiť a bojovať zbraňami, ktoré máme k dispozícií. Dokážeme si vyrobiť ochranné rúška, vieme a chceme zachovať bezpečnostné opatrenia, sme ochotní dodržiavať od sebe niekoľko metrové odstupy, ba dokonca ostávame doma a vychádzame možno len v najnutnejšom prípade. A to všetko len preto, aby sme potazili neviditeľného nepriateľa – vírus. My, kresťania však nemôžeme zabudnúť na to, že našou najväčšou zbraňou je modlitba a láska. Modliť sa môžeme všade, aj keď sme izolovaní od ostatného sveta. Milovať dokážeme vždy, a to aj napriek tomu, že si možno lásku prejaviť viditeľne nemôžeme. No to, že myslím na iných, to že zodpovedným prístupom chránim iných, to že pomôžem tým, ktorí sú v ťažkosti, tak to je láska.

„Z hlbín volám k tebe Pane, pane počuj môj hlas!“ Chcime volať k nášmu Bohu a prosiť ho o pomoc. Prehodnoťme naše povrchné odriekanie modlitieb, naučme sa modliť vytrvalo a s vierou. „Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe“, pokračuje žalmista po tom, čo zavolá k Bohu z priepasti a temnoty. Zároveň sa však spolieha na Božiu pomoc a očakáva ho s vytrvalosťou.

Drahí moji priatelia, v dnešnú nedeľu Vás znova pozývam k úprimnej a úpenlivej modlitbe. Volajme k Pánovi, a to aj napriek tomu, že nevieme, kedy jeho mocná ruka zasiahne. Podporme snahu a opatrenia štátov, prácu lekárov, sestier a ošetrovateľov, či predavačov nie len potleskom z okien a volaním: „Ďakujeme!“ Môžeme urobiť viac: padnúť na kolená a s pohľadom upretým na kríž volať: „Pane, zachráň nás!

Otec Marek

Liturgia domácej Cirkvi pre rodiny

Vzhľadom na situáciu zákazu slávenia verejných bohoslužieb pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu) so svojimi spolupracovníkmi texty pre nedeľné slávenie „Liturgie domácej Cirkvi“ v rodinách. Je dostupná aj pre veriacich na Slovensku vďaka prekladu dona Dominika Vinša SDB a úprave dona Mariána Valábeka SDB. Príručka je vhodnou pomôckou na slávenie nedele v rodinách, zvlášť v tomto čase. Texty k stiahnutiu nájdete v prílohe.

12 hodín na kolenách

Hlboko zasiahnutý plačom a prosbami o modlitby mnohých mojich priateľov z Talianska, vzhľadom na náročnú celosvetovú situáciu ohrozenia života mnohých pre šíriacu sa epidémiu, berúc v úvahu aj oprávnené obavy o zdravie nás i našich drahých, prosím o zjednotenie sa v modlitbách na kolenách zvlášť počas dvanástich hodín v nasledujúce nedele v čase trvania mimoriadneho stavu s prosbou za odvrátenie epidémie, za Božiu pomoc a ochranu pre ľudí v našej farnosti, v Košiciach, na Slovensku, v Európe i na celom svete.

V nedeľu 29. marca 2020 bude farský Kostol sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej otvorený k Eucharistickej poklone a súkromnej modlitbe od 8:00 do 20:00.

Prosím veriacich, aby počas dňa prichádzali jednotlivo, dodržiavali od seba predpísaný odstup minimálne 2 metre a mali počas modlitby ochranné rúško. K nepretržitej dvanásťhodinovej modlitbe sa môžeme pripojiť aj v našich domácnostiach.

Nech nás ochraňuje Matka Božia, nech nás uzdravuje a bojuje za nás apoštol Ondrej a nech sa za nás prihovára svätá Rozália, ktorá naším predkom vyprosila od Nebeského Otca odvrátenie zákernej morovej epidémie.

otec Marek

Pápež František sa prihovoril svetu a udelil požehnanie Urbi et Orbi

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky.

Modlitba sa začala počúvaním Božieho slova z Markovho evanjelia o Ježišovom utíšení búrky na jazere. Pápež František sa potom prihovoril v homílii. Pred priečelím Baziliky si potom uctil starobylú ikonu Panny Márie Salus populi romani prinesenú z Baziliky Santa Maria Maggiore a kríž s Kristom v životnej veľkosti z Kostola sv. Marcela. Nasledovala eucharistická poklona pred vystavenou Sviatosťou oltárnou v priestore vstupného átria baziliky.

Celé znenie homílie Svätého Otca si môžete prečítať tu:

zdroj: tkkbs.sk

Duchovné povzbudenia otcov biskupov

Slovenskí otcovia biskupi sa počas týchto dní prihovárajú svojim veriacim prostredníctvom videonahrávok, ktoré zverejňujú masovokomunikačné prostriedky. Prvý príhovor s názvom „Čas prehĺbenia túžby“ veriacim adresoval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.


„Myslím, že to je jedno z najväčších posolstiev týchto dní – vyjadriť blízkosť. Hoci sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Najmä starí, chorí a opustení obzvlášť potrebujú pocítiť našu blízkosť, lebo tento stav najviac dolieha na duševný život. Vďaka Bohu, že máme mnohé technické vymoženosti, ktoré nám to dovoľujú,“ hovorí biskup Forgáč. Plné znenie všetkých nahrávok si môžete pozrieť tu:

zdroj: tkkbs.sk