Online prihlasovanie na sv. omše

Na sväté omše vo farskom kostole je potrebné sa registrovať cez internet on-line. Počet účastníkov na jednej sv. omši vo farskom kostole je obmedzený na 20 osôb. Deti do 10 rokov sa nezapočítavajú do počtu a nie je potrebné ich prihlasovať.

Pre online prihlasovanie a účasť na sv. omšiach platia nasledovné pravidlá:

 1. Prihlasovanie na nasledujúci týždeň bude spustené vždy najneskôr v nedeľu predchádzajúcu danému týždňu.
 2. Prihlasovanie na bohoslužbu od pondelka do soboty končí 2 hodiny pred jej začiatkom alebo po vyčerpaní kapacity 20 osôb.
 3. Prihlasovanie na nedeľnú bohoslužbu končí v predvečer v sobotu o 20:00 alebo po vyčerpaní kapacity 20 osôb.
 4. Na jednu registráciu je možné prihlásiť maximálne 1 osobu.
 5. Pred vstupom na sv. omšu (pri vchode) je potrebné sa identifikovať svojím menom, ktoré musí byť v databáze prihlásených osôb.
 6. V prípade, že bude pred začiatkom bohoslužby prihlásených menej ako 20 ľudí, budú do vnútra vpustené aj neprihlásené osoby až do naplnenia maximálnej povolenej kapacity.

Online prihlasovanie sa týka len farského kostola. Na ostatné sv. omše vo farnosti prihlasovanie nie je potrebné.

Prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie protiepidemických opatrení – najmä o poctivé prekrytie dolných aj horných! dýchacích ciest respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk a o 2m odstup. Pri sedení je potrebné zachovať rozostup 2 metre s výnimkou čelnov spoločnej domácnosti.

Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu, je možné sa nahlásiť aj u Moniky Nigutovej na t.č. 0949 568 213. Prosíme aj o pomoc pri službe pri dverách a kontrole počtu osôb a pomoc s dezinfekciou.

Stále zostáva možnosť sledovania online prenosov: z kaplnky sv. Rozálie prenášame sv. omše online od pondelka do piatku o 16:00 a z farského kostola v nedele o 10:00.

Ako sa môžete prihlásiť na bohoslužbu?

 1. Navštívte tento odkaz alebo kliknite na domovskej stránke na toto tlačidlo:
 1. V kalendári kliknite na omšu, na ktorú sa chcete prihlásiť:

3. Kliknite na tlačidlo Registrovať

4. Vyplnťe svoje meno, priezvisko, email. Následne zaškrtnite, že nie ste robot a kliknite na tlačidlo Odoslať.


Dôležité upozornenie: E-mail musí byť unikátny pre každú registráciu (vzťahuje sa to na konkrétnu bohoslužbu – to znamená, že pri prihlasovaní na inú bohoslužbu môžete použiť ten istý email). V praxi to znamená, že 4-členná rodina musí mať 4 registrácie so 4 rozdielnymi e-mailovými adresami.

5. Po úspešnom prihlásení by vám malo vypísať hlášku ako na obrázku nižšie a ak ste vyplnili správne email, mali by vám na neho dôjsť informácie o rezervácii.

Hotovo! Ste úspešne prihlásený na bohoslužbu.

Odhlásenie sa z bohoslužby

V prípade, že by ste sa nemohli omše zúčastniť a nechcete obrať o miesto niekoho, kto by sa jej chcel zúčastniť, je potrebné sa z omše odhlásiť. Ukážeme si ako na to:

 1. Opäť sa dostaneme do kalendára s prehľadom sv. omší.
 2. Klikneme na sv. omšu, na ktorú sme sa prihlásili.
 3. Tentokrát nebudeme klikať na tlačidlo Registrovať, ale klikneme na odkaz „Už ste zaregistrovaný a chcete sa odhlásiť?

4. Vyplníme email, s ktorým sme sa na omšu prihlásili (pozor! musí to byť ten istý email)
5. Klikneme na tlačidlo Poslať odkaz na zrušenie registrácie
6. Skontrolujete si svoju emailovú schránku, v ktorej by ste mali mať nasledovný email:

7. Kliknete na odkaz Odhlásiť sa z udalosti
(v prípade, že ste email nenašli, skúste skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty resp. spam)

Hotovo! Ste odhlásený zo sv. omše.

Bohoslužby od 19. apríla

Veriaci budú môcť od pondelka 19. apríla opäť navštevovať chrámy aj za účelom slávenia svätej omše. Podľa uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187) je možné slávenie verejných bohoslužieb za stanovených podmienok. Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Pre účasť na týchto obradoch a bohoslužbách platia nasledovné podmienky:

 • Počet veriacich v kostole nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 • Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, na krst a na bohoslužbu sa nevyžaduje test.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vstupe je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk.
 • Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami.
 • Dodržiavať respiračnú etiketu, zákaz podávania rúk.
 • Obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.


Viac informácií k obnoveniu verejných bohoslužieb nájdete na stránke tkkbs.sk

Zdroj: tkkbs.sk

V našej farnosti je potrebné sa na sväté omše prihlásiť cez on- line registráciu na našej farskej stránke. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze a vo farskom liste Apoštol.

Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 – OTEC NABLÍZKU.

Téma Dňa rodiny 2021 prepája rok svätého Jozefa a rok Rodiny Amoris Leatitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v sebe nosíme. Dôležitá je práve samotná tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. Každý má otca – biologického, duchovného, či v neposlednom rade Nebeského Otca v jeho širokej zmysluplnej nevyhnutej prítomnosti vo všetkých podobách, aké ponúka.

Témy súťaže
• Ako ocko rozosmial mamku.
• V náručí otca a mamy.
• Otec mi dal veľa!
• Akého otca potrebujem?

Formy:
výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza

Kategórie: pre deti od 6 rokov a dospelých (neobmedzene)

Uzávierka súťaže:
31. máj 2021

Vyhodnotenie súťaže:
Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov 20. júna 2021.

Viac info a prihlasovací formulár nájdete na https://denrodiny.sk/sutaz/

zdroj a foto: denrodiny.sk

Pápež František o milosrdenstve

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla 2021 slávil pápež František svätú omšu v Kostole Santo Spirito in Sassia v Ríme, ktorý je Svätyňou Božieho milosrdenstva. Zúčastnili sa jej aj viacerí kňazi- misionári milosrdenstva a osoby blízke práve skúsenosti milosrdenstva- ľudia z rímskych väzníc a nemocníc, vozíčkari, utečenci a prisťahovalci.

Prihovoril sa veľmi peknou, hlbokou homíliou o tom, čo prináša milosrdenstvo do našich životov. Svätý Otec vyzval k prejavovaniu milosrdenstva voči druhým, aby naša viera nebola mŕtva. Pritom zdôraznil, že : „Milosrdný postoj pramení z vedomia, že sme sami boli obdarení pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša.“ Dodáva, že veľmi ťažko bude milosrdný ten, kto si neuvedomuje, že sám bol zahrnutý milosrdenstvom. Hovoril i o Ježišových prejavoch milosrdenstva, ktorými zahrnul učeníkov- pokoj, Duch a rany. Úplné znenie príhovoru, aj zostrih zo slávnosti, si môžete pozrieť na stránke vaticannews.va.

zdroj a foto: vaticannews.va

Adorácie pred Eucharistiou

Po veľkonočných sviatkoch pokračujú v našej farnosti moderované adorácie pred Sviatosťou Oltárnou. Pozývame vás stráviť polhodinku so zmŕtvychvstalým Kristom a zjednotiť sa zároveň v modlitbách za odvrátenie epidémie, za ochranu pred Zlom a za našich chorých.

Online prenosy môžete sledovať vo štvrtky a nedele o 18:30 hod na našom farskom YouTube kanáli farnost sv. Ondreja.

Mená chorých, za ktorých chcete prosiť pri týchto adoráciách, môžete poslať na farské tel. číslo/ e-mail.

Veľká noc v príhovoroch

Nachádzame sa vo veľkonočnej oktáve, kedy ešte pár dní po slávení Veľkonočnej vigílie zostávame v intenzívnejšej oslave Ježišovho zmŕtvychvstania. Ponúka sa nám cez tieto dni čas premýšľať o tom, čo sme si nedávno pripomínali nielen počas svätých omší, ale i predtým v pôstnej príprave pri počúvaní pôstnych pobožností, pri online adoráciách, modlitbách krížových ciest či osobnou obetou v rámci pôstnej reťaze.

Pozývame vás ešte raz sa vrátiť ku hlavným posolstvám, ktoré odzneli v kázňach našich duchovných otcov- o. Mareka, o. Blažeja a o. Rada počas slávení bohoslužieb cez veľkonočné sviatky. Vo svojich príhovoroch priniesli niekoľko podnetov k uvažovaniu o udalostiach týchto dní. Ponúkli nám veľmi pravdivé pohľady na tému strádania, hriechu, našich vzťahov, ale tiež boli pre nás vzácnymi povzbudeniami k nastúpeniu na cestu zmeny svojich postojov, svojho života k lepšiemu.

Na Kvetnú nedeľu sme vstúpili do uvažovania o udalostiach veľkej noci spevom pašií a homíliou, ktorá upriamila našu pozornosť na zradu a odsúdenie, vedúce k Ježišovej smrti. Ježiš bol zradený jedným zo svojich učeníkov, bol prenasledovaný a odsúdený na smrť. Za to, že sa vyhlásil za Božieho syna. Procesom bez dôkazov o vine, bez možnosti obhajoby. Pri tom sme mali uvažovať aj o tom, že dodnes sa kresťania v rôznych častiach sveta ocitajú v podobnej situácii, keď sú prenasledovaní i zabíjaní pre svoju vieru či je im bránené praktizovať svoju vieru.

Počas svätej omše na Zelený štvrtok sme hľadali odpovede na otázky, čo vlastne v tento deň slávime a prečo sa zúčastňujeme svätej omše. Túto otázku dával v židovskej rodine pri slávení Paschy syn svojmu otcovi, ktorý následne celej rodine vysvetlil pôvod sviatku v starozákonnej udalosti- udalosti oslobodenia Izraelitov spod egyptskej nadvlády. Odpoveďou pre nás podľa novozákonného odkazu majú byť dve tajomstvá, ktoré charakterizujú tento deň- ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva. Pán Ježiš si povolal učeníkov, čo boli s ním, aby slúžili iným a odovzdali mu tak svoj život. Pán zároveň dal sám seba ako chlieb, ktorý máme prijímať naveky. Cez tieto skutočnosti si máme nanovo uvedomovať neustálu Božiu prítomnosť medzi nami. Napriek ťažkostiam, i tejto pretrvávajúcej pandemickej situácii máme uistenie, že Pán Ježiš je stále s nami.

Na Veľký piatok sme si vypočuli uvažovanie o tom, ako je potrebné objatie pre náš život. Každý z nás ho potrebuje prijať od niekoho, kto ho má rád. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy nám nie je umožnené stretnúť sa tak, ako by sme si želali, nám toto objatie chýba. No predsa ho môžeme získať, a to od samotného Boha. Ježiš na kríži práve dnes svojimi rozpätými rukami objíma toho, kto k nemu prichádza a túži sa nechať objať. Sme pozvaní prijať jeho uzdravujúce objatie, kedykoľvek sa k Nemu obrátime, Ježiš je pripravený utíšiť bolesť, liečiť rany, nebojme sa k Nemu prísť.

Homília na vigíliu na Bielu sobotu nás zamerala na tému otroctva a slobody. Otroctvo vo vzťahu k hriechom, ktoré si držíme a nechceme sa ich vzdať. Sme si vedomí, že nerobíme dobre, ale nemáme silu pustiť tieto hriechy, akoby sme sa báli opustiť tú našu konformnú zónu. Podobne ako väzeň, ktorý má ísť na slobodu po 50 rokoch, bojí sa tohto kroku, nevie si to predstaviť. Každý z nás chce byť iste šťastný a chce byť milovaný. Šťastie je slobodne si zvoliť dobro. Nemôžem byť šťastný v otroctve, ktoré je opakom slobody. Ak chcem byť šťastný, musím vedieť a cítiť, že niekto ma má rád, no zároveň aj ja musím mať rád toho druhého. Musí to byť vzájomné, inak to nebude fungovať. Ale ak sa neviem slobodne rozhodnúť pre lásku, nebudem vedieť mať rád. Ak budem žiť v otroctve, nedokážem mať rád. Ak nepustíme svoje hriechy, nebudeme môcť byť šťastní. Ježiš prichádza, aby sme mali život v plnosti, aby nám daroval to pravé šťastie a radosť, a teda slobodu.

Príhovor Veľkonočnej nedele rozoberal myšlienku prázdnoty. Prázdnoty v našich srdciach či vo vzťahu medzi dvomi ľuďmi, ktorá často pramení z prázdnoty vo vzťahu človek a Boh. Rozpad mnohých vzťahov je dôsledkom nenaplnenia a prázdnoty. Ak človek niečo nemá, nemôže to dať. Aby človek mohol dávať, potrebuje byť naplnený. A pravým prameňom lásky, dobra, pokoja je sám Boh. Práve dnes zaznieva silno slovo prázdnota v príbehu z evanjelia, kedy Mária Madgaléna a učeníci zistia, že hrob je prázdny. V uplynulých dňoch stratili svojho majstra, priateľa, ktorý priniesol do ich života naplnenie. Ale paradoxne ten prázdny hrob naplní ich prázdne srdcia prítomnosťou Ježiša Krista. Kristus im daruje pokoj, radosť, šťastie. Aj dnes dokáže Boh zaplniť naše srdcia, naplniť naše prázdne vzťahy. Potrebujeme len prísť k nemu a vyznať, že sme prázdnymi nádobami, bez lásky, aby nás on sám naplnil prúdom svojej nekonečnej lásky. Sme povolaní, aby sme boli radostní, a to je možné vtedy, keď nájdeme prameň radosti. Ako hovorí sv. Pavol: „Radujte sa, opakujem, radujte sa.“ Pán je našou radosťou. Máme byť plní radosti, aby sme vedeli napĺňať iných touto radosťou. Máme vnímať prázdno ľudských sŕdc okolo nás a napĺňať ho. A to tým, že budeme hlásať pravdu o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi. Preto, aby sme zmenili svoj život i životy druhých skrze pravý prameň všetkého dobra, ktorým je Boh.

Príhovory našich duchovných otcov si môžete vypočuť v záznamoch svätých omší na našom farskom YouTube kanáli farnost sv. Ondreja.

Veľkonočné posolstvo pápeža Františka

Svätý Otec František sa i na tohtoročnú Veľkonočnú nedeľu napoludnie prihovoril celému svetu pred tradičným požehnaním Urbi et Orbi- mestu a svetu. Svätý Otec predniesol svoj príhovor z Vatikánskej baziliky za prítomnosti dvoch stoviek veriacich.

V úvode zamyslenia zdôraznil, že posolstvo Veľkej noci nehovorí o duchovných bytostiach, o niečom neosobnom, ale o skutočnej osobe, ktorá má svoje meno a telo – o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel, lebo sa vydával za Božieho syna. Následne poukázal na to, že ktokoľvek, kto prechádza nejakou skúškou či trpí na tele i na duši, je pozvaný nájsť útočisko v Kristových ranách. Zvlášť sa takto prihovoril chudobným z rôznych častí sveta, mladým, ktorí strádajú sociálne kontakty s rovesníkmi, ľuďom, žijúcim vo vojnových a nepokojných zónach, migrantom, utláčaným či tým, ktorí bojujú s ochorením COVID-19 alebo v jeho dôsledku prišli o svojich blízkych.

Plné znenie jeho príhovoru v slovenskom preklade si môžete prečítať tu:

zdroj a foto: vaticannews.va

Veľkonočné sviatky vo farnosti

Vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam sa ani tento rok nebudeme môcť stretnúť na slávení Veľkej noci osobne v chrámoch. Pozývame vás preto zúčastniť sa na slávení Veľkonočného trojdnia a nasledujúcich dní prostredníctvom priamych prenosov sv. omší a obradov z našej farnosti.

Online vysielanie môžete sledovať na našom farskom YouTube kanáli farnost sv. Ondreja nasledovne:

 • Zelený štvrtok / 18.00 hod / farský kostol
 • Veľký piatok / 15.00 hod / farský kostol
 • Biela sobota / 19.30 hod / farský kostol
 • Veľkonočná nedeľa / 10.00 hod / farský kostol
 • Veľkonočný pondelok / 10.00 hod / farský kostol

Bližšie informácie k možnosti individuálnej duchovnej a pastoračnej služby nájdete v aktuálnom čísle farského listu.

Svätá omša za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si v čase slávenia spomenieme, bude vo Veľkonočnú nedeľu o 15.15 hod v Kaplnke sv. Rozálie. Bude bez účasti veriacich.

Pre prebiehajúce dni Veľkého týždňa, ale i ďalšie, vám želáme a vyprosujeme milosť údivu, ku ktorej nás pozval pápež František na Kvetnú nedeľu. Údivu nad tým, akú obeť priniesol Ježiš za nás všetkých, z jediného dôvodu- z nekonečnej lásky k nám. „…Hľaďme na Ukrižovaného a povedzme mu: „Pane, ako veľmi ma miluješ! Ako veľmi som ti vzácny!“ Nechajme sa udiviť Ježišom, aby sme opäť ožili, pretože veľkosť života nespočíva vo vlastnení a v presadení sa, ale v zistení, že sme milovaní. Toto je tá veľkosť života: objaviť, že sme milovaní. A veľkosť života je práve v kráse lásky.“ Svätý Otec František

Ekumenický pašiový sprievod

Členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice organizujú už v poradí 27. pašiový sprievod, ktorý sa tradične koná na Veľký piatok. Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemické opatrenia sa tentokrát uskutoční na jednom mieste, v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Košiciach. Zúčastniť sa ho budú môcť veriaci prostredníctvom online prenosu, a to 2. apríla o 13.00 hod. Bohoslužba sa uskutoční v uzavretom priestore bez účasti veriacich.

Téma tohtoročných modlitieb a úvah: Boh je s nami v Ježišovi solidárny

„Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode a symbolicky nasledovať Krista a zároveň čítať zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i s ľuďmi dobrej vôle.“

Link na online prenos tu:

zdroj: ekumenake.rimkat.sk

Krížová cesta na Veľký piatok

Krížovú cestu na Veľký piatok nie je, žiaľ, ani tohto roku možné uskutočniť tak, ako sme mali vo zvyku- spoločnou modlitbou a spevom, zastavujúc sa na jednotlivých zastaveniach ulicami našej farnosti. Môžeme sa však aspoň na diaľku spojiť v modlitbe s našími duchovnými otcami. V doobedňajších hodinách sa budú modliť pobožnosť krížovej cesty za našu farnosť, prechádzajúc okolo našich domovov.

Večer o 21.00 hod vás zároveň pozývame sledovať Krížovú cestu z Ríma so Svätým Otcom Františkom, cez vysielanie RTVS alebo TV Lux. Uskutoční sa pred Vatikánskou bazilikou a tento rok budú Svätého Otca sprevádzať deti z Ríma a skauti z umbrijského mestečka Foligno, ktorí sú zároveň spoluautormi zamyslení k zastaveniam krížovej cesty.

foto: vaticannews.va