Ekumenický pašiový sprievod

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 25. Ekumenický pašiový sprievod. Uskutoční sa na Veľký piatok 19. apríla 2019 so začiatkom o 13:00 hod pred Evanjelickým chrámom a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tohtoročná téma znie „Opustený Ježiš“.

Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého Písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami.

Chvíľka s Trpiacim Kristom (5)

V pondelok Veľkého týždňa sme sa stretli pri záverečnej pôstnej meditácii o Trpiacom Kristovi, zameranej na posledné chvíle a slová Ježiša na kríži. Otec Marek nám opäť ponúkol dve roviny uvažovania- prežívanie samotného Krista a naše vlastné skúsenosti s prežívaním podobných pocitov, aké boli prítomné u Krista.

Čítaj viac

Krížová cesta na Veľký piatok

Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu ulicami Podhradovej, ktorá bude na Veľký piatok 19.4.2019. Začiatok je o 10:00 hod v našom farskom kostole, odkiaľ sa po úvodnej modlitbe presunieme do ulíc. Zastavenia krížovej cesty budú na jednotlivých miestach ulíc v okolí chrámu. Modliť sa budeme za požehnanie a ochranu rodín našej farnosti i rodín na celom svete. Príďme s Kristom stráviť posledné hodiny pred jeho smrťou, sprevádzajúc Ho na krížovej ceste a odovzdávajúc Mu svoje viny, bolesti, kríže…

Upratovanie pred Veľkou nocou

Uplynulú sobotu sa v našom farskom kostole uskutočnilo po druhýkrát veľké upratovanie pred veľkonočnými sviatkami, tentoraz v interiéri kostola. Počet pomocníkov bol zhruba 30, mužov aj žien, od študentov až po seniorov. Spoločnými silami sa podarilo za jedno dopoludnie upratať celý priestor, umyť okná, vymeniť žiarovky, vyleštiť lavice a sochy a mnoho iného. Všetkým patrí úprimná vďaka za nasadenie a obetovanie svojho voľného času pre spoločné dobro. Zvlášť sa chceme poďakovať p. kostolníkovi za koordináciu prác aj samotnú pomoc. Bol to požehnaný čas, strávený v príjemnej atmosfére a bolo milé sledovať, ako sa farníci s láskou a s radosťou zhostili svojich úloh, celkom ako vo vlastnom dome. Keď my dokážeme mať takú radosť z čistého a uprataného chrámu, ako sa musí tešiť náš Pán, keď si takto podobne dáme do poriadku naše duše… 🙂

Svätá omša za odprosenie hriechov

V sobotu 13.apríla o 8:00 hod bude slúžená posledná svätá omša v tomto pôstnom období s modlitbami za zmierenie sa s Bohom a odprosenie našich hriechov. V závere bude krátka kajúca pobožnosť a eucharistické požehnanie. Pred sv. omšou môžeme zapáliť sviečku pokánia a vyjadriť aj takto symbolicky ľútosť nad svojimi hriechmi. Zapálenú sviečku môžeme tiež priniesť za našich blízkych a odovzdať aj ich viny a trápenia pred Božiu tvár.

Krížová cesta detí

Srdečne pozývame všetky deti, rodičov, ale aj vás ostatných na modlitbu krížovej cesty tento piatok o 17:15 hod v našom farskom kostole. Jednotlivé zastavenia sa budú modliť naše prvoprijímajúce deti. Zároveň vás pozývame aj na detskú svätú omšu, ktorá bude nasledovať hneď po krížovej ceste.

Pondelková meditácia o Trpiacom Kristovi

V rámci pondelkových pôstnych meditácií sme si opäť mohli vypočuť katechézu o. Mareka o utrpení Krista, tentoraz o samotnej krížovej ceste nášho Spasiteľa. Dotkol sa tém kráčajúceho davu, prejavovania súcitu, Ježišovej vôle napredovať napriek chýbajúcim silám či našej vlastnej krížovej cesty.

Čítaj viac

Jarné upratovanie okolia chrámu

V sobotu 6. apríla sa veriaci našej farnosti stretli pri jarnom čistení okolia nášho kostola. Po rannej sv. omši sa pustili do hrabania lístia a zbierania odpadkov, ktorých nebolo málo…Okrem dospelých sa do práce nadšene zapojili aj naši detskí farníci, pre ktorých to bolo príjemné spestrenie všedného dňa a zároveň preteky, kto nájde originálnejší odpadok:) Núdza o zábavu nebola ani medzi dospelákmi, ktorí popri práci stihli aj všeličo prebrať a celkom dobre sa pobaviť,aj sami na sebe…:) Spokojný s odvedenou prácou bol aj p. farár, ktorý si tiež túto aktivitku nenechal ujsť. Pár záberov z príjemného pracovného dopoludnia si môžete pozrieť aj tu:

Druhá časť jarnej brigády bude už najbližšiu sobotu, 13. apríla o 9:00 hod, kedy bude na programe upratovanie interiéru kostola.

Pozývame vás nielen do služby prípravy chrámu pred nastávajúcimi sviatkami, ale zároveň aj k budovaniu spoločenstva v neformálnom duchu spolu s ostatnými členmi farnosti. Tešíme sa na vás!

Muzikál Legenda o zakliatom meste

Pozývame Vás na muzikálový príbeh pre malých aj veľkých zasadený do rozprávkového obdobia rytierov a kráľov a krásnych dvorných dám… Zavedie vás do mesta obohnaného hradbami, kde sa mladému kráľovi nechce vládnuť a kde sa rúcajú dávne pravidlá. Ľudia nemusia pracovať ani vychovávať svoje deti, čítať a písať je zakázané a všetky knihy sú hromadne spálené… Nájde sa vôbec niekto, kto zastaví toto nešťastie hroziace celému mestu?

Čítaj viac