Svätá omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

Pozývame Vás na slávenie sv. omše k úcte patróna našej farnosti, sv. Ondreja, v pondelok 24.júna o 18.00 hod. Budeme si počas nej vyprosovať uzdravenie tela i duše, ako aj Božiu ochranu a požehnanie. Na záver sa pomodlíme pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a príjmeme pomazanie požehnaným olejom sv. Ondreja. Hudobným hosťom večera bude spoločenstvo saleziánskych rodín z Prešova.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Posledný víkend 15-16.6.2019 sa niesol v našej farnosti vo veľmi slávnostnej atmosfére. Naše deti v sobotu prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia a následne v nedeľu k 1. sv. prijímaniu.

Bol to nádherný pohľad na deti plné očakávania, v slávnostných šatách a v očiach s iskrou radosti a trošku aj neistoty, ako prichádzajú do nášho kostola sv. Ondreja v sprievode miništrantov a kňazov. Isto len máloktoré oko ostalo pri tejto príležitosti suché. Veď je to veľký zázrak prijať Eucharistiu! Čo môže byť krajšie ako spojenie s Kristom?

Otec Marek v homílií povzbudil deti aj dospelých, aby sme prosili nášho Pána, lebo On nám dá vždy viac ako žiadame. Zároveň apeloval na nás rodičov, aby sme nezabúdali svoje deti privádzať aj naďalej do chrámu a aby sme  aj my dospelí túžili po prijatí Eucharistie.

Veľká vďaka nášmu Bohu za tento nádherný deň! Prosíme o modlitby za naše deti aj rodičov, aby sme hľadali oporu práve v našom najväčšom priateľovi – Ježišovi, ktorý nás nikdy nezradí, ani nezaprie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri slávení Eucharistie. Najbližšie už na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20. júna slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätá omša bude v našom kostole o 18.00 hod. Po nej vás pozývame pripojiť sa k Eucharistickej procesii okolo kostola; deti si môžu priniesť košíky s lupeňmi kvetov.

Čítaj viac

Slávnosť prvého svätého prijímania

V našom farskom kostole bude v nedeľu 16. júna pri svätej omši o 10.00 hod vysluhovaná sviatosť 1. svätého prijímania. Tridsať detí našej farnosti prvýkrát pristúpi k Eucharistii a príjme Kristovo Telo a Krv v podobe chleba a vína. V sobotu absolvujú svoju prvú svätú spoveď a zavŕšia tak celoročnú usilovnú prípravu na túto krásnu udalosť. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti a zároveň aj k modlitbám za tieto Božie deti, aby rástli vo viere a láske k Ježišovi a stali sa vernými nasledovníkmi svojho Pána. Vyprosujme im aj ochranu a pomoc našej Nebeskej matky Panny Márie.

Svätodušná homília pápeža Františka

V nedeľu 9. júna, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, slúžil pápež František s kardinálmi, biskupmi a kňazmi slávnostnú sv. omšu na Námestí sv. Petra v Ríme. Približne 25 000 prítomných veriacich si vypočulo svätodušnú homíliu, v ktorej zdôraznil, že Duch Svätý je prvou aj poslednou potrebou Cirkvi. Jej znenie si môžete prečítať tu:

Večer milosrdenstva: Bohatý

Vo štvrtok 6. júna Vás Komunita Emanuel pozýva na Večer milosrdenstva na tému Bohatý. Začína sa po sv. omši o 18:00 hod v našom farskom kostole. Ponúkame Vám hodinu moderovaného slova, spevov a stíšenia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Počas večera bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a modlitbe príhovoru. Tešíme sa na Vás!

Adorácia rodín za rodiny 2019

V piatok 7. júna prebieha v našej farnosti 12- hodinová adorácia rodín za rodiny, so začiatkom o 8.00 hod. Jednotlivé rodiny, resp. spoločenstvá majú hodinovú službu. Prosíme tých, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke vo farskom kostole. Ďakujeme.

Čítaj viac

Svätá omša za zosnulých

V Kaplnke sv. Rozálie bude v nedeľu 2. júna o 15:15 hod slúžená svätá omša za zosnulých farníkov a pochovaných na cintoríne Rozália. Pozývame všetkých veriacich pripojiť sa k tomuto úmyslu a prosiť o odpustenie hriechov a večný pokoj pre našich zosnulých.

Detská svätá omša

V piatok 31.mája o 18:00 hod vás pozývame na detskú svätú omšu s o. Marekom. Minulý týždeň deti dostali netradičnú domácu úlohu- kresbu bolesti duše, tak sme zvedaví, ako sa s ňou popasovali 🙂

Po sv. omši bude nasledovať nácvik spevu na 1. sväté prijímanie.