Privítanie nového pána kaplána

Dnešná nedeľa mala pre naše farské spoločenstvo osobitný význam. Okrem toho, že je sviatok sv. Cyrila a Metoda – slovanských vierozvestov, ktorý si zasluhuje úctu celej krajiny, v našej farnosti sa udiala ešte jedna výnimočná udalosť.

Po úvodnom zazvonení a prvých tónoch organu sme s očakávaním pozorovali našich kňazov, ktorí prichádzali k oltáru. Všetci sme boli „zvedaví“ na nového pána kaplána. Hlavným celebrantom sv. omše bol náš pán farár otec Marek, ktorý sa k nám prihovoril aj počas kázne. V nej vyzdvihol predovšetkým našich slovanských vierozvestcov. Poukázal na ich snahu, obetu a dar v podobe písma a posolstva evanjelizácie, ktoré nám zanechali ako nenahraditeľnú súčasť našej viery. Napriek tomu, že oni zažili na svojej ceste kopec prekážok, nepochopenia, mali jeden druhého. Tým vyjadril, že sa všetci potrebujeme navzájom na budovanie spoločenstva, a tak ako potrebujeme my jeden druhého, aj on potrebuje svojich bratov – kaplánov. Poďakoval sa vdp. o. Radovi Lojanovi za jeho pomoc, ústretovosť, podporu, ktorú doteraz uňho mohol nájsť a tešil sa, že aj naďalej tu pre nás zostane. Zároveň s vďačnosťou privítal a uviedol do farnosti pána kaplána Blažeja, ktorému prisľúbil dostatok práce 🙂 Nový pán kaplán túto výzvu prijal s humorom a poznamenal, že v trojmesačnej lehote môže pán farár pristúpiť k reklamácii 🙂 Veríme, že pán kaplán tu vydrží dlhšie a bude sa medzi nami cítiť čo najlepšie. Srdečne ho vítame a vyprosujeme mu veľa síl, trpezlivosti, pokoja a darov Ducha Svätého.

Pán kaplán Blažej Revický sa narodil v Prešove a pochádza z obce Lúčka – Potoky pri Lipanoch v okrese Sabinov. Študoval na Teologickej fakulte v Košiciach a diakonskú prax vykonával v Michalovciach. Na kňaza bol vysvätený 13. júna 2016. Doterajšie pôsobiská boli Prešov a Valaliky. Od 01. júla 2020 je ustanovený za kaplána pre Farnosť sv. Ondreja v Košiciach.

Svätá omša na Rozálke

Pozývame vás na svätú omšu do Kaplnky sv. Rozálie, ktorá bude slúžená v nedeľu 5. júla o 15.15 hod. Keďže je to prvá nedeľa v mesiaci, budeme sa modliť za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie, za zosnulých farníkov ako aj za tých, ktorých veriaci odovzdajú Bohu vo svojich úmysloch.

Celodenná poklona

Celodenná poklona vo farskom kostole bude v piatok 3. júla, od 9.00-18.00 hod. Pozývame vás k tichej modlitbe a adorácii. Záujemcovia, ktorí chcú prísť na konkrétnu hodinu, sa môžu zapísať na hárok na nástenke v kostole.

Možnosť adorácie bude aj v pondelok a utorok od 17.00-18.00 hod.

Biskupi odvolali dišpenz

Vzhľadom na uvoľnenia protiepidemiologických opatrení rozhodli otcovia biskupi o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17.06.2020. Naďalej však zostáva v platnosti prijímanie Eucharistie na ruku. Pred vstupom do chrámu platí povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest.

Sväté omše v našej farnosti budú slúžené ako doposiaľ, teda aj s pridanými večernými bohoslužbami v sobotu a v nedeľu. Aktuálny rozpis svätých omší si môžete prečítať v sekcii Oznamy.

Otcovia biskupi zároveň vyjadrili všetkým veriacim vďačnosť za dodržiavanie nevyhnutných obmedzení a nariadení, ako aj za vytrvalé obety a modlitby kňazov a veriacich o pomoc a ochranu pred epidémiou.

Procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 11. júna 2020 o 15.15 hod. sme v Kaplnke sv. Rozálie slávili sv. omšu zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. História jeho slávenia, ktoré zaviedol pápež Urban IV, siaha až do 13. st. Podstatou sviatku je hlbšie uvedomenie si, že pri každej sv. omši sa chlieb a víno skutočne premieňa na Kristovo Telo a Krv. V závere sv. omše sa konala eucharistická procesia z vďaky za pomoc, ochranu a orodovanie sv. Rozálie u Nebeského otca v čase epidémie. Náš pán farár otec Marek prešiel cintorínom v sprievode zúčastnených veriacich a požehnal mesto a jeho obyvateľov na všetky svetové strany. Slávenie sa zavŕšilo spievaním hymnu Te Deum a eucharistickým požehnaním.

Volanie na Otca – (nielen) online

Po mesiaci vás pozývame opäť do chvály a modlitby. Hosťom bude túto nedeľu Peter Lipták, ktorý nás nakopne do života svojím slovom. Stretneme sa pred kaplnkou sv. Rozálie. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, bude pre neho k dispozícii aj živé vysielanie o 17:00. Pripojiť na živé vysielanie sa môžete cez náš Facebook profil alebo na www.svondreja.sk/livestream Po skončení vás pozývame na občerstvenie. Musíme poznamenať, že z technických príčin nebude možné distribuovať občerstvenie online divákom. Aj tým vás chceme motivovať k osobnej účasti. Pozvaný je úplne každý (bez ohľadu na to, či je hladný alebo nie). Tešíme sa na vás! 


PROGRAM
17:00-17:30 Modlitba chvál – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – Peter Lipták
18:00-19:00 Modlitba chvál
19:00+ Agapé

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 19. júna slávime sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svätá omša bude vo farskom kostole v tradičnom čase o 18.00 hod a v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod.

Slávenie tohto sviatku sa viaže k úcte k trpiacemu Ježišovi na kríži a tiež k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu. Vo Svätom Písme čítame: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34). Veriaci si od počiatku uctievali Kristovu ľudskú prirodzenosť a najmä jeho rany, znaky utrpenia za našu spásu.

O rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa azda najviac zaslúžila sv. Margita Mária Alacoque v 17.st. Táto panna z rehole Navštívenia Panny Márie mala v rokoch 1673-1675 osobitné zjavenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V druhom zjavení sa jej Pán prihovoril takto: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti… Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“

Čítaj viac

Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni Vás pozývame k modlitbe a stíšeniu sa pred Sviatosťou Oltárnou v našom chráme v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod.

Pokračuje 5. ročník iniciatívy 9 mesiacov za život

Prvého júna sa v Košiciach a ďalších 39 mestách na Slovensku začal 5. ročník modlitbovej iniciatívy za ochranu nenarodených detí 9 mesiacov za život s heslom Dieťa je viac ako náš plán. Tradičný dátum 25. marec (Deň počatého dieťaťa) bol presunutý kvôli nariadeniu vlády v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre COVID-19.

Na približne 70 miestach prebiehajú každý pracovný deň modlitby pred nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami, kde sa denne ukončujú životy nenarodených detí či dochádza k nehumánnemu prístupu k počatému životu (vykonávanie umelých potratov, asistovanej reprodukcie). Modlitbová prítomnosť na týchto miestach chce apelovať na ochranu nenarodených detí, šíriť osvetu a prosiť za obrátenie a scitlivovanie zdravotníkov i bežnej populácie.

V tejto súvislosti vás chceme pozvať pridať sa k tejto modlitbovej službe. V Košiciach sa v pracovných dňoch schádzajú modlitebníci na 8 miestach. Naša farnosť sa zapája do modlitieb na priestranstve pred Železničnou nemocnicou v utorky od 8.00-8.45 hod. Zapojiť sa je možné aj v iné dni či na inom mieste. Informácie o ďalších miestach a časoch modlitieb ako aj o samotnom projekte nájdete na stránke https://9mesiacovzazivot.sk/

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Deti z našej farnosti prvýkrát prijali Pána Ježiša

Minulú nedeľu 7. júna sa v našej farnosti konala slávnosť 1. sv. prijímania. Túto veľkú udalosť sme slávili v našom Kostole sv. Ondreja pri sv. omši o 10.00 hod. Šestnásť detí prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu, prvýkrát prijalo Telo a Krv Pána Ježiša.Deti sa svedomito pripravovali počas celého školského roka v škole pod vedením katechétky Dominiky a v kostole pri piatkových detských sv. omšiach pod vedením pána kaplána o. Martina. Pri sv. omšiach spieval detský spevácky zbor, ktorý viedla Lucka. Do príprav boli zapojení aj rodičia detí, ktorí sa stretávali raz za mesiac s našim pánom farárom o. Marekom. Aj keď do týchto rozbehnutých príprav nečakane vstúpila karanténa a na istý čas ich prerušila, nakoniec sa ich podarilo dokončiť a zorganizovať krásnu slávnosť.

Čítaj viac