Letný farský prímestský tábor

Termín:

08. – 12. júl 2024

Čas konania tábora:

denne od 8.00 do 16.00 hod.

(príchod detí je možný od 7.40 hod. a dieťa si je potrebné vyzdvihnúť do 16.30hod., v deň celodenného výletu pravdepodobne neskôr, upresníme)

Charakteristika tábora:

Tábor je určený pre deti 1. stupňa základnej školy (vrátane detí, ktoré v septembri 2024 nastúpia do 1. ročníka a tiež vrátane súčasných štvrtákov). Realizovaný bude prevažne v exteriéri, v rekreačných lokalitách Košíc (Bankov, Alpinka, Anička, Zoo a pod.)

Tábor nebude fyzicky náročný, aktivity budú obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Tábor zastrešujú pán farár, zdravotník, animátor s pedagogickým vzdelaním a pomocní animátori.

Kapacita tábora: 30 detí

Program tábora:

Program tábora bude pestrý, zameraný na tému PRIATEĽSTVO, súčasťou programu budú aj pohybové aktivity, hry súťaže a zábava, tvorivé dielne.

Tábor otvoríme sv. omšou v pondelok ráno v kostole na Podhradovej.

Počas tábora je pripravený jeden celodenný výlet autobusom do vybranej,  turisticky zaujímavej lokality.

V prípade záujmu je plánovaná spoločná „spacákova prespávačka“ v priestoroch Ubytovne Bane Bankov.

Tábor ukončíme sv. omšou a opekačkou na Bankove, ku ktorej sa budú môcť pridať aj rodičia.

Zmena programu vyhradená v závislosti od vonkajších okolností.

Odporúčaný príspevok na tábor:

99,00 € / dieťa

pri prihlásení a uhradení príspevku do 30.4.2024 zvýhodnený príspevok 90,00 € / dieťa

V cene je zahrnuté: strava (desiata, varený obed, olovrant), pitný režim, doprava objednaným autobusom na celodenný výlet, lístky na MHD, vstupné, materiál na aktivity, program

Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

Konferencia Boh má srdce

Pri príležitosti 350. výročia zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque v Paray le Monial vás Komunita Emanuel srdečne pozýva na jednodňovú konferenciu BOH MÁ SRDCE, ktorá sa uskutoční 8.6.2024 v M-Aréne v Prešove.

Účasť na konferencii prisľúbil aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý bude celebrovať sv. omšu. V prednáške sa účastníkom prihovorí o. Juraj Vittek.

,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“Mt 11,28 

Príďte si oddýchnuť, spočinúť pri Ježišovom srdci a nechajte si srdcia zapáliť láskou, aby sme mohli byť svedkami dobroty a lásky Ježišovho srdca v tomto svete.Zvlášť sú pozvaní všetci unavení a preťažení. Miesto prijatia tu nájdu mladí, slobodní, zasvätení aj rodiny.

Bližšie informácie, program a prihlasovanie nájdete na stránke www.emanuel.sk/bohmasrdce.

Slávnosť 1. sv. prijímania je predo dvermi

Už túto nedeľu 19 detí našej farnosti prvýkrát slávnostne príjme Telo a Krv Pána Ježiša. Slávnosť 1. sv. prijímania bude slúžiť pán farár Marek Ondrej vo farskom kostole v nedeľu 26. mája o 10.00 hod. Miesta na sedenie v kostole budú rezervované prioritne pre deti, ich rodičov a príbuzných, preto vás prosíme o využitie návštevy ostatných sv. omší (8:00, 9.00, 14:15 a 15:15) vo farnosti, príp. zaujatie miest pred kostolom či v zadnej časti.

Nácvik na túto slávnosť budú mať deti v piatok podvečer a v sobotu dopoludnia naši prvoprijímajúci pristúpia k svojej prvej svätej spovedi.

Pozývame vás týmto k modlitbám za ne, aby sa ich srdcia naplnili úprimnou a skutočnou radosťou z Ježišovej lásky k nim, ktorá nech ich sprevádza po celý život.

Pozvánka na farský výlet do Pienin – Červený Kláštor

Milí farníci a priatelia,

srdečne Vás pozývame na celodenný farský výlet do malebnej oblasti Pienin, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. júna 2024.

Čaká nás bohatý program:

  • Prehliadka fascinujúceho múzea kartuziánskych a kamadulských mníchov v Červenom Kláštore, kde sa ponoríme do histórie a duchovného odkazu tohto výnimočného miesta.
  • Voľný program, ktorý môžete využiť na prechádzku po areáli Červeného Kláštora, obdivovanie jeho architektúry, alebo na prechod cez lávku ponad Dunajec s krásnymi výhľadmi.
  • Spoločný splav Prielomu Dunajca na tradičných pltiach (voliteľné), ktorý nám umožní vychutnať si nádhernú prírodu Pieninského národného parku z jedinečnej perspektívy.
CenaDospelíDeti do 12 rokov
Cena výletu25 €17 €
Cena splavu Dunajca (voliteľné)20 €14 €
Cena výletu zahŕňa dopravu, vstup do múzea a občerstvenie do autobusu.

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo e-mailom:

  • +421 903 215 465 (p. Puškár)
  • akciasvondreja@gmail.com

Prosíme, prihláste sa čo najskôr, aby sme mohli zabezpečiť dostatočnú kapacitu autobusov.

Tešíme sa na spoločné zážitky a duchovné obohatenie!

Stretnutie prvoprijímajúcich a detská sv. omša

Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na stretnutie v stredu 22. mája o 17:15 hod. Po ňom nasleduje detská sv. omša o 18:00 hod, na ktorej sú vítané všetky deti farnosti:)

Nácvik detského zboru bude o 17:15 hod.

V piatok 24. mája bude nácvik detí na slávnosť 1.sv. prijímania.

Utorkové biblické stretko

V utorok 21. mája po večernej sv. omši bude biblické stretnutie s p. farárom o. Marekom, pri ktorom nám objasní niektorú z ďalších statí zo Svätého Písma. Srdečne vás pozývame k spoločnému zdieľaniu a obohateniu sa o svoje postrehy a myšlienky.

Farnosť získala ocenenie

Štvrtok 16. máj 2024 sa do našej farskej kroniky zapísal ako veľmi vzácny deň. Dôvodom bolo získanie jedného z troch ocenení Osobnosti MČ Košice – Sever, ktoré si z rúk pána starostu Ing. Františka Ténayia prevzal náš pán farár JCDr. Mgr. Marek Ondrej PhD., Adv.. Ocenenie bolo farnosti udelené pri príležitosti 25. výročia posviacky kostola a 10. výročia vzniku farnosti, za dlhodobé budovanie nielen farskej, ale i širšej miestnej komunity a za pozdvihnutie kultúrno- duchovného povedomia obyvateľov Severu.

Tejto udalosti sa zúčastnili aj členovia našej farnosti. V príhovore pán farár vyjadril vďačnosť vedeniu a poslancom mestskej časti za udelené ocenenie. Spomenul, že je rád za ľudí, ktorých má v tejto farnosti a za všetko, čo urobili, zároveň ocenil zástupcov mestskej časti a ich prácu pre komunitu. Vyjadril želanie, aby sme nevsadili na to, že sme iní, ale stavali na tom, že všetci sme rovnakí, každý z nás má svojich rodičov a všetci máme toho istého Otca a rovnakú túžbu – milovať a byť milovaný. Na záver vyslovil svoje predsavzatie viesť našu komunitu naďalej tak, aby sme stavali mosty a búrali múry.

Foto nájdete v našej Galérii.

Arcidiecézna púť detí do Obišoviec 2024

V sobotu 11. mája 2024 sa konala Arcidiecézna púť detí v Obišoviach, na ktorej sa zúčastnili aj naše prvoprijímajúce deti a veriaci Farnosti sv. Ondreja (v hojnom počte – okolo 80 ľudí). Naša púť v sprievode otca Mareka sa začala veselým zrazom o 08:45 na zastávke v Ťahanovciach, odkiaľ sme sa spoločne dopravili vlakom do Ličartoviec, kde nás už čakala registrácia a animátori, ktorí pre nás pripravili zábavný animovaný program cez jednotlivé stanovištia až do Diecéznej svätyne v Obišovciach a milú pútnu spomienkovú drobnosť pre deti.

Myšlienkou tohtoročnej púte bola veta s názvom: ,,Cesta radosti s Máriou“, ktorá nás sprevádzala pri všetkých stanovištiach. Po príchode do Obišoviec nás čakala katechéza a výborný obed (rezne, chlieb a kyslá uhorka), ktorý pre nás pripravila mamina otca Mareka, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Následne bol voľný program venovaný modlitbe sv. ruženca a workshopom, ktoré si v plnej sile vychutnali deti a mohli si tak odniesť domov okrem duchovného obohatenia aj svoje krásne výtvory, či už vo forme náramkov, alebo krásnych ruží vytvorených zo servítok. My starší sme mali možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a pripraviť sa tak na svätú omšu, ktorá sa začala o 13:00. Svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý ju venoval matkám pri príležitosti ,,Dňa matiek“. Priamo v Obišovciach naše deti aj konkrétne pomohli obetnými darmi, ktoré priniesli vo forme trvanlivých potravín a drogérie pre núdznych. Pred odchodom domov sme sa ešte všetci spoločne s otcom Marekom pomodlili aj za deti, ktoré sa nemohli zúčastniť púte a vytvorili sme si pamätnú spomienkovú fotografiu.

Naše putovanie bolo veľmi príjemné, veselé a požehnané dobrým počasím, za čo sme veľmi vďační. Veľké ďakujem patrí otcovi Marekovi, manželom Puškárovcom, Lucke Križalkovičovej a všetkým ostatným, ktorí pomáhali s organizáciou púte. Na záver už len jedna veta:,, Tešíme sa o rok.“

Anka Kopčáková

Fotky z púte – v Galérii

Stretnutie birmovancov

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v utorok 14. mája pri sv. omši o 18.00 hod. Po nej pokračujú skupinky s animátormi.

Deň matiek

Milé mamky, staré mamky, krstné mamky i duchovné mamky, k dnešnému krásnemu sviatku vám prajeme všetko len to najlepšie! Nech je Nebeská mama Mária každý deň vašou posilou, oporou, orodovníčkou a ochrankyňou! Nech ste milované a radostné, nech ste požehnaním pre tento svet! Ďakujeme za vás a za všetku lásku a obetu, ktorou robíte naše rodiny krajšími, láskavejšími a lepšími miestami pre život 🙂

Sviatok Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 09. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Pozývame vás na slávenie sv. omší, vo farskom kostole o 16:30 hod a 18:00 hod. V kaplnke sv. Rozálie bude o 16:00 hod slávnostná sv. omša s pripomienkou niekdajších pútí, ktoré sa tu konali práve v tento sviatok.