Nanovo s Bohom

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach otvára v novom semestri Seminár Nanovo s Bohom. Je to niekoľkotýždňový kurz, zameraný na prehĺbenie svojho osobného vzťahu s Bohom. Bude prebiehať vo štvrtky večer od 19.00 hod, po sv. omši v kaplnke UPC na Roosveltovej 12. Začiatok seminára je 15. októbra. Bližšie informácie a prihlasovanie u o. Henricha Grejtáka, ktorý bude seminár viesť- henrich03@gmail.com. Termín prihlasovania je do 11.októbra.

S Ankou za život

Pozývame  vás na 3. ročník štafetového behu  S Ankou za život  s úmyslom obetovať svoj beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ak dokážete odbehnúť 5 km, prípadne ďalších 5 km, tak sa pridajte a bežte s nami. Môžete s nami ísť až do Vysokej nad Uhom alebo sa pridať v niektorej obci po trase na akýkoľvek dlhý úsek, ktorý zvládnete. Takisto si behom pripomenieme aj dva roky od  uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Termín: 26.09.2020

Štart 07:00 h Dóm sv. Alžbety – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom

Cieľ – Vysoká nad Uhom – Domček

Počas behu bude zabezpečené občerstvenie, obed, sprievodné vozidlo, večera vo Vysokej nad Uhom.

Svätá omša o 18:00 h  v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Záujemcovia, ktorí sa chcú pridať, získajú bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo na e-mailovej adrese hornakmarti1313@gmail.com

Slávnosť sv. Rozálie v „Orientáciách“/aktualizované/

Rozhlas a televízia Slovenska odvysielala v nedeľu 20.09.2020 reportáž z odpustovej slávnosti na sviatok sv. Rozálie, ktorá sa pred pár dňami uskutočnila v našej farnosti. Súčasťou slávenia bola aj inštalácia jej relikvie v kaplnke na Cintoríne sv. Rozálie. Príspevok si môžete pozrieť v archíve RTVS alebo na tomto odkaze.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii a posolstve sv. Rozálie, jej kaplnky a cintorína tu v Košiciach, dávame do pozornosti link na archív Rádia Regina, kde nájdete rozhovor s naším duchovným otcom Marekom Ondrejom.

Detské stredy vo farnosti

S novým školským rokom sa v našej farnosti začínajú opäť detské sväté omše s katechézami pre prvoprijímajúce deti. Budú sa konať každú stredu o 18.00 hod vo farskom kostole s p. kaplánom Blažejom. Zároveň pozývame všetky, nielen prvoprijímajúce deti, aj na detské stretká a zbor. Tie sa začnú hodinu pred svätou omšou; viesť ich budú Lucka a Dominika, ktoré sa už teraz na vás veľmi tešia 🙂 Vidíme sa už túto stredu 16.09.2020.

Prihlasovanie detí na 1.sv. prijímanie

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja otvára v školskom roku 2020/2021 prípravu na sviatosť 1. sv. prijímania pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Rodičia prihlásia svoje dieťa vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakrestii farského kostola alebo stiahnuť z prílohy pod článkom. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v kancelárii počas úradných hodín alebo vhodiť do schránky na dverách kostola do 15.09.2020. Prosíme rodičov, aby sa oboznámili s podmienkami a priebehom prípravy na sviatosti, ktoré sú uvedené v prihláške.

Ako sme prežívali púť k sv. Rozálii

Pred pár dňami sa v našej farnosti konala Prosebná púť k sv. Rozálii, počas ktorej sme sa zúčastnili svätých omší, odpustovej slávnosti či procesie s požehnaním mestu a jeho obyvateľom. Zvlášť silným zážitkom bolo pre mnohých uloženie relikvie sv. Rozálie, ktorá tak odteraz bude ešte osobitejším spôsobom prítomná medzi nami.

V nasledujúcich riadkoch sa s vami chceme podeliť o dojmy a pocity, ktoré prežívali naši pútnici na tomto výnimočnom a milostivom mieste počas slávenia Trojdnia i samotných slávnostných svätých omší. Z výpovedí a rozhovorov medzi sebou navzájom sme cítili, že to bol pre mnohých naozaj nevšedný, požehnaný čas. Vďaka za to! Možno až časom si tak naplno uvedomíme, aký vzácny dar sme dostali, že práve my sme mohli byť súčasťou týchto jedinečných udalostí…

Na púť k sv. Rozálii sme prišli s rodinou po prvýkrát. Mám radosť z objavenia krásnej patrónky Košíc a tiež ma potešilo spoznať pekné spoločenstvo okolo farnosti z Podhradovej. Bohu vďaka!“ Alžbetka

Prežívala som veľkú radosť a bázeň pred Bohom, aký je k nám dobrý! Dostali sme od Neho veľkú milosť a dar, že svätá Rozália nám môže byť tak blízko. Jej relikvie sú po celom svete a my „obyčajní Košičania“ máme to obrovské privilégium mať ju medzi sebou. Veľká vďaka o. Marekovi za jeho zanietenosť, za jeho úctu a lásku k sv. Rozálii, ktoré ho viedli k tomu, aby „zaklopal na tie správne dvere“ a my všetci sme mohli čerpať z blízkosti sv. Rozálie, budovať a upevňovať s ňou vzťah a prosiť o jej príhovor za nás a našich blízkych. Nech nás táto svätá žena spája v spoločnej modlitbe a privádza bližšie k Bohu.“ Zuzka

Veľmi sa mi páčilo, že v tejto dobe sme si pripomenuli, že máme pomoc v Božom kráľovstve, ktorého sme súčasťou už tu na zemi.“ Danka

Eucharistický sprievod bol super, taktiež radosť zo stretnutia s priateľmi, aj koláčiky…V krásnom pokojnom prostredí. Kľudne aj častejšie.“ Jana

„06.09.2020 som sa zúčastnil odpustovej slávnosti na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. Táto udalosť ma veľmi oslovila a zanechala vo mne hlboký zážitok. Teší ma, že sme v prítomnosti relikvie sv. Rozálie mohli v spoločnej modlitbe ďakovať a zároveň aj prosiť naďalej o ochranu od epidémie a chorôb tela i duše. Veľké poďakovanie patrí duchovnému otcovi Marekovi Ondrejovi, že sme toto všetko krásne mohli s ním prežiť.“ Ladislav

„Na púť som prišla ďakovať za pomoc Božiu dodržiavať moje túžby.“ Marta

„Pre mňa to bol silný zážitok a sv. Rozália sa mi stala vzorom v láske a oddanosti Ježišovi a verím, že na jej mocné orodovanie sa situácia s vírusom v meste, ale aj vo svete čoskoro zlepší a úplne zmizne.“ Zuzka

Ďakujeme za krásnu odpustovú slávnosť. Ďakujeme za dar relikvie sv. Rozálie, za jej blízkosť pri modlitbách, za požehnanie, ktoré sprevádzalo starostlivú prípravu trojdnia v kaplnke sv. Rozálie a uloženia relikvie. Ďakujeme za nedeľnú odpustovú slávnosť, sme vďační za sprostredkovanie svedectva viery cez silný osobný príbeh spomenutý duchovným otcom Marekom. Zázraky sa dejú dennodenne, dejú sa individuálne jednotlivcom, a predsa tvoria harmonický celok v dokonalom Božom pláne. Sú darom vypočutých modlitieb, prekonávajú každú prekážku, porážajú každé zlo,  sú dôkazom v konaní dobra, vidíme ich v službe druhým, v porozumení, prejavoch láskavosti, v tom, že dokážeme vnímať podstatu odpustu, vo vzájomnom odpustení si, v sprevádzaní sa a v dare blízkosti jedného k druhému, v zjednotení sa v spoločnej  modlitbe. Nadväzujúc na nedeľné evanjelium …“Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“, rozviažme teda na Zemi všetko, čo nás ťaží a oberá o pokoj, ak to spravíme, máme prísľub rozviazania všetkého i v nebi. Želáme si, nech nám sv. Rozália vyprosuje milosť modlitby, pôstu a pokánia u Matky Božej vyprosujeme ochranu. Želáme nám všetkým veľa Božích milostí a požehnaný čas v kruhu blízkych, rodiny a priateľov.“ rodina Sakslová

„Chcem opísať svoje dojmy zo slávností, ktoré sa uskutočnili na počesť mladej svätice Rozálie. Veľmi som prežívala samotné uloženie relikvie sv. Rozálie, o čo sa veľmi pričinil duchovný otec Marek. Sme mu za to veľmi vďační, pretože takúto česť má máloktoré mesto na svete a my ju máme. Okrem toho sa treba poďakovať aj sestre Akvináte, ktorá do Košíc túto relikviu do Košíc dopravila. Teraz už mám pocit, že Kaplnka sv. Rozálie je úplná, pretože je tam prítomná aj sama sv. Rozália. Verím, že bude aj v týchto časoch držať svoju ochrannú ruku nad mestom Košice…Osobne som mala vo svojom okolí niekoľko známych, ktorí mali koronavírus a dostali sa z neho. To znamená, že naše modlitby, ktoré sa denne modlíme v našom kostole, mali svoj účinok. Čo sa týka nedele, pripomenulo mi to moje detské a mladé časy, keď sme takto chodili na púte do Levoče alebo do Rudnika k sv. Anne. Nebolo tu síce až toľko ľudí, ako predtým, ale už to, že v dnešenej dobe prišlo toľko pútnikov, už to je obdivuhodné. Verím, že to bola taká prvá lastovička, a že takéto akcie sa budú konať ešte dlho. Samotná bohoslužba sa niesla v slávnostnom duchu prítomnosťou Zboru sv. Cecílie, čo ešte viac umocnilo atmosféru celej svätej omše. Zvlášť ma chytila homília duchovného otca Mareka, ktorá mi pripomenula niektoré životné situácie, čo ma dojalo až k slzám… Po sv. omši sme sa zúčastnili procesie, kde sme sa pristavili na niektorých miestach cintorína, kde duchovný otec Marek požehnal mesto a obyvateľov Košíc. (Pripomínalo mi to Urbi et Orbi). Agapé po procesii vytvorilo takú komunitnú atmosféru, kde sa stretli ľudia, známi aj neznámi a správali sa k sebe ako keby boli starí známi. Už to je takou skutočnosťou, že máme k sebe bližšie a každý tu vystúpil zo svojej anonymity. Aj to je jeden z momentov, ktorý dokazuje, že máme mať k sebe stále bližšie a navzájom si pomáhať.“ Margita

Príbeh o kaplnke, cintoríne a sv. Rozálii

Pozývame vás vypočuť si reláciu Božie mlyny, v ktorej náš duchovný otec Marek Ondrej veľmi pútavo poodhaľuje fakty o tom, prečo máme v Košiciach kaplnku ku cti sv. Rozálie, kto ju dal postaviť, čo sa v nej ukrýva a k čomu sa zaviazalo mesto pred cca 300 rokmi. Dozviete sa tiež o pustovni sv. Ladislava, o tom, ako vznikal cintorín sv. Rozálie a samozrejme aj o tom, prečo je práve sv. Rozália patrónkou tejto kaplnky a čím je úcta k nej aktuálna práve v týchto časoch.

Reláciu si môžete vypočuť z archívu tu:

V blízkosti sv. Rozálie

Minulý týždeň sa niesol v prípravách na slávnosť sv. Rozálie, v podobe slávenia sv. omší v kaplnke na Cintoríne sv. Rozálie. Oslavy vyvrcholili v piatok na sviatok sv. Rozálie a v nedeľu, kedy sme slávili odpustovú slávnosť. Počas týždňa, no najmä v piatok a v nedeľu, sa v areáli cintorína zišlo mnoho ľudí z mesta a z mnohých farností. Ľudí, ktorí už svojich drahých nemajú medzi sebou a prišli tak prosiť Boha i sv. Rozáliu o mocný príhovor, aby ich najbližší zomrelí mohli prebývať v nebeskom kráľovstve, v dome svojho Otca.

Oba dni vyzneli veľmi slávnostne, všetko bolo vopred pripravené, usporiadané, naplánované a vďaka patrí všetkým, ktorí svojou ochotou a službou priložili ruku k dielu. Ku krajšiemu prežívaniu slávnosti prispel aj hudobný doprovod v podaní Zboru sv. Cecílie. Počas slávnostného sprievodu s Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou-požehnaním ľudu i mestu nás hudobne doprevádzala dychová hudba. Pri slávnostnej svätej omši v deň jej sviatku boli požehnané kvety, ktoré si veriaci priniesli a následne mohli zaniesť na hroby svojich blízkych či do svojich domovov, ako symbol krásy, nevinnosti a čistoty našej patrónky.

Veľmi silné a úprimné slová sme mali možnosť počuť v homíliách o. Mareka. V piatok nám priblížil život sv. Rozálie. Jej rodinné zázemie a nakoniec odhodlanie „opustiť“ tento svet a utiahnuť sa do samoty, do ticha, aby nerušene žila blízky, intímny a verím, že už svätý život tu na zemi spolu s Pánom. Zaznela aj otázka, či veríme, že naši zomrelí sú už takisto pri Bohu v nebi a môžu nám takisto vyprosovať mnohé milosti, ako to zaiste robí Rozália. Modlime sa vo viere k našim drahým, prosme o ich príhovory, a tak na nich nikdy nezabudneme. V nedeľu nás o. Marek povzbudil k tomu, aby sme si boli blízki a vzájomne sa doprevádzali na našej pozemskej ceste a zároveň na ceste k svätosti. Aby sme sa o seba zaujímali, pomáhali si v ťažkostiach a zároveň sa radovali z vydarených vecí a ďakovali Bohu za Jeho starostlivosť o nás. Aby sme naše „pustovne“ nevyužívali na to, že sa utiahneme do seba, sami do svojich starostí, úzkostí, strachov, smútku a možno prežívania samoty, ale práve naopak, aby sme vychádzali zo seba a podali pomocnú ruku každému, u koho pozorujeme, že je v tom celom trápení sám. Nech nám svätá Rozália vyprosí otvorené srdcia i oči pre druhých, aby sme si boli vzájomne oporou a povzbudením, nech sa naša farnosť stane duchovnou rodinou, na oslavu nášho Boha.

Agapé a s tým spojené sladké i slané dobroty, napečené od našich šikovných a ochotných farníčok, boli na konci krásnou čerešničkou na torte. Myslím, že v nebi z nás mali veľkú radosť všetci svätí a najmä Rozália, kvôli ktorej sa toto všetko udialo.

Skrz to všetko ma preniká bázeň a vďaka voči Bohu, aký je k nám dobrý! Akú veľkú milosť nám daroval v podobe relikvií sv. Rozálie, ktoré nám z Talianska priniesla sestra Akvináta. Veľká vďaka patrí o. Marekovi za jeho odhodlanie, úctu a lásku k sv. Rozálii, ktoré ho poháňali a nakoniec doviedli až k tomu, že nám sv. Rozália môže byť tak blízko.

Modlím sa, nech nám Boh daruje dar viery, aby sme s vierou pristupovali k sv. Rozálii a prosili ju o mocný príhovor za nás i našich blízkych. Nech nás preniká poznanie, že táto svätá žena pozerá na Boha z tváre do tváre a môže nám vyprosovať mnoho darov a milostí. Nech nás učí vyhľadávať v tomto rušnom svete a neistom čase, „pustovne“, kde v tichu a samote s Ním spoznáme Božie srdce, Jeho dobrotu, Jeho lásku a Jeho starostlivosť o nás.

Zuzana

/Fotky zo slávnosti si môžete pozrieť v sekcii Galéria/

Zmena času svätých omší

Od tohto týždňa budú sväté omše vo farskom kostole každý pracovný deň o 18.00 hod. Ranné sväté omše v stredy o 7.00 hod sa rušia.

Na slávenie svätých omší v piatky v Kaplnke sv. Rozálie vás takisto pozývame v zmenenom čase, a to o 16.00 hod.

Adorácie po novom

Od nového školského roka budú v našom farskom kostole adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou okrem pondelka, utorka a piatka o 17.00 hod aj vo štvrtok, a to po večernej svätej omši. Eucharistia bude vystavená do 19.30 hod.

/V tomto týždni utorková adorácia nebude, keďže sa v tom čase koná večeradlo./