Kde sa nachádzame

Farár

JCDr. Marek Ondrej

Kaplán

Mgr. Michal Bodnár

Výpomocný duchovný

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Adresa

Cesta pod Hradovou III/3037, 040 01 Košice

E-mail

farnostsvondreja@gmail.com

Mobil

0948 290 607

Farská kancelária

Pondelok 9:00-10:00 | 16:45 – 17:15
Utorok 9:00-10:00 | 16:45 – 17:15
Streda 9:00-10:00 | 16:45 – 17:15
Štvrtok 9:00-10:00 | 16:45 – 17:15
Piatok 9:00-10:00 | 16:45 – 17:15

Kancelária sa nachádza na chóre chrámu sv. Ondreja na Podhradovej.
V prípade pohrebu, či vyučovania bude služba v daný deň na potrebný čas prerušená.
V júli a auguste sa stránky vybavujú po večernej sv. omši.
Ak Vám uvedené termíny v žiadnom prípade nevyhovujú, volajte prosím na farské mobilné číslo.

Bankový účet Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094

Bankový účet filiálky Horný Bankov

SK19 0900 0000 0051 1082 1603


Farnosť sv. Ondreja, apoštola v Košiciach, v časti Podhradová, vzhľadom k teritoriálnych hraniciam určeným v dekréte 701/13 zo 17.06.2013, má na svojom teritóriu nasledujúce ulice:

Atletická, Bežecká, Cesta pod Hradovou, Cyklistická, Čermeľská cesta, Čermeľské prielohy, Čermeľské údolie, Dobšinského, Ďumbierska, Gerlachovská, Gogoľova, Havlíčkova, Horolezecká, Huncovská, Hurbanova, Chrastie, Jahodná, Jazdecká, Jedľová, Junácka, Kavečianska cesta, Končistá, Kostolianska cesta, Lesná, Letecká, Lomnická, Májová, Malinová, Mánesova, Mengusovská, Nám. nádeje, Národná trieda, Park Anička, Park mládeže, Pod kaštieľom, Pod šiancom, Pod vlekom, Polianska, Potočná, Slavkovská, Slovenského, Solisková, Suchodolinská, Športová, Štrbská, Tŕňová, Turistická, Urbánkova, Vihorlatská, Višňová, Vnútorný červený breh, Vodárenská, Vonkajší červený breh, Watsonova, Za štadiónom, Záhradná, Zoborská, Žľaby. Veriaci bývajúci na týchto uliciach patria do farnosti sv. Ondreja v Košiciach.


Kontaktný formulár