Sviatosť zmierenia prebieha hodinu pred večernou sv. omšou.
Počas sviatkov sa časy spovedaní môžu meniť. O tom budete informovaní v sekcii oznamy.

Taktiež ponúkame aj spovedanie chorých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť na spovedanie v kostole. V tomto prípade je nás potrebné kontaktovať a prídeme vás alebo vašich blízkych vyspovedať domov.