Predstavujeme vám náhľad do budúcnosti našej farnosti. Naše spoločné dielo, do ktorého už mnohí z nás investovali svoj čas, financie alebo modlitby, už čoskoro začne naberať reálne kontúry. Pastoračné centrum bude nielen miestom stretnutia ľudí z našej farnosti, ale aj ideálnym prostriedkom k živej farnosti – takej, po ktorej sme vždy túžili.