17. november 2019 – 33. Nedeľa cez rok

• Spovedanie v tomto týždni bude hodinu pred večernou sv. omšou.
• Adorácie: v pondelok, utorok a piatok od 17:00.
• Nácvik detského zboru bude v stredu o 17:30.
• Birmovanci sa stretnú vo štvrtok pri sv. omši o 18:00. Po nej nasleduje stretnutie v skupinkách.
• Pozývame všetky deti farnosti na detskú sv. omšu v piatok.
• Vo štvrtok začíname Novénu a bezprostrednú prípravu na sviatok nášho patróna sv. Ondreja. Podrobný program nájdete v Apoštolovi. Slávnostná sv. omša bude v deň jeho sviatku a to v sobotu 30.11. o 10:00. Odpustová sv. omša bude v nedeľu 1.12. o 10:00. Pozývame veriacich k účasti.
• Upratovanie kostola pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu 23.11.2019 od 8:30. Prosíme o pomoc.
• Dnes je zbierka na Pastoračné centrum. Prosíme o podporu a štedrosť.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety činila 235,98 €.
• Milodary: na Pastoračné centrum: bohuznáma 50 €, bohuznáma rodina 200 €.
Bezhotovostné vklady: na kostol : bohuznáma 50 €. Na Pastoračné centrum: bohuznámi darcovia: 10 €, 30 €, 100 €, 10 €, 10 €, 50 €, 200 €, bohuznáma rod. 50 €, rod. Spišákova 100 €.

  • Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Ostatné informácie nájdete vo farskom liste apoštol.


november 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30