9.12.2018 – 2. Adventná nedeľa

 • Spovedáme hodinu pred večernou sv. omšou.
 • Adorácie sú v pondelok, utorok, a piatok od 17:00.
 • Spovedanie chorých (okrem prvpiatkových) pred Vianocami bude v piatok 21.12. dopoludnia. Mená a  kontakt prosíme nahlásiť v sakrestii do budúcej nedele.
 • Rorátne sv. omše sú v pondelok, utorok, štvrtok a piatok.
 • Vo štvrtok Vás pozývame na Adventný večer s Božím Slovom. Začíname sv. omšou o 18:00.
 • Nácvik detského zboru bude v stredu o 18:00 a detská v. omša v piatok o 18:00.
 • Budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na pastoračné centrum. Vopred ďakujeme za podporu!
 • Vianočné oplátky si môžete zakúpiť v sakrestii.
 • Milodary: na kostol : bohuznáma 100 €, na Pastoračné centrum: bohuznáme rodiny: 50 €, 30 €. Všetkých darcov nech Pán bohato odmení !!!

December 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
 • Úradné hodiny
 • Adventný večer s Božím slovom
7
 • Celodenná poklona od 9:00 do 18:00
 • Moderovaná adorácia
8
9
10
11
12
13
 • Adventný večer s Božím Slovom
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31