17.9.2023 – Dvadsiata štvrtá nedeľa „cez rok“

pondelok

18.9.

Féria

Podhradová

18:00

+ Pavol

Rozália

16:00

Za Božiu pomoc pre Richarda

utorok

19.9.

Féria

Podhradová

18:00

ZBP pre o. Mareka

Rozália

16:00

Za Božiu pomoc pre Richarda

streda

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

Podhradová

18:00

ZBP pre o. Radoslava

Rozália

16:00

Za bohuznámy manželský pár

štvrtok

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Sviatok

Podhradová

18:00

ZBP pre o. Michala

Rozália

16:00

+ Jozef

piatok

22.9.

Féria

Podhradová

18:00

+ Agáta

Rozália

16:00

+ Pavel a Marta

sobota

23.9.

Omša s platnosťou na nedeľu

Podhradová

18:00

+ Július

nedeľa

24.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

CEZ ROK

Podhradová

8:00

ZBP pre Mariána, Petra

a Zuzanu

9:00

ZBP pre Máriu s rodinou

10:00

+ Jozef, Mária, Ladislav a Jozef

Horný Bankov

14:15

 

Rozália

15:15

+ Mária a Vladimír

     

  • Spovedáme pondelok, utorok a piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
  • Adorácia bude pondelok, utorok a piatok od 17:15, štvrtok po sv. omši do 19:00.
  • Jesenné kántrové dni sú tohto týždňa v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v stredu 20.9. o 17:15. Po ňom je detská sv. omša, na ktorú pozývame všetky deti a rodičov našej farnosti.
  • Pozývame všetky deti na detskú sv. omšu s pánom farárom každú stredu o 18:00.
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu pastoračného centra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Milodary: na kostol: Bohuznáma 10€. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.


Prihláška na 1. sv. prijímanie

Prihláška na birmovanie

Prihláška na birmovanie pre dospelého


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.