13.1.2019 – Krst Krista Pána

                           

 • Spovedáme hodinu pred večernou sv. omšou.
 • Adorácia bude v pondelok, utorok, a piatok od 17:00.
 • Detská omša bude v piatok.
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bude od 18. do 25 januára 2019.
 • Budúci týždeň je zbierka na výstavbu Pastoračného Centra. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Milodary: na stoličky a nové čalúnenie lavíc bohuznáme ososby 50, € 50 €, 20 € na kostol bohuznáma 50 €,  na Pastoračné centrum bohuznáma 50 €, na kvety z pohrebu Júliusa 10 €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Ostatné oznamy sú uvedené vo farskom liste Apoštol.       

January 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Sv. omša
17
18
 • Detská sv. omša
19
20
21
22
23
 • Sv. omša
24
25
 • Detská sv. omša
26
27
28
29
30
 • Sv. omša
31