17.3.2019 – 2. Pôstna nedeľa

                    

 • Spovedáme hodinu pred večernou sv. omšou.
 • Adorácie budú v pondelok a utorok od 17:00 hod.
 • V pondelok Vás pozývame na Pôstne stretnutie s Trpiacim Kristom so začiatkom po večernej sv. omši.
 • V piatok Vás pozývame na modlitbu krížovej cesty o 17:15 hod.
 • Deti sa stretnú pri detskej sv. omši v piatok o 18:00. Detský zbor je v stredu o 18:15.
 • Každú sobotu v pôste Vás pozývame na sv. omšu o 8:00 za odprosenie našich hriechov. Sv. omša sa zakončí krátkou kajúcou pobožnosťou a požehnaním s Eucharistiou.
 • Spoločenstvo Mahaim Vás dnes pozýva na chvály a slovo tzv. Volanie na Otca so začiatkom o 17:00.
 • Zbierka na Charitu činila 608,55 €. Zbierka bude odoslaná a účet Charity.
 • Dnes prebieha vo farskom kostole aj v kaplnke na Bankove pravidelná zbierka na pastoračné centrum. Ďakujeme za podporu a finančnú pomoc.
 • Milodary na kostol: bohuznámi darcovia 20 €, 100 €, na čalúnenie: bohuznámi darcovia 10 €,  20 €, 500 €, Anna 20 €. Na Pastoračné centrum:  Černokova z krstín 50 €, Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 500 €. Bezhotovostné vklady: na čalúnenie: bohuznámi darcovia: 300 €, 20 €, 20 €. Na kostol: bohuznáma 20 €
 • Nech Pán požehnáva štedrých darcov!

Ďalšie dôležité informácie a podrobnosti  o pôstnych aktivitách si môžete prečítať vo farskom liste Apoštol.     


 

marec 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 • Volanie na Otca
18
 • Chvíľka s trpiacim Kristom meditácia
19
20
 • Detský zbor
21
22
 • Krížová cesta
 • Detská sv. omša
23
24
25
26
27
 • Zabezpečenie kostola - práce
 • Detský zbor
28
29
 • Krížová cesta
 • Detská sv. omša
30
31