24.9.2023 – Dvadsiata piata nedeľa „cez rok“

pondelok

25.9.

O sv. Ondrejovi, apoštolovi

Votívna omša

Podhradová

18:00

+ Juliána

Rozália

16:00

+ Ján

utorok

26.9.

Féria

Podhradová

18:00

ZBP pre Máriu

Rozália

16:00

+ Mária a Daniel

streda

27.9.

Sv. Vincenta de Paul. kňaza

Spomienka

Podhradová

18:00

+ Cecília, Štefan, Vladimír a Ľubomír

Rozália

16:00

+ Ladislav a Ľubica

štvrtok

28.9.

Féria

Podhradová

18:00

+ Michal, Mária a Ján

Rozália

16:00

+ Michal, Mária a Michal

piatok

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sviatok

Podhradová

18:00

ZBP pre o. Michala

Rozália

16:00

ZBP pre o. Michala

sobota

30.9.

Omša s platnosťou na nedeľu

Podhradová

18:00

+ Anna

nedeľa

1.10.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA

CEZ ROK

Podhradová

8:00

+ Anton a Mária

9:00

+ Helena (1. výročie)

10:00

+ Kamila

Horný Bankov

14:15

 

Rozália

15:15

ZA ZOSNULÝCH

     

  • Spovedáme pondelok, utorok a stredu od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
  • Adorácia bude pondelok, utorok a stredu od 17:15, štvrtok po sv. omši do 19:00.
  • Stretnutie birmovancov bude v utorok 26.9. pri sv. omši o 18:00. Po nej nasledujú skupinky.
  • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v stredu 27.9. o 18:00 na detskej sv. omši, na ktorú pozývame všetky deti a rodičov našej farnosti.
  • Srdečne pozývame všetky manželské páry našej farnosti na spoločné pravidelné mesačné stretnutia v našom farskom kostole. Prvé stretnutie bude v pondelok 2. októbra po sv. omši o 18:30.
  • Pozývame vás zapojiť sa do modlitieb a pôstu za kňazov. Bližšie informácie sú v Apoštolovi. Zoznam nájdete na nástenke.
  • V pondelok sa budeme pri sv. omši o 18:00 modliť za uzdravenie chorých. Všetkým veriacim udelíme pomazanie olejom sv. Ondreja.
  • Milodary: 10 € na kostol bohuznáma. Na kaplnku na Hornom Bankove zo svadieb mladomanželia – 100 €, 100 €.  Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.


Prihláška na 1. sv. prijímanie

Prihláška na birmovanie

Prihláška na birmovanie pre dospelého


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.