22. november – 34. Nedeľa cez rok, Nedeľa Krista Kráľa

  • Adorácie sú v tomto týždni v pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00 do 18:00. Vo štvrtok je adorácia po sv. omši. Počas adorácie je priestor vyhradený pre súkromnú modlitbu.
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme v pracovné dni od 17:00 do 18:00.
  • Prebieha novéna k sv. Ondrejovi. Odpustová slávnosť bude v nedeľu 29.11. o 10:00.
  • Budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach žehnať adventné vence.
  • V kostole je potrebné sedieť na vyznačených miestach. Kapacita môže byť naplnená na 50 percent.
  • Milodary v hotovosti bohuznámi darcovia a rodiny: na kostol: 100 €, 50 €, 20 €, 100 €, na pastoračné centrum 50 €. Zbierka na PC činila:
  • Bezhotovostné dary uverejníme na konci mesiaca.

Všetkým darcom ďakujeme a prosíme o podporu.

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy v čase obmedzení nájdete vo farskom liste Apoštol.


november 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30