22. máj 2022 – Šiesta veľkonočná nedeľa

  • Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – štvrtok 16:00, Farský kostol – nedeľa 10:00
  • Adorácia bude: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok od 18:30 – 19:00
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, sobotu od 17:30, štvrtok sa NESPOVEDÁ
  • V pondelok bude stretnutie manželských párov po sv. omši.
  • Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie prvoprijímajúcich detí budev stredu o 17:00.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Na Rozálii bude slávnostná sv. omša vysielaná online s pripomienkou niekdajších pútí práve na tento sviatok. Srdečne vás pozývame.
  • Pozývame deti našej farnosti na veselé popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Tešíme sa na Vás vo štvrtok 2.6. od 16.30. v priestoroch terasy pred Vet-barom. Bližšie info nájdete v Apoštolovi.
  • Od 11. do 15.7. organizujeme denný farský tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa prihlásili najneskôr do 20.6. na farský email: farnostsvondreja@gmail.com. Prihlášku a bližšie informácie vám zašleme po tomto termíne. Vek: 1. – 5. ročník ZŠ, Cena: 60,- Eur, Kapacita: 30 detí
  • Milodary: na nový organ: bohuznáme rodiny 5 000€ a 3 000€; na Pastoračné centrum: bohuznámi 40€ a 30€; na kostol: bohuznáma 10€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  • Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy v čase obmedzení nájdete vo farskom liste Apoštol.