18.2.2024 – Prvá pôstna nedeľa

pondelok

19.2.

Féria

Podhradová

18:00

+ Juraj, Helena, Jozef a Anna

Rozália

16:00

+ Andrej, Anna

utorok

20.2.

Féria

Podhradová

18:00

+ Anna a Václav

Rozália

16:00

+ Ján

streda

21.2.

Féria

Podhradová

18:00

ZBP pre Alžbetu

Rozália

16:00

ZBP pre r. Šoltysovú a Zajacovú

štvrtok

22.2.

Katedra svätého Petra, apoštola

Sviatok

Podhradová

18:00

ZBP pre Jozefa

Rozália

16:00

Na úmysel celebranta

piatok

23.2.

Féria

Podhradová

18:00

ZBP pre Danielu

Rozália

16:00

+ Anna a ostatní z rod. Šoltysovej

sobota

24.2.

Omša s platnosťou na nedeľu

Podhradová

18:00

ZBP a ochrana na cestách pre Zuzanu a Juraja

nedeľa

25.2.

Druhá

pôstna nedeľa

Podhradová

8:00

ZBP pre Gabrielu

9:00

Ľuboš (50 rokov života)

10:00

+ Jozef

Horný Bankov

14:15

 

Rozália

15:15

+ Anna a Michal

     

  • Spovedáme pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
  • Adorácia bude pondelok, utorok a piatok od 17:15, štvrtok po sv. omši do 19:00.
  • V sobota 24.2. po sv omši bude adorácia za odprosenie hriechov do 19:30.
  • V stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • V utorok 20.2. bude stretnutie birmovancov pri sv. omši o 18:00. Po nej sú stretká v skupinke.
  • V stredu 21.2. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí o 17:15. Po ňom je detská sv. omša, na ktorú pozývame všetky deti a rodičov našej farnosti.
  • Piatky v pôstnom období pozývame na pobožnosti Krížovej cesty o 17:30 vo farskom kostole.
  • Dnes je Zbierka na výstavbu Pastoračného centra. Prosíme o podporu.
  • Počas pôstneho obdobia si môžete zakúpiť Veľkonočnú sviečku paškál. Môžete ju použiť aj počas Veľkej noci pri slávnostných obradoch. Kúpou podporíte naše pastoračné centrum. Milodary je 5 €/kus.
  • Milodary: na kostol: Bohuznáma 20€; na Pastoračné centrum: Bohuznáma 10€. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.