26. január – 3. Nedeľa cez rok – Nedeľa Božieho Slova

 • Spovedanie v tomto týždni bude hodinu pred večernou sv. omšou.
 • Adorácie budú v pondelok,  utorok a piatok od 17:00.
 • Birmovanci sa stretnú vo štvrtok pri sv. omši  o 18:00. Po nej nasleduje stretnutie.
 • V piatok detská omša nebude, lebo sú prázdniny.
 • Stretnutie rodičov detí na 1. Sv. prijímanie bude v pondelok 3.2. po večernej sv. omši.
 • V pondelok pozývame na sv. omšu k sv. Ondrejovi.  Po nej mažeme olejom sv. Ondreja.
 • Budúcu nedeľu máme sviatok obetovania Pána, a preto budeme pri sv. omši žehnať sviece.
 • Dnešnú nedeľu je celodiecézna zbierka na podporu pastorácie mládeže.
 • Minulú nedeľu sa na výstavbu Pastoračného centra na Podhradovej vyzbieralo 980,41 €. Na Hornom Bankove 35,41 €. Ďakujeme za  štedrosť a podporu.
 • Milodary: Na pastoračné centrum: bohuznáme  50 €, 50 €, 20 €, 100 €. Na kostol:  bohuznámy 50 €, bohuznáma 50 €. Bezhotovostné vklady:  Na Pastoračné centrum: bohuznámi darcovia  10 €, 15 €. Na kostol: bohuznáma, 20 €. Na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 50 €
 • Nech Pán odmení všetkých štedrých darcov!

Ostatné informácie nájdete vo farskom liste apoštol.


január 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 • Sv. omša s pomazaním olejom sv. Ondreja
28
 • Farská kancelária
29
30
 • Farská kancelária
 • Birmovanci stretnutie
31