21.7.2024 – Šestnásta nedeľa cez rok

  • Spovedanie: pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
  • Adorácia: pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15, štvrtok po sv. omši do 19:00.
  • Prihlášky na 1. sv. prijímanie na školský rok 2024/2025 nájdete v sakristii, alebo na tomto odkaze. Deti na 1. sv. prijímanie – 3 ročník ZŠ a staršie.
  • Fotografie zo slávnosti 1. sv. prijímania a birmovky si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola.
  • Dnes je zbierka na Pastoračné centrum. Prosíme o podporu
  • Farská kancelária ej otvorená od pondelka od piatku od 18:30.


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.