26. marec 2023 – Piata pôstna nedeľa

pondelok

27.3.

Féria

Požehnanie olejom sv. Ondreja

Podhradová

18:00

+ Mária a Štefan

Rozália

16:00

ZBP pre Lukáša

utorok

28.3.

Féria

Podhradová

18:00

ZBP pre Ivetu a Roba

Rozália

16:00

Za uzdravenie pre Vlada

streda

29.3.

Féria

Podhradová

18:00

+ Patrik

Rozália

16:00

Za uzdravenie pre otca Vincenta

štvrtok

30.3.

Féria

Podhradová

18:00

+ z rod. Glittovej

Rozália

16:00

Za uzdravenie pre Jána

piatok

31.3.

Féria

Podhradová

18:00

+ Ján, Michal a Pavol

Rozália

16:00

ZBP pre Alžbetu

sobota

1.4.

Omša s platnosťou na

nedeľu

Podhradová

18:00

+ Mária-Alžbeta a Michal

nedeľa

2.4.

Palmová

(kvetná)

nedeľa

Podhradová

8:00

+ František, Jindřiška, Otakar a Mária

9:00

+ z rod. Buksárovej a Smolenovej

10:00

ZBP pre Štefana a jeho rodinu

Horný Bankov

14:15

 

Rozália

15:15

ZA ZOSNULÝCH

 • Spovedáme pondelok a utorok od 17:15, štvrtok od 17:30.
 • Adorácia bude pondelok a utorok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
 • V pondelok 27.3. bude po sv. omši požehnanie olejom sv. Ondreja.
 • V utorok 28.3. pozývame po sv. omši na druhú prednášku s diskusiou na tému: „Význam častí sv. omše po Druhom vatikánskom koncile“.
 • V stredu 29.3. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 17:15 vo farskom kostole. Deti budú mať  súbežne nácvik spevu.
 • V piatok 31.3. budeme dopoludnia spovedať chorýchO 17:30 bude pobožnosť krížovej cesty. Zamyslenia si pripravia lektori. Po sv. omši budeme od 18:30 – 19:30 spovedať pred sviatkami.
 • V sobotu 1.4. bude Fatimská pobožnosť o 17:00 vo farskom kostole. Z toho dôvodu sa pred sv. omšou spovedať nebude.
 • Na Palmovú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach (aj v sobotu večer) budú požehnávať ratolesti (bahniatka), ktoré si môžete priniesť do kostola.
 • Počas pôstneho obdobia si môžete zakúpiť Veľkonočnú sviečku paškál. Môžete ju použiť aj počas Veľkej noci pri slávnostných obradoch. Kúpou podporíte našu farnosť. Cena je 5 €/kus.
 • Aj tohto roku chystáme v našom chráme Boží hrob, ktorý naše ochotné ženy vyzdobujú. Pozývame Vás k príspevku na jeho výzdobu. Pokladničku nájdete vzadu, v kostole. Úprimné Pán Boh zaplať každému za obetu a príspevok.
 • Milodary: na strechu kostola: Bohuznáma 40€, 10€, Bohuznáma rodina: 1000€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.