20. september – 25. Nedeľa cez rok

  • Farská kancelária: UTOROK a ŠTVRTOK 16.00 – 17.00 hod. 
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme hodinu pred večernou sv. omšou od 17:00, pondelok, utorok a piatok.
  • ADORÁCIA: pondelok, utorok, piatok od 17.00 hod., vo štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
  • Dnes je zbierka na Pastoračné centrum. Prosíme o podporu a vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • MILODARY: Na pastoračné centrum – Bohuznáma 20€ Úprimné Pán Boh zaplať.
  • Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť a pastoračné centrum.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť a pastoračné centrum!!!!!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094


september 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30