19. septembra – 25. Nedeľa cez rok

  • Adorácia bude pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
  • Spovedanie: pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 17:30.
  • V stredu o 17:00 bude prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • Prihlášky na sviatosť birmovania nájdete na farskej webovej stránke. Odovzdať v kostole do 30.9.
  • Dospelí, ktorí chcú prijať sv. birmovania alebo 1. sv. prijímania odovzdajú prihlášku v kostole do 30.9.
  • Dnes je zbierka na výstavbu pastoračného centra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Milodary: na farský kostol: bohuznáma 20 €
  • Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy v čase obmedzení nájdete vo farskom liste Apoštol.


september 2021

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30