27. november 2022 – 1. adventná nedeľa

 • V stredu 30.11. slávime slávnosť sv. Ondreja, nášho patróna. Pozývame Vás na slávnostnú sv. omšu o 18:00 spojenú so zverením farnosti patrónovi,  požehnaním oleja sv. Ondreja a pomazaním.
 • V pondelok a utorok pokračuje novéna k sv. Ondrejovi, apoštolovi.
 • Adorácia bude v pondelok a utorok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
 • Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:15-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-17:50.
 • V utorok 29.11., v predvečer sviatku sv. Ondreja, bude prvý Adventný večer spojený s meditáciou nad Božím Slovom. Srdečne pozývame. Adventné večery budú každý utorok a prenášame ich online.
 • V stredu 30.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov pred sv. omšou o 17:30 vo farskom kostole.
 • V piatok 2.12. bude celodenná adorácia od 9:00 do večernej sv. omše. Prosím, zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie chorých.
 • V sobotu 3.12. bude pred sv. omšou večeradlo o 17:00 vo farskom kostole.
 • Budúci pondelok 5.12. bude stretnutie manželských párov po sv. omši. Srdečne pozývame.
 • Zbierka na výstavbu Pastoračného centra činila 1056,55€, na Hornom Bankove 71,75€. Pán Boh zaplať a ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.
 • Ponúkame Vianočné oplátky, ktoré si môžete zakúpiť vo farskom kostole od pondelka do soboty. Cena je 2€.
 • Z príležitosti získania pozemkov v okolí kostola do výlučného vlastníctva našej farnosti, kde plánujeme postaviť pastoračné centrum so záhradou, parkoviskom a vstupným areálom ku kostolu, sme pre Vás pripravili levanduľové srdiečka, ktoré môžete použiť ako spomienku na túto udalosť, či dekoráciu domácností, alebo darček. Dobrovoľným príspevkom 3 € za jedno srdce, podporíte výstavbu pastoračného centra. Srdiečka sme vyrobili na ubytovni Baňa Bankov v spolupráci s priateľmi z Ukrajiny, ktorým poskytujeme strechu nad hlavou a každodennú starostlivosť od marca 2022. Ďakujeme.
 • Adventné obdobie je obdobím prípravy na príchod Pána Ježiša. Preto vás v tomto období pozývame na Adventné večery spojené so sv. omšou, meditáciou nad Božím slovom a tónmi organa a harmónia každý utorok o 18:00. Rorátne sv. omše za svetla sviečok budú v našom farskom kostole od 1. decembra. Dávame do pozornosti adventnú akciu Jasličky pre Ježiška. Bližšie informácie o týchto adventných akciách nájdete vo farskom liste Apoštol.
 • Milodary: Na strechu kostola: Bohuznámy darca 300€, bohuznáma rodina 50€; Na kaplnku sv. Rozálie: Bohuznáma 10€. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.


Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy nájdete vo farskom liste Apoštol.