7. august 2022 – 19. nedeľa “cez rok”

  • Adorácia bude v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
  • Spovedanie pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, vo štvrtok a sobotu od 17:30.
  • Farská kancelária je v mesiaci august otvorená po sv. omši.
  • Dňa 14.8. bude odpustová slávnosť v kaplnke na Bankove o 14:15.
  • Dňa 20.8. (sobota) bude farská celodenná poklona. Zoznam na adoráciu nájdete na nástenke. Môžete sa postupne zapisovať na konkrétny čas už od dneška.
  • Milodary: na strechu kostola: bohuznámi: 100€ a 500€; na potreby kostola: bohuznáma 100€
  • Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Pravidelnú zbierku na výstavbu Pastoračného centra môžete posielať na Bankový účet:
SK 49 0900 0000 0050 4443 9501

Príspevky na podporu farnosti a kostola môžete posielať na:
SK 43 0900 0000 0050 4444 0094

Ostatné pokyny a oznamy v čase obmedzení nájdete vo farskom liste Apoštol.