Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10: 00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

marec 27, 2019
 • Zabezpečenie kostola - práce

  marec 27, 2019  8:00 - 18:00

 • Detský zbor

  marec 27, 2019  18:15 - 19:15

marec 29, 2019
 • Krížová cesta

  marec 29, 2019  17:15 - 18:00

 • Detská sv. omša

  marec 29, 2019  18:00 - 19:00

apríl 3, 2019
 • Detský zbor

  apríl 3, 2019  18:15 - 19:15

apríl 5, 2019
 • Krížová cesta

  apríl 5, 2019  17:15 - 18:00

 • Detská sv. omša

  apríl 5, 2019  18:00 - 19:00

apríl 10, 2019
 • Detský zbor

  apríl 10, 2019  18:15 - 19:15

apríl 12, 2019
 • Krížová cesta

  apríl 12, 2019  17:15 - 18:00

 • Detská sv. omša

  apríl 12, 2019  18:00 - 19:00

apríl 17, 2019
 • Detský zbor

  apríl 17, 2019  18:15 - 19:15

apríl 19, 2019
 • Krížová cesta

  apríl 19, 2019  17:15 - 18:00

 • Detská sv. omša

  apríl 19, 2019  18:00 - 19:00

Diár farára

marec 23, 2019
 • krsty

  marec 23, 2019  11:30 - 12:00

marec 24, 2019
 • Pôstna kázeň - bazilika Bardejov

  marec 24, 2019  15:00 - 16:00

marec 25, 2019
 • Vyučovanie

  marec 25, 2019  8:00 - 11:00

marec 26, 2019
 • Vyučovanie

  marec 26, 2019  8:00 - 12:00

 • stretnutie katechumeni

  marec 26, 2019  14:30 - 15:30

 • Farská kancelária

  marec 26, 2019  16:00 - 17:00

 • Stretnutie katechumen

  marec 26, 2019  19:00 - 20:00

marec 27, 2019
 • Sv. omša

  marec 27, 2019  7:00 - 7:30

marec 28, 2019
 • Farská kancelária

  marec 28, 2019  16:00 - 17:00

apríl 1, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 1, 2019  8:00 - 11:00

apríl 2, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 2, 2019  8:00 - 12:00

 • stretnutie katechumeni

  apríl 2, 2019  14:30 - 15:30

 • Farská kancelária

  apríl 2, 2019  16:00 - 17:00

 • Stretnutie katechumen

  apríl 2, 2019  19:00 - 20:00

apríl 3, 2019
 • Sv. omša

  apríl 3, 2019  7:00 - 7:30

apríl 4, 2019
 • Farská kancelária

  apríl 4, 2019  16:00 - 17:00

apríl 8, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 8, 2019  8:00 - 11:00

apríl 9, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 9, 2019  8:00 - 12:00

 • stretnutie katechumeni

  apríl 9, 2019  14:30 - 15:30

 • Farská kancelária

  apríl 9, 2019  16:00 - 17:00

 • Stretnutie katechumen

  apríl 9, 2019  19:00 - 20:00

apríl 10, 2019
 • Sv. omša

  apríl 10, 2019  7:00 - 7:30

apríl 11, 2019
 • Farská kancelária

  apríl 11, 2019  16:00 - 17:00

apríl 15, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 15, 2019  8:00 - 11:00

apríl 16, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 16, 2019  8:00 - 12:00

 • stretnutie katechumeni

  apríl 16, 2019  14:30 - 15:30

 • Farská kancelária

  apríl 16, 2019  16:00 - 17:00

 • Stretnutie katechumen

  apríl 16, 2019  19:00 - 20:00

apríl 17, 2019
 • Sv. omša

  apríl 17, 2019  7:00 - 7:30

apríl 18, 2019
 • Farská kancelária

  apríl 18, 2019  16:00 - 17:00

apríl 22, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 22, 2019  8:00 - 11:00