Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

 

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10: 00

 

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci

 


 

Nadchádzajúce udalosti

December 13, 2018
 • Adventný večer s Božím Slovom

  December 13, 2018  18:30 - 19:00

 

Diár farára

December 10, 2018
 • Vyučovanie

  December 10, 2018  8:00 - 11:00

 • Poisťovne a Banka

  December 10, 2018  11:30 - 13:00

 • Kancelária postulátora ABU

  December 10, 2018  13:00 - 14:00

 • Cirkevný súd

  December 10, 2018  14:00 - 15:30

 • Spovedanie

  December 10, 2018  17:00 - 18:00

 • Sv. Omša

  December 10, 2018  18:00 - 18:30

 • Katechumen stretnutie

  December 10, 2018  18:30 - 19:30

 • Náuka pred krstom

  December 10, 2018  19:30 - 20:00

December 11, 2018
 • Vyučovanie

  December 11, 2018  8:00 - 11:30