Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10: 00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

apríl 26, 2019
 • Detská sv. omša

  apríl 26, 2019  18:00 - 19:00

máj 3, 2019
 • Detská sv. omša

  máj 3, 2019  18:00 - 19:00

máj 10, 2019
 • Detská sv. omša

  máj 10, 2019  18:00 - 19:00

máj 17, 2019
 • Detská sv. omša

  máj 17, 2019  18:00 - 19:00

Diár farára

apríl 24, 2019
 • Pohrebná omša

  apríl 24, 2019  18:00 - 19:00

apríl 25, 2019
 • Kancelária postulátora

  apríl 25, 2019  8:30 - 10:30

 • Jednanie - cintorín

  apríl 25, 2019  14:00 - 15:00

 • Farská kancelária

  apríl 25, 2019  16:00 - 17:00

 • Nácvik hudby

  apríl 25, 2019  19:00 - 20:00

apríl 26, 2019
 • Ukladanie urny - verejný cintorín

  apríl 26, 2019  14:00 - 14:30

 • Stretnutie - stránka

  apríl 26, 2019  15:00 - 16:00

 • Stretnutie - stránka

  apríl 26, 2019  16:00 - 17:00

apríl 29, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 29, 2019  8:00 - 11:00

apríl 30, 2019
 • Vyučovanie

  apríl 30, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  apríl 30, 2019  16:00 - 17:00

máj 2, 2019
 • Farská kancelária

  máj 2, 2019  16:00 - 17:00

máj 6, 2019
 • Vyučovanie

  máj 6, 2019  8:00 - 11:00

máj 7, 2019
 • Vyučovanie

  máj 7, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  máj 7, 2019  16:00 - 17:00

máj 9, 2019
 • Farská kancelária

  máj 9, 2019  16:00 - 17:00

máj 13, 2019
 • Vyučovanie

  máj 13, 2019  8:00 - 11:00

máj 14, 2019
 • Vyučovanie

  máj 14, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  máj 14, 2019  16:00 - 17:00

máj 16, 2019
 • Farská kancelária

  máj 16, 2019  16:00 - 17:00

máj 20, 2019
 • Vyučovanie

  máj 20, 2019  8:00 - 11:00

máj 21, 2019
 • Vyučovanie

  máj 21, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  máj 21, 2019  16:00 - 17:00

máj 23, 2019
 • Farská kancelária

  máj 23, 2019  16:00 - 17:00