Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10:00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

január 28, 2020
 • Farská kancelária

  január 28, 2020  16:00 - 17:00

január 30, 2020
 • Farská kancelária

  január 30, 2020  16:00 - 17:00

 • Birmovanci stretnutie

  január 30, 2020  18:00 - 19:30

Diár farára

január 28, 2020
 • Vyučovanie

  január 28, 2020  8:00 - 10:30

 • Kancelária postulátora

  január 28, 2020  11:00 - 12:00

 • Vyučovanie

  január 28, 2020  12:30 - 13:30

 • Farská kancelária

  január 28, 2020  16:00 - 17:00

január 30, 2020
 • Farská kancelária

  január 30, 2020  16:00 - 17:00