Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10: 00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

máj 24, 2019
 • Detská sv. omša

  máj 24, 2019  18:00 - 19:00

máj 31, 2019
 • Detská sv. omša

  máj 31, 2019  18:00 - 19:00

jún 7, 2019
 • Detská sv. omša

  jún 7, 2019  18:00 - 19:00

jún 14, 2019
 • Detská sv. omša

  jún 14, 2019  18:00 - 19:00

jún 21, 2019
 • Detská sv. omša

  jún 21, 2019  18:00 - 19:00

Diár farára

Farská kancelária bude vo štvrtok 16.5. zatvorená.

máj 24, 2019
 • Pohreb - Rozália

  máj 24, 2019  11:00 - 12:00

 • Cintorín pracovné stretnutie

  máj 24, 2019  14:00 - 15:00

máj 27, 2019
 • Vyučovanie

  máj 27, 2019  8:00 - 11:00

máj 28, 2019
 • Vyučovanie

  máj 28, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  máj 28, 2019  16:00 - 17:00

máj 30, 2019
 • Farská kancelária

  máj 30, 2019  16:00 - 17:00

jún 3, 2019
 • Vyučovanie

  jún 3, 2019  8:00 - 11:00

jún 4, 2019
 • Vyučovanie

  jún 4, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  jún 4, 2019  16:00 - 17:00

jún 6, 2019
 • Farská kancelária

  jún 6, 2019  16:00 - 17:00

jún 10, 2019
 • Vyučovanie

  jún 10, 2019  8:00 - 11:00

jún 11, 2019
 • Vyučovanie

  jún 11, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  jún 11, 2019  16:00 - 17:00

jún 13, 2019
 • Farská kancelária

  jún 13, 2019  16:00 - 17:00

jún 17, 2019
 • Vyučovanie

  jún 17, 2019  8:00 - 11:00

jún 18, 2019
 • Vyučovanie

  jún 18, 2019  8:00 - 12:00

 • Farská kancelária

  jún 18, 2019  16:00 - 17:00

jún 20, 2019
 • Farská kancelária

  jún 20, 2019  16:00 - 17:00