Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10:00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

október 14, 2019
 • Októbrová modlitba ruženca

  október 14, 2019  18:00 - 18:30

október 15, 2019
 • Púť - Ružencová záhrada - Nižná Šebastová

  október 15, 2019  13:00 - 19:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 15, 2019  18:00 - 18:30

október 17, 2019
 • Farská kancelária

  október 17, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 17, 2019  17:00 - 18:00

 • Stretnutie birmovancov

  október 17, 2019  18:00 - 19:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 17, 2019  18:00 - 18:30

október 18, 2019
 • Spovedanie

  október 18, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 18, 2019  18:00 - 18:30

 • Modlitba ruženca - deti

  október 18, 2019  18:00 - 18:30

október 20, 2019
 • Volanie na Otca

  október 20, 2019  17:00 - 19:00

október 21, 2019
 • Spovedanie

  október 21, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 21, 2019  18:00 - 18:30

október 22, 2019
 • Farská kancelária

  október 22, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 22, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 22, 2019  18:00 - 18:30

október 24, 2019
 • Farská kancelária

  október 24, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 24, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 24, 2019  18:00 - 18:30

október 25, 2019
 • Spovedanie

  október 25, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 25, 2019  18:00 - 18:30

október 26, 2019
 • Miništrantský futsalový turnaj

  október 26, 2019  9:00 - 15:00

október 28, 2019
 • Spovedanie

  október 28, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 28, 2019  18:00 - 18:30

október 29, 2019
 • Farská kancelária

  október 29, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 29, 2019  17:00 - 18:00

 • Októbrová modlitba ruženca

  október 29, 2019  18:00 - 18:30

október 31, 2019
 • Októbrová modlitba ruženca

  október 31, 2019  18:00 - 18:30

november 1, 2019
 • Októbrová modlitba ruženca

  november 1, 2019  18:00 - 18:30

Diár farára

október 14, 2019
 • Vyučovanie

  október 14, 2019  8:00 - 12:45

 • jednanie - cintorín

  október 14, 2019  14:00 - 15:00

október 15, 2019
 • Vyučovanie

  október 15, 2019  8:00 - 10:45

 • Jednanie - cintorín

  október 15, 2019  11:00 - 12:00

 • Púť - ružencová záhrada

  október 15, 2019  13:00 - 19:00

október 16, 2019
 • Uloženie urny

  október 16, 2019  10:00 - 11:00

október 17, 2019
 • Jednanie - pamiatkový úrad

  október 17, 2019  12:30 - 13:30

 • Spovedanie

  október 17, 2019  17:00 - 18:00

 • Stretnutie birmovancov

  október 17, 2019  18:30 - 19:00

október 18, 2019
 • Jednanie - konvent dominikáni

  október 18, 2019  10:00 - 11:00

 • Spovedanie

  október 18, 2019  17:00 - 18:00

október 20, 2019
 • Inštalácia relikvií - Poprad juh

  október 20, 2019  9:00 - 11:00

október 21, 2019
 • Vyučovanie

  október 21, 2019  8:00 - 12:45

 • Spovedanie

  október 21, 2019  17:00 - 18:00

október 22, 2019
 • Vyučovanie

  október 22, 2019  8:00 - 10:45

 • Spovedanie

  október 22, 2019  17:00 - 18:00

október 24, 2019
 • Spovedanie

  október 24, 2019  17:00 - 18:00

október 25, 2019
 • Spovedanie

  október 25, 2019  17:00 - 18:00

október 28, 2019
 • Vyučovanie

  október 28, 2019  8:00 - 12:45

 • Spovedanie

  október 28, 2019  17:00 - 18:00

október 29, 2019
 • Vyučovanie

  október 29, 2019  8:00 - 10:45

 • Spovedanie

  október 29, 2019  17:00 - 18:00

október 31, 2019
 • Spovedanie

  október 31, 2019  17:00 - 18:00