Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10: 00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

júl 23, 2019
 • Farská kancelária

  júl 23, 2019  18:30 - 19:00

júl 25, 2019
 • Farská kancelária

  júl 25, 2019  18:30 - 19:00

júl 30, 2019
 • Farská kancelária

  júl 30, 2019  18:30 - 19:00

august 1, 2019
 • Farská kancelária

  august 1, 2019  18:30 - 19:00

august 6, 2019
 • Farská kancelária

  august 6, 2019  18:30 - 19:00

august 8, 2019
 • Farská kancelária

  august 8, 2019  18:30 - 19:00

august 13, 2019
 • Farská kancelária

  august 13, 2019  18:30 - 19:00

august 15, 2019
 • Farská kancelária

  august 15, 2019  18:30 - 19:00

august 20, 2019
 • Farská kancelária

  august 20, 2019  18:30 - 19:00

Diár farára

Žiadne nadchádzajúce udalosti.