Rozpis svätých omší a modlitieb vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola

Pondelok, Utorok | 18:00

Streda  | 7:00

Štvrtok, Piatok   | 18:00

Sobota | 8:00 (prvá sobota v mesiaci)

Nedeľa   | 08:00, 10:00

Sviatosť zmierenia: hodinu pred večernou sv. omšou.

Eucharistická adorácia: hodinu pred sv. omšou v pondelok, utorok a piatok

Deň pokánia:  prvý piatok v mesiaci


Nadchádzajúce udalosti

september 20, 2019
 • Spovedanie

  september 20, 2019  17:00 - 18:00

september 24, 2019
 • Farská kancelária

  september 24, 2019  16:00 - 17:00

september 26, 2019
 • Farská kancelária

  september 26, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  september 26, 2019  17:00 - 18:00

september 27, 2019
 • Spovedanie

  september 27, 2019  17:00 - 18:00

október 1, 2019
 • Farská kancelária

  október 1, 2019  16:00 - 17:00

október 3, 2019
 • Farská kancelária

  október 3, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 3, 2019  17:00 - 18:00

október 4, 2019
 • Spovedanie

  október 4, 2019  17:00 - 18:00

október 8, 2019
 • Farská kancelária

  október 8, 2019  16:00 - 17:00

október 10, 2019
 • Farská kancelária

  október 10, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 10, 2019  17:00 - 18:00

október 11, 2019
 • Spovedanie

  október 11, 2019  17:00 - 18:00

október 15, 2019
 • Farská kancelária

  október 15, 2019  16:00 - 17:00

október 17, 2019
 • Farská kancelária

  október 17, 2019  16:00 - 17:00

 • Spovedanie

  október 17, 2019  17:00 - 18:00

október 18, 2019
 • Spovedanie

  október 18, 2019  17:00 - 18:00

Diár farára

Žiadne nadchádzajúce udalosti.