PRIAMY PRENOS SV. OMŠÍ Z NAŠEJ FARNOSTI POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

Priamy prenos veľkonočných sv. omší a obradov z našej farnosti bude možné sledovať na tomto odkaze podľa nasledujúceho rozpisu:

 • Zelený štvrtok – 18:00 – Kostol sv. Ondreja
 • Veľký piatok – 15:00 – Kostol sv. Ondreja
 • Biela sobota – 20:00 – Kostol sv. Ondreja
 • Veľkonočná nedeľa – 15:15 – Kaplnka sv. Rozálie

*sv. omše sa konajú bez účasti veriacich

Od 10.3. do odvolania sa na území Slovenska nesmú konať verejné bohoslužby. Viac informácií v sekcii oznamy.


Modlitba k sv. Rozálii – patrónke proti epidémii a moru

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Vypočuj nebeský Otče naše modlitby, ktoré ti prednášame a na orodovanie Svätej Rozálie, patrónky proti epidémii a morovej nákaze, udeľ nám milosti, o ktoré ťa pokorne žiadame. Daj, aby táto svätá panna a pustovníčka, ktorá samotu, pokánie a Tvoj kríž milovala viac ako svoj život, neustále chránila naše životy, rodiny, mesto a náš národ od každej epidémie a zla.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

R: Svätá Rozália oroduj za nás a chráň nás od každého zla.
1.Prosíme ťa, aby naše rodiny boli školami viery v Boha.

 1. Prosíme ťa, aby sme sa neviazali na pozemské veci, ale mali mysle upriamené na nebo.
 2. Vypros nám milosť milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samých.
 3. Pomôž nám, aby sme dokázali s vytrvalosťou a v radosti niesť každodenný kríž.
 4. Vypros nám silu denne víťaziť nad pokušeniami zla a žiť neustále v jednote s Kristom.
 5. Nech na Tvoj príhovor každý deň plníme Božiu vôľu.
 6. Vypros nám lásku k modlitbe a rozjímaniu, aby sme nášho Boha viac poznali a milovali.
 7. Vypočuj naše prosby za našu vlasť a naše mesto. Zhliadni na pracujúcich, študujúcich,
  nezamestnaných, chorých, opustených, deti, mladých, a nech skrze tvoje orodovanie zostúpi
  požehnanie na každú rodinu.
 8. Teba si naši predkovia vyvolili za mocnú ochrankyňu od každej choroby a neduhu, prosíme
  ťa ako v minulosti, tak aj dnes: chráň naše mesto a jeho obyvateľov od hladu, živelných
  pohrôm, vojny a chorôb a epidémií. Vypros nám zdravie tela i duše, milosť úprimného
  pokánia a odpustenia hriechov.
 9. Svätá Rozália, patrónka tejto kaplnky a cintorína, sprevádzaj do nebeského domova
  všetkých našich drahých zosnulých, za ktorých sa na tomto mieste s vytrvalosťou modlíme.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom Synovi požehnal všetkým nebeským požehnaním, lebo On je Boh, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen