Letný farský prímestský tábor

Termín:

08. – 12. júl 2024

Čas konania tábora:

denne od 8.00 do 16.00 hod.

(príchod detí je možný od 7.40 hod. a dieťa si je potrebné vyzdvihnúť do 16.30hod., v deň celodenného výletu pravdepodobne neskôr, upresníme)

Charakteristika tábora:

Tábor je určený pre deti 1. stupňa základnej školy (vrátane detí, ktoré v septembri 2024 nastúpia do 1. ročníka a tiež vrátane súčasných štvrtákov). Realizovaný bude prevažne v exteriéri, v rekreačných lokalitách Košíc (Bankov, Alpinka, Anička, Zoo a pod.)

Tábor nebude fyzicky náročný, aktivity budú obsahovať pohybový, športový, zábavný a duchovný program. Tábor zastrešujú pán farár, zdravotník, animátor s pedagogickým vzdelaním a pomocní animátori.

Kapacita tábora: 30 detí

Program tábora:

Program tábora bude pestrý, zameraný na tému PRIATEĽSTVO, súčasťou programu budú aj pohybové aktivity, hry súťaže a zábava, tvorivé dielne.

Tábor otvoríme sv. omšou v pondelok ráno v kostole na Podhradovej.

Počas tábora je pripravený jeden celodenný výlet autobusom do vybranej,  turisticky zaujímavej lokality.

V prípade záujmu je plánovaná spoločná „spacákova prespávačka“ v priestoroch Ubytovne Bane Bankov.

Tábor ukončíme sv. omšou a opekačkou na Bankove, ku ktorej sa budú môcť pridať aj rodičia.

Zmena programu vyhradená v závislosti od vonkajších okolností.

Odporúčaný príspevok na tábor:

99,00 € / dieťa

pri prihlásení a uhradení príspevku do 30.4.2024 zvýhodnený príspevok 90,00 € / dieťa

V cene je zahrnuté: strava (desiata, varený obed, olovrant), pitný režim, doprava objednaným autobusom na celodenný výlet, lístky na MHD, vstupné, materiál na aktivity, program

Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.