Krížová cesta s miništrantmi

Pozývame vás na pobožnosti krížovej cesty počas piatkov v pôstnom období vždy o 17:30 hod vo farskom kostole.

V piatok 15. marca bude krížová cesta, ktorú si pripravili naši miništranti.

Nasledujúce pobožnosti:

Krížová cesta 22.03.2024

Krížová cesta 29.03.2024 / Veľký piatok – Krížová cesta ulicami Podhradovej