Poďakovanie

Uplynulú sobotu sme mali vo farnosti jarné upratovanie nášho kostola a okolia. Úprimná vďaka všetkým vám, ktorí ste prišli, ženám, ale i mužom, mnohí prichádzate pravidelne a ochotne, vážime si to… Usilovne a s láskou sme tak spoločne urobili kus práce a prichystali náš farský dom modlitby na nadchádzajúce sviatky. Zvlášť si ceníme a boli sme radi za prítomnosť a pomoc pána farára o. Mareka, ktorý tiež venoval svoj voľný čas a priložil ruku k dielu, napriek mnohým iným povinnostiam, ďakujeme Vám, je to vzácne… Vnímame, že aj pri týchto príležitostiach sa upevňujú a rozvíjajú vzájomné vzťahy medzi farníkmi, nie je to len o práci samotnej, aby sa urobilo, čo je potrebné… Preto pozývame aj ďalších farníkov a farníčky zapojiť sa pri najbližších podobných akciách a budovať spoločenstvo aj takto „neformálne“, ste vítaní!

Galéria