Kňazi vo farnosti, personálne zmeny, výročia

K 1.7.2024 v našej farnosti dôjde k personálnym zmenám. K danému dňu je z našej farnosti preložený do farnosti Lipany dp. Michal Bodnár, ktorému touto cestou ďakujeme za službu a v novej farnosti mu vyprosujem hojnosť Božieho požehnania.

Zároveň svoje pôsobenie začne u nás dp. Roman Haško, doteraz farský vikár v Humennom. Novému pánu kaplánovi vyprosujem pevné zdravie, vedenie Duchom svätým a veľa Božích milostí. Nového pána kaplána privítame v pondelok 1. júla pri sv. omši o 18:00.

K 1. 7. 2024 vo farnosti pôsobí dp. Marek Ondrej, farár už 7 rokov a dp. Radoslav Lojan už 10 rokov. Ďakujeme za službu a prajeme pevné zdravie a vyprosujeme hojnosť božích milostí do ďalšieho pôsobenia.