Farská kancelária počas leta

Počas mesiacov júl a august bude farská kancelária otvorená v zmenenom režime – v pracovné dni po večernej sv. omši od 18:30 hod.