Privítanie nového kaplána

1. júl 2024 bol pre našu farnosť výnimočným dňom, kedy sme počas večernej svätej omše o 18:00 privítali medzi nami nášho nového kaplána, dp. Romana Haška. Zároveň sme poďakovali otcovi Marekovi za jeho 7-ročnú službu farára a otcovi Radovi za 10 rokov pôsobenia v našej farnosti.

Otec Marek vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť kaplánovho „áno“ Božej vôli a ceste, ktorá ho priviedla do našej farnosti. Vyjadril nádej, že toto „áno“ nebude len prázdnym slovom, ale hlbokým odovzdaním sa do Božích rúk. Veríme, že jeho pôsobenie medzi nami bude veľkým prínosom pre všetkých farníkov.

Modlíme sa za nášho nového kaplána, aby jeho pôsobenie medzi nami bolo požehnané a prinášalo ovocie. Vyprosujeme mu hojnosť Božej milosti, múdrosti a sily Ducha Svätého pri vedení nášho spoločenstva. Nech jeho „áno“ Božej láske a službe nikdy nezoslabne, ale naopak, nech rastie a stáva sa inšpiráciou pre nás všetkých.

Fotografie nájdete v galérii.