Prihlasovanie na 1.sv. prijímanie

Prihlášky na 1. sv. prijímanie na školský rok 2024/2025 nájdete v sakristii, alebo na tomto odkaze. Odovzdať je ich potrebné do 30.6.2024 v sakristii, mailom alebo do schránky farnosti. Rodičia môžu nahlásiť deti, ktoré nastupujú do 3. ročníka ZŠ a staršie.