Deň otcov

Dnešnú nedeľu 16. júna si pripomíname krásny sviatok Deň otcov. Ďakujeme vám, drahí otcovia za to, že ste pevnou skalou svojich rodín, dávate im pocit bezpečia, učíte svoje deti zvládať prekážky a pády, dodávate im odvahu, dôveru v seba. Vďaka vám za vašu láskavú prísnosť, ktorá učí a chráni, ale aj za humor a to „otcovské jašenie sa“, ktorým robíte dni krajšie. A v neposlednom rade vďaka vám otcovia, že sa usilujete byť deťom vzorom života viery.

Vyprosujeme vám veľa síl, vytrvalosti a milostí do každodennej úlohy, ktorú vám Pán zveril, nech vás sprevádza a ochraňuje sv. Jozef, patrón otcov.