V dôsledku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine v marci tohto roku tisíce ľudí opustilo svoje domovy a mnohých z nich prijala aj naša krajina. 

Vďaka dobrote a nezištnosti jedného z členov našej farnosti, p. Pavla G., a odvážnemu rozhodnutiu a túžbe pomôcť nášho p. farára o. Mareka, sa aj naša farnosť stala súčasťou konkrétnej pomoci rodinám z Ukrajiny. Stalo sa tak dňa 16.03.2022, kedy sme na Bani Bankov prichýlili prvých 50 utečencov z ohrozených ukrajinských miest a poskytli im potrebnú nevyhnutnú pomoc a postupne i ďalšie formy podpory a pomoci. 

Začiatky

            Prvé dni, odkedy začali prichádzať prví utečenci, boli poznačené neistotou, ako sa o nich postaráme, odkiaľ získame potraviny, hygienické potreby, oblečenie,… a niekedy bolo potrebné prekonávať i jazykovú bariéru.  Na to však nebol čas myslieť, konať sa muselo rýchlo a za pochodu naraz riešiť mnoho vecí. Vďaka nasadeniu mnohých sa nám podarilo zohnať potraviny, hygienu, šatstvo z rôznych zbierok v našom meste, ale i prostredníctvom mnohých ochotných darcov z našej farnosti, z okruhu našich známych, rodín a priateľov či iných organizácií. Neľahkú úlohu- zodpovednosť za celú koordináciu tejto pomoci a ľudí prevzal náš p. farár o. Marek, ktorý sa aj sám dennodenne na tejto pomoci zúčastňoval a hľadal spôsoby a možnosti ako zabezpečiť všetko potrebné.

Každým dňom sme boli svedkami malých veľkých zázrakov, a to doslova…z ničoho sme o krátky čas mali všetko, čo bolo potrebné – od základných potravín až po vybavenie izieb, priestorov, kúpeľní, skladov… Vybavili sme pravidelnú donášku teplých obedov, pečiva či ovocia. Pre deti sme zriadili detskú herňu, kde sa môžu počas dňa hrať. S pribúdajúcimi potrebami sa časom ukázalo nevyhnutné vytvoriť tím dobrovoľníkov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé sekcie pomoci – humanitárnu pomoc, sociálno-právne otázky, lekársku starostlivosť, služby na ubytovni, technické zabezpečenie, sklady a celý chod ubytovne či tlmočenie a sprevádzanie rodín pri vybavovaní dokladov, dávok, škôl, práce, a pod. Pre uľahčenie integrácie sa naše rodiny mali možnosť zúčastňovať bezplatného kurzu slovenského jazyka. Po čase, keď už sa rodiny v novom prostredí ako-tak aklimatizovali, sme sa im snažili spríjemniť a naplniť voľný čas aj rôznymi aktivitami „bežného života“, napr. výletmi a akciami v meste, tvorivými dielňami, a pod. V rámci pomoci pre naše rodiny sme začali spolupracovať s NO Človek v ohrození. Zriadili sme aj telefonický a e-mailový kontakt pre komunikáciu s ľuďmi a organizáciami, ktoré nám chcú pomôcť, ako aj darcovský účet, kde môže ktokoľvek prispieť na tento účel pomoci.

Aktuálna situácia

Od začiatku fungovania ubytovne sa počet odídencov pohyboval okolo 50, aktuálne máme 47 utečencov. Sú medzi nimi deti od 3 rokov, mladiství, dospelí a seniori, z väčšej časti ženy. Deťom sme postupne pomohli vybaviť škôlky a školy v okolí, niektoré školopovinné deti ostali na online vzdelávaní vo svojich školách na Ukrajine. Medzi ubytovanými máme aj študentov strednej  a vysokej školy. Desať ľudí sme zapojili do práce cez projekt na cintoríne Rozália, niekoľko Ukrajincov si našlo prácu vo fabrikách, niekto sa uchytil u zamestnávateľov z radov našich farníkov.

Nejaká časť, najmä starších odídencov, má však stále problém nájsť si prácu.

Nakoľko je situácia stále neistá, väčšina rodín naďalej ostáva u nás, aj z dôvodu, že niektorí sa už nemajú kde vrátiť. Zopár odídencov sa rozhodlo vrátiť naspäť alebo odišli do iných miest na Ukrajine, či krajiny. 

Denne spolupracujeme s NO Človek v ohrození, cez ktoré k našim rodinám prichádza pomoc v psycho-sociálnej oblasti. Spolupracujeme na príprave voľnočasových aktivít. Denne zabezpečujeme stravu, hygienu, bývanie a mnohé ďalšie zabezpečenia životných potrieb, pretože mnohí z utečencov sú deti, mládež, či seniori. Aj naďalej je potrebné z našej strany zastrešovať mnohé činnosti a aktivity, či logistiku.

Dobrodinci

Na pomoci našim ukrajinským rodinám sa do dnešného dňa podieľalo veľa ľudí, firiem, organizácií, charita a niektoré naše rodiny a jednotlivci z farnosti. 

Osobitne by sme radi spomenuli aj vzácnu návštevu z Japonska, ktorá prišla osobne aj do našej ubytovne, vyjadriť svoju solidaritu a podporu ukrajinským rodinám. Boli to členovia hnutia Risshō Kosei Kai, ktorí navštívili vybrané mestá v Európe, kde je poskytovaná pomoc utečencom. 

Ďakujeme Konferencii Biksupov Slovenska, NO Človek v ohrození, Červenému Krížu v Košiciach, mnohým firmám, jednotlivcom, či organizáciám za pomoc a podporu a aj naďalej o ňu prosíme.

Dobrovoľníci

Žiadne dielo by sa nepodarilo uskutočniť bez ľudí dobrej vôle, ktorí by boli ochotní venovať svoj čas, ruky, schopnosti a vedomosti pre dobro tých, čo to potrebujú. Je to veľmi vzácne a sme úprimne veľmi vďační za každého, kto v rámci tejto pomoci pridal ruku k dielu. Niekto jednorazovo, niekto viackrát, niekto nepretržite. Do dobrovoľníckej služby sa zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, a to v rôznych oblastiach, ktoré boli spomenuté vyššie, príp. do nejakej jednorazovej aktivity v rámci podpory. Počas posledných mesiacov až ku dnešnému dňu každodenne pre službu Kristovi v utečencoch nezištne fungujú štyria ľudia: pán farár Marek, pán Pavol, a panie Majka a Zuzka.

Voľnočasové aktivity

Aj keď pravý domov nemôžeme našim ukrajinským priateľom úplne nahradiť, predsa sa snažíme aspoň nejako im ho priblížiť či pripomenúť… Počas ich pobytu u nás mali možnosť navštíviť napr. predstavenie v bábkovom divadle, osláviť Veľkú noc pri štedro prestretom stole a spoločnom posedení a speve, deti sa zapojili do tvorivých dielní, mohli obdivovať krásy Slovenska na výlete do Červeného Kláštora a Starej Ľubovne, Deň matiek sme mamičkám spríjemnili výletom do ZOO, spoločne si mohli pozrieť aj Múzeum letectva, trochu zábavy si užili na zábavnom popoludní priamo na ubytovni pri interaktívnych aktivitách s pozvanými zabávačmi, ale pozvanie prijali aj na oslavy nášho výročia farnosti či odpustu na Rozálii. Pripravili sme pre nich Mikulášsky večer, či anticipovanú štedrú večeru za účasti Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu a predsedu KBS. Spolu sme piekli Vianočné oplátky, či pripravili levandulové srdiečka alebo sviečky.

Pomoc

Ďakujeme za všetku materiálnu, morálnu, modlitbovú a finančnú pomoc. Ďakujeme rodinám, ktoré cez trvalý príkaz v banke podporujú starostlivosť o Utečencov z Ukrajiny a povzbudzujeme ďalšie rodiny i tie, ktoré  nie sú z našej farnosti. Ak máte túžbu podeliť sa a pomôcť našim rodinám akoukoľvek formou, môžete sa na nás obrátiť na tel. č. 0947 913 451

Pomoc, ktorá sa zíde:

  • materiálna pomoc – trvanlivé potraviny, hygienické potreby, voľnopredajné lieky, pracie potreby, sezónne šatstvo, obuv
  • finančná pomoc – na účet zriadený pre podporu starostlivosti o utečencov: 

SK76 0900 0000 0051 6482 2126

  • iná forma dobrovoľníckej pomoci

Aktuálne info a usmernenie k potrebnej pomoci Vám radi poskytneme na tel. č. 0947 913 451 v pracovné dni od 9.00-13.00 hod, príp. cez email: oddidenci@gmail.com

Ďakujeme za každú pomoc a prosíme o ňu!

Galéria

Zopár momentov zo života našich ukrajinských priateľov si môžete pozrieť tu: