Posolstvo pápeža Františka ku dňu modlitieb za duchovné povolania

V nedeľu 21. apríla slávime v Cirkvi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Tohtoročnou témou je: “ Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj“. Svätý otec František pozval všetkých ku sláveniu tohto dňa aj svojím posolstvom, ktoré si môžete prečítať na tomto odkaze.

Dnes si Pána Ježiša Krista pripomíname ako Dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovečky po mene a dáva za ne svoj život. Pri slovách vďaky Ježišovi za tento dar chceme v našej farskej rodine pamätať aj na našich duchovných otcov, p. farára o. Mareka, duchovného otca Rada a p. kaplána Michala, ktorí už mnohých z nás takisto poznajú po mene a každý deň dávajú vo svojej pastierskej službe seba samých, aby nás viedli bližšie k Bohu nielen tu, ale boli pomocou aj pri našej osobnej ceste do Večného domova. Ďakujeme vám za to a ďakujeme Bohu za vás a vyprosujeme, nech ste naďalej požehnaní a požehnaním! (Viac v našom Apoštolovi…)

Foto – zdroj: www.vaticannews.va