Utorkové biblické stretko

V utorok 23. apríla po večernej sv. omši bude ďalšie stretnutie s p. farárom o. Marekom, pri ktorom nám objasní niektorú z ďalších statí zo Svätého Písma. Srdečne vás pozývame k spoločnému zdieľaniu a obohateniu sa o svoje postrehy a myšlienky.