Večer milosrdenstva

Vo štvrtok 05. mája bude v našom farskom kostole ďalší Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel. Téma tohtomesačného stretnutia bude spätá so slovami Ježišovej matky Márie „Urobte všetko, čo vám povie.“ Jn 2,5. Večer začne svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Srdečne vás pozývame!

Svätá omša za zosnulých

V nedeľu 01. mája sa v našej farnosti bude slúžiť tradičná bohoslužba za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne Rozália a za všetkých zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú. Svätá omša bude v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Srdečne vás pozývame!

Veľkonočné sviatky vo farnosti

Blíži sa koniec pôstneho obdobia, času duchovnej prípravy na najväčšie i najkrajšie sviatky kresťanov. Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí Veľkonočným trojdním. Po dlhšom čase ich opäť môžeme sláviť bez obmedzení osobnou účasťou na bohoslužbách a obradoch. O to srdečnejšie vás preto pozývame na slávenie nasledujúcich sviatočných dní v našom farskom kostole a kaplnkách farnosti.

Program bohoslužieb a obradov vo Veľkom týždni

Kvetná nedeľa

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Horný Bankov / 14.15

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Zelený štvrtok

Farský kostol / 18.00 – online prenos

Veľký piatok

Krížová cesta ulicami Podhradovej / 10.00

Farský kostol / 15.00 obrady – online prenos

Biela sobota

Farský kostol / 16.00 – požehnanie jedál

Farský kostol / 20.00 obrady veľkonočnej vigílie – online prenos

Veľkonočná nedeľa

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Horný Bankov / 14.15

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Veľkonočný pondelok

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 – online prenos

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Krížová cesta ulicami Podhradovej

Farnosť sv. Ondreja pozýva všetkých veriacich z farnosti aj okolitých častí mesta na tradičnú modlitbu krížovej cesty ulicami Podhradovej. Tento rok sa bude konať už po piatykrát, a to na Veľký piatok o 10.00 hod, so začiatkom vo farskom kostole. Krížovú cestu povedie p. farár Marek Ondrej, jednotlivé zastavenia sa budú modliť veriaci farnosti, s úmyslom za ochranu a požehnanie pre celú farnosť i mesto.

Adorácie

Počas nasledujúceho týždňa môžete prísť k osobnej modlitbe a poklone pred vyloženou Sviatosťou oltárnou vo farskom kostole v pondelok, utorok a stredu od 17.00-18.00 hod.

Pomoc pre ukrajinské rodiny v našej farnosti

Drahí naši farníci a ľudia dobrej vôle!

Od 16.03.2022 sú v našej farnosti na Ubytovni Baňa Bankov ubytovaní Ukrajinci – ľudia utekajúci pred vojnou.

PROSÍME celú farnosť o pomoc:

  • dobrovoľnícku
  • šoféri s autami – pomoc s prepravou ľudí v prípade potreby, prenos materiálnej pomoci,…
  • služba na recepcii
  • pomoc pri sprevádzaní a vybavovaní dokladov
  • rôzna pomoc priamo v ubytovni (pranie, žehlenie, upratovanie,…)
  • uvítame aj ľudí s ukrajinským jazykom

  • materiálnu – akúkoľvek potravinovú, hygienickú pomoc vás prosíme, aby ste dopredu odkonzultovali (tel. číslo infolinky 0947 913 451, pondelok až sobota od 9:00 – 16:00 hod) poskytneme vám informácie a usmerníme, čo je v danej chvíli najpotrebnejšie zabezpečiť

Aktuálne: Pre naše rodiny by sa zišli dáždniky a detské pršiplášte, ak máte doma navyše, radi privítame, ďakujeme!

V prípade Vášho záujmu „podať pomocnú ruku“ Vás prosíme, aby ste sa nahlásili na email kimon1987@gmail.com.

S VĎAKOU za Vás!

o. Marek a dobrovoľníci

Číslo účtu na pomoc ukrajinským utečencom vo farnosti – SK 76 0900 0000 0051 6482 2126

Farnosť sv. Ondreja na Podhradovej zriadila dotačný účet, na ktorý môžu darcovia prispieť finančnými prostriedkami pre potreby utečencov z Ukrajiny, o ktorých sa v našej farnosti staráme od 16. marca. V súčasnosti je u nás ubytovaných 50 ľudí, dospelých aj detí. Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť “ pomoc- ukrajina“.

Vopred srdečná vďaka za každý dar!

Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel vás srdečne pozýva na najbližší Večer milosrdenstva v našom farskom kostole. Bude sa niesť v téme „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (Jn 6,51). Večer chvál a modlitieb sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2022 a začne sa svätou omšou o 18:00 hod. Po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity.

Krížové cesty vo farnosti

Počas pôstneho obdobia sa budeme v našej farnosti spoločne modliť krížové cesty každý piatok o 17:30 hod.

11. marec / ružencové bratstvo

18. marec / birmovanci

25. marec / miništranti

01. apríl / manželia z manželských večerov

08. apríl / prvoprijímajúce deti

15. apríl – Veľký piatok / veriaci farnosti

Žena – si vzácna

V dnešný deň, kedy si pripomíname ženu a jej sviatok, chcem vysloviť Bohu veľkú vďačnosť za dar života každej ženy. Nielen muži, ale mnohokrát aj ženy, si častokrát neuvedomujú hodnotu človeka – ženy, človeka – muža. Stane sa to osudným vtedy, keď je potrebné prejaviť svoje postoje a rozhodne sa aj zachovať. Bez úcty k životu človeka, je potom svet ochotný obetovať životy mnohých pre záujmy skupiny mocných.

Nech je nám dnešný deň a dnešný sviatok žien príležitosťou k tomu, aby sme si všetci nie len uvedomili ľudskú dôstojnoť žien, dievčat, matiek, starých mám, zasvätených sestier, ale mali k nim úctu a boli voči nim pozorní.

Blahoželám ženám a posielam každej z Vás kyticu uvitú z osobných modlitieb.

otec Marek, farár