Miništrantské stretko

Milí chlapci, miništranti.
V sobotu 11. marca vás srdečne pozývam na spoločné stretnutie o 14:00 vo farskom kostole. Na stretnutí si predstavíme život jedného z patrónov miništrantov, sv. Tarzícia. Zároveň sa naučíme význam niektorých bohoslužobných predmetov, ktoré sa používajú pri slúžení sv. omši. Teším sa na vašu účasť. 😊
Pán kaplán Michal

Stretnutie manželov

V pondelok 06. marca bude po sv. omši o 18:30 hod pravidelné stretnutie manželských párov vo farskom kostole, srdečne pozývame.

Svätá omša za zosnulých

Piateho marca, v prvú nedeľu v mesiaci, Vás srdečne pozývame na tradičnú svätú omšu za zosnulých. Budeme ju slúžiť v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod za zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú.

Fatimské večeradlo

Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na najbližšiu modlitbu večeradla, ktorá bude v sobotu 04. marca o 17:00 hod vo farskom kostole. Následne bude sv. omša o 18:00 hod.

Krížová cesta

Pozývame vás na druhú pôstnu krížovú cestu v našom farskom kostole, ktorá bude v piatok 03. marca o 17:30 hod. Vedú ju členovia ružencového spoločenstva farnosti.

Celodenná poklona

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, preto vás pozývame k zapojeniu sa do celodennej adorácie, a to 03. marca v čase od 9.00-17.30 hod. Kto môže prísť na vybranú hodinu, prosíme, aby sa vopred zapísal do zoznamu na nástenke v kostole.

Jarné kántrové dni

V stredu, piatok a sobotu sú kántrové dni (t.j. dni modlitieb, pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov; Cirkev počas nich prosí Pána za rozličné ľudské potreby, najmä za úrodu, požehnanie pre ľudskú prácu a verejne ďakuje Bohu). Záväzný je pre nás jeden deň.

Stretnutie mladých v našom kostole

Kostol je miesto, kde sa stretávame s Bohom, kde sme účastní na sv. omšiach, prijímame sviatosti a prežívame čas v modlitbe. Kostol je i miestom stretnutia rôznych ľudí s rôznymi príbehmi. Práve na jedno takéto stretnutie pozývame mladých našej farnosti vo veku 15 rokov a viac v piatok 24.2. po sv. omši o 18:30 hod. Stretnutie sa bude niesť v duchu modlitby, Sv. písma a debaty o otázkach, ktorými mládež žije. Témou stretnutia bude: „Láska a jej podoby“. Teší sa na vás p. kaplán Michal.

Modlitby a pôst za pokoj na Ukrajine

Srdečne vás pozývame pripojiť sa k modlitbám a pôstu za ukončenie vojny a pokoj na Ukrajine v piatok 24. februára.

Modlitbový program začneme modlitbou krížovej cesty o 17:30 hod vo farskom kostole. Po nej nasleduje sv. omša spojená s kajúcou pobožnosťou a Eucharistickým požehnaním. Chceme pamätať aj na tých, ktorí pre hrôzy vojny trpia, či prišli o život.

Prosíme počas pôstu o každodennú modlitbu na tento úmysel.