Detská svätá omša

V piatok 14. februára pozývame všetky deti a ich rodičov na detskú svätú omšu o 18.00 hod. Zároveň sú v našom detskom zbore vítané všetky dievčatá a chlapci, ktorí radi spievajú alebo hrajú na hudobný nástroj 🙂

Stretnutie birmovancov

Pozývame birmovancov na najbližšie stretko, a to vo štvrtok 13. februára 2020. Začíname svätou omšou o 18.00 hod, po nej budú nasledovať skupinky.

Národný týždeň manželstva

V týždni od 10.02.-16.02.2020 bude prebiehať na Slovensku 10. ročník Národného týždňa manželstva (NTM). Ide o iniciatívu zameranú na propagáciu a podporu manželstva ako vzácnej hodnoty pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Počas celého týždňa sú všetky manželské páry pozvané spestriť a prehĺbiť svoje manželstvo účasťou na rôznych podujatiach či aktívnejším spoločným časom vo dvojici.

Akcie a podujatia v našom meste v rámci NTM si môžete pozrieť tu:

Detský zbor

Po dlhšej prestávke opäť pozývame deti, ktoré chcú spievať na detských svätých omšiach, na nácvik zboru. Stretneme sa v stredu 12.02.2020 o 17.30 hod v našom kostole. Tešíme sa na vás 🙂

Večeradlo s Pannou Máriou

V pondelok 10. februára pozývame veriacich na modlitbu večeradla v našom farskom kostole. Začne sa o 17.00 hod, po nej bude nasledovať svätá omša.

Completorium Cassoviense 107

Vokálny súbor Gregoriana Vás srdečne pozýva na 107. completorium, ktoré bude v nedeľu 09.02.2020 o 19.00 hod v Kaplnke sv. Michala. Príďte zažiť starobylú liturgiu v starobylom chráme, ktorá bude tentokrát obohatená o koncertnú polhodinku známeho saxofonistu Jána Kopčáka. Vstupné je dobrovoľné.

Všetko najlepšie o. Marek!

Milý o. Marek, v mene našej farskej rodiny Vám želáme všetko najlepšie k Vášmu sviatku. Nech Vás náš Pán požehnáva a chráni od všetkého zla, nech Vám daruje dobré zdravie, silu a vytrvalosť vo Vašej duchovnej službe, nech nachádzate v nás, svojich farníkoch, potrebnú podporu, pomoc a povzbudenie. Želáme Vám, aby ste nestratili horlivosť hlásať Evanjelium ako sv. Marek, aby ste ako sv. Ondrej priviedli mnohých bližšie ku Kristovi, a aby Vám odvaha sv. Agáty bola posilou v každom, nielen duchovnom boji. Sme radi, že Vás máme 🙂

Detská svätá omša

Pozývame všetky deti našej farnosti a ich rodičov na najbližšiu detskú svätú omšu s p. kaplánom Martinom, ktorá bude v piatok 07. februára o 18.00 hod.

Zároveň oznamujeme, že nácvik detského zboru túto stredu nebude.

Celodenná poklona na prvý piatok

V piatok 07. februára bude v našom farskom kostole celodenná poklona pred vyloženou sviatosťou oltárnou, v čase od 9.00-18.00 hod. Veriaci, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, nech sa zapíšu na hárok na nástenke.

Večer milosrdenstva

Komunita Emanuel Vás srdečne pozýva na Večer milosrdenstva s témou Smädní, poďte k vodám, ktorý bude v našom farskom kostole vo štvrtok 6. februára 2020. Začíname sv. omšou o 18.00 hod, po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Počas večera bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a modlitbe príhovoru.