Víkendovka pre birmovancov

V dňoch 6. a 7. apríla 2024 sa konala „víkendovka s birmovancami“. V priestoroch ubytovne Baňa Bankov bol pre birmovancov pripravený duchovný aj zábavný program. Duchovný program zabezpečil farár Farnosti sv. Ondreja JCDr. Marek Ondrej. V troch blokoch prednášok nám priblížil dôležitosť osobného vzťahu s Bohom a rolu Ducha Svätého v našich životoch. Birmovanci sa dozvedeli, čo môžu očakávať od sviatosti birmovania a boli pozvaní očakávať veľa. Nedeľu Božieho milosrdenstva sme spoločne oslávili na sv. omši, kde sme všetci boli vyzvaní nehanbiť sa. Nehanbiť sa za rodinu, kamarátov, vieru, Boha. Ďakujeme pánovi farárovi za všetky jeho povzbudenia a čas.

Počas víkendovky, medzi prednáškami, animátori Monika, Paula a Ondrík pre birmovancov pripravili rôzne súťažné aktivity. Na základe indícií sa birmovanci snažili spoznať starozákonného Mojžiša, každá skupinka predstavila príbeh, v ktorom sa skrývala časť Ježišovho života, dávali význam neznámym slovám, zahrali si „twister“ a overili si svoje poznatky v záverečnom kvíze. Využitím kreativity, vedomostí aj pohybových schopností spoločne zbierali body pre svoj tím. Cieľom nebolo vyhrať, ale naučiť sa spolupracovať, a to sa im podarilo na výbornú. Presvedčili sa o tom, že spoločne dokážu oveľa viac ako individuálne. O stravu sa počas víkendu postarali mamina o. Mareka a Zuzka, za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že počas víkendu birmovanci lepšie spoznali Boha, seba, ale aj ostatných.

My, animátori, sa chceme poďakovať zúčastneným dievčatám a chlapcom, za ich čas, ktorý venovali Bohu a nám. Ďakujeme, že nám dovolili spoznať ich bližšie. Boli to pre nás vzácne chvíle. Ďakujeme aj ich rodičom, ktorí ich podporujú a vedú na ceste ku Kristovi. Všetkých farníkov Farnosti sv. Ondreja prosíme, aby sa k nám pripojili v modlitbe za vyliatie Ducha Svätého pre každého jedného z nich, aby boli naplnení jeho darmi a mohli žiť plnohodnotný život.

Tím animátorov

Foto: v Galérii