Stretnutie manželov

Stretnutie pre manželské páry vo farnosti bude najbližšie v pondelok 8. apríla po večernej sv. omši, srdečne vás pozývame.