Vianočná omša za účastí detí

V našej farnosti sme začali sláviť narodenie Ježiša 24.12. detskou svätou omšou o 16-tej. Jej slávenie bolo o čosi výnimočnejšie, všetci sa tešili z malého Ježiška, ktorého symbolicky priniesol duchovný otec Marek do jasličiek.

Tie mu veriaci našej farnosti vystlali dobrými skutkami. Detský zbor bol tiež pripravený ozdobiť túto slávnosť svojim spevom a určite sa im to podarilo. Otec Marek v kázni, do ktorej zapojil aj deti, pripomenul o čom sú skutočné Vianoce, aký Dar sme dostali od nášho Nebeského Otca a ako aj my môžeme byť darom pre našich blízkych, ak budeme k sebe lepší a že za každý dar nás nebeský Otec nezabudne raz tiež odmeniť. Na záver slávnostnej svätej omše sme ešte zaspievali Tichú noc a naplnení radosťou z narodeného Ježiška sme sa rozišli, aby sme ďalej slávili túto veľkú udalosť v našich rodinách aj pri štedrej večeri.

Fotogaléria detská vianočná sv. omša: