Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20. júna slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätá omša bude v našom kostole o 18.00 hod. Po nej vás pozývame pripojiť sa k Eucharistickej procesii okolo kostola; deti si môžu priniesť košíky s lupeňmi kvetov.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je medzi veriacimi známy aj pod názvom Božie telo a Cirkev si ním pripomína a uctieva skutočnú prítomnosť Krista pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. V tento deň je zvykom usporadúvať procesie v okolí chrámov či v uliciach miest. Tradícia náboženských pochodov- procesií siaha až do starozákonných čias; už vtedy sa kresťania zjednocovali v modlitbe, aby navonok vyjadrovali chválu, oslavu a úctu k Bohu, prosili o milosť a Božiu pomoc.

Dnešná podoba týchto zhromaždení spočíva v tom, že kňaz prináša v sprievode monštranciu s premeneným chlebom medzi ľudí do ulíc. Veriaci ľud spieva oslavné piesne a deti rozhadzujú lupene kvetov na zem, vyjadrujúc tak lásku a úctu k Nebeskému Otcovi. Sprievod zastavuje na štyroch miestach, „oltárikoch“, predstavujúcich štyri svetové strany, ako prejav toho, že Pán Boh prichádza a chce sa dať poznať všetkým ľuďom. Veriaci si uctia Božie telo poklonou a kňaz im udelí požehnanie Sviatosťou oltárnou. Symbolicky sa tak prináša tajomstvo premenenia Kristovho tela a krvi aj medzi ľudí, ktorí nenavštevujú chrám.

Tento sviatok sa podľa liturgického kalendára slávi vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, príp. v nasledujúcu nedeľu.