Slávnosť prvého svätého prijímania

V našom farskom kostole bude v nedeľu 16. júna pri svätej omši o 10.00 hod vysluhovaná sviatosť 1. svätého prijímania. Tridsať detí našej farnosti prvýkrát pristúpi k Eucharistii a príjme Kristovo Telo a Krv v podobe chleba a vína. V sobotu absolvujú svoju prvú svätú spoveď a zavŕšia tak celoročnú usilovnú prípravu na túto krásnu udalosť. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti a zároveň aj k modlitbám za tieto Božie deti, aby rástli vo viere a láske k Ježišovi a stali sa vernými nasledovníkmi svojho Pána. Vyprosujme im aj ochranu a pomoc našej Nebeskej matky Panny Márie.