Svätodušná homília pápeža Františka

V nedeľu 9. júna, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, slúžil pápež František s kardinálmi, biskupmi a kňazmi slávnostnú sv. omšu na Námestí sv. Petra v Ríme. Približne 25 000 prítomných veriacich si vypočulo svätodušnú homíliu, v ktorej zdôraznil, že Duch Svätý je prvou aj poslednou potrebou Cirkvi. Jej znenie si môžete prečítať tu: