Stretnutie s Trpiacim Kristom (2)

Aj v pondelok 18.3.2019 sme sa stretli pri meditácií o utrpení Ježiša, ktorú už druhý krát v tomto pôstnom období predniesol otec Marek.

Tentokrát sme rozjímali nad samotou, ktorú prežíval Ježiš v Getsemanskej záhrade, keď nenašiel pri prežívaní svojej agónie oporu v žiadnom svojom blízkom priateľovi. Zamysleli sme sa nad tým, ako my prežívame svoju samotu v našich trápeniach. Či nie je darom aspoň málinko okúsiť z toho, čo prežíval náš Pán? Otec Marek nás povzbudil, aby sme sa nebáli aj naše problémy „priložiť“ Ježišovi, On je tu predsa pre nás.

Ďalej sme uvažovali nad zradou jednej z najkontroverznejších postáv evanjeliá a to Judáša a ako znášal tento podraz od svojho priateľa Ježiš. Nerobíme to aj my, keď na jednej strane sme schopní Ježiša pobozkať a vzápätí ho zradiť?

Pozývame vás na ďalšie stretnutie pri meditácií a modlitbe s Trpiacim Kristom, ktoré nás čaká v pondelok 25.3.2019 po svätej omši.