Krížová cesta v piatok

V piatok 22.3.2019 o 17.15 sa budeme opäť modliť spoločne s našim duchovným otcom krížovú cestu. Všetkých vás pozývame, pripojte sa k rodičom, ktorí sa budú modliť za deti a mládež, aby sme vychovali z našich detí statočných ľudí s Božou pečaťou v srdci.