Svätá omša za odprosenie hriechov

Pozývame Vás na svätú omšu za odprosenie našich hriechov, ktorá bude v našom farskom kostole v sobotu 23.3.2019 o 8:00 hod. Spolu s duchovným otcom sa tiež pomodlíme kajúcu pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou a na záver bude udelené eucharistické požehnanie. Príďme sa zmieriť s našim Nebeským Otcom a odovzdajme Mu každú našu slabosť, nech ju môže premieňať a uzdravovať skrze Ježišovo utrpenie.