Deň počatého dieťaťa

V pondelok 25.marca sa na Slovensku každoročne slávi Deň počatého dieťaťa. Týmto dňom si chceme pripomenúť, že život človeka začína a je hodný ochrany už od počatia. Symbolom úcty k životu je biela stužka, ktorú si môžeme pripnúť na odev a vyjadriť tak náš postoj k ochrane života.Tento rok Fórum života zameralo kampaň na šírenie osvety (viac tu: ).

V Košiciach bude kampaň prebiehať v uliciach mesta od poludnia, kedy budú dobrovoľníci rozdávať okoloidúcim biele stužky. Večerný program začne v Seminárnom kostole o 18:00 hod tichou adoráciou, svedectvom a vyvrcholí svätou omšou o 19:00 hod, ktorú celebruje emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. V závere bude možnosť vstúpiť do duchovnej adopcie počatého dieťaťa.
Srdečne Vás pozývame!