Svätá omša s pomazaním olejom sv. Ondreja

Posledný pondelok v mesiaci, 25.3. 2019 budeme v našom farskom kostole sláviť svätú omšu za uzdravenie od chorôb tela i duše. Na príhovor sv. Ondreja, nášho patróna, si budeme vyprosovať Božie požehnanie a ochranu. Na záver svätej omše bude možné pristúpiť k pomazaniu olejom sv. Ondreja, požehnaným v deň jeho sviatku. Srdečne Vás pozývame!

V tento deň zároveň slávime slávnosť Zvestovania Pána.