Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí s duchovným otcom

V našej farnosti sa stalo v tomto školskom roku zvykom, že prvý pondelok v mesiaci sa  rodičia prvoprijímajúcich detí stretávajú s otcom Marekom. Všetko to začalo v septembri, keď nám otec Marek ponúkol pomoc pri príprave našich detí na túto veľkú udalosť v živote veriaceho človeka.

A tak nám otec Marek pomáha prejsť týmto obdobím plným milostí nielen pre prvoprijímajúce deti, ale aj pre celé naše rodiny. Každým stretnutím aj nás rodičov svojim povzbudivým slovom približuje k nášmu Nebeskému Otcovi. Veríme, že vďaka jeho podpore ľahšie privedieme aj naše deti k poznaniu, že v Ježišovi nájdu svojho najlepšieho priateľa.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia. Najbližšie stretnutie je naplánované na 4.3.2019.