Daj svojmu životu farbu

V nedeľu 17.2. sa v našom chráme uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie Volanie na Otca na tému „Daj svojmu životu farbu“. Všetkých vás srdečne pozývame a zároveň by sme vám chceli priblížiť o čom to celé je a ako to celé vzniklo.

Volanie na Otca sú modlitebné stretnutia, ktoré sa konajú každú tretiu nedeľu v mesiaci v Kostole sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach organizované mládežníckym spoločenstvom Mahaim. Túžime, aby sa bratia a sestry zjednotili v modlitbe vo volaní na nášho Nebeského Otca. Našou víziou je vytvoriť jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami pôsobiacimi v Košiciach a spoločne sa modliť za naše mesto, aby do neho prišlo prebudenie. Nechceme ostať len v chráme pri modlitbách, ale vyjsť naproti tým, ktorí to najviac potrebujú a ohlásiť im radostnú zvesť o Božom Kráľovstve.

Daj svojmu životu farbu nie je len téma, ktorá nás bude sprevádzať najbližšie stretnutia. Daj svojmu životu farbu je pozvaním od našich čiernobielych životov, dnes tak často presiaknutých depresiami, prázdnotou, vyhorením, k životu plnému farby, naplnenia, zmyslu, plného chutí a novej vášne. Vykresľuje kontrast medzi životom bez Krista a životom s Kristom. Chceme žiť život v plnosti a priniesť nádej, tam kde vládne beznádej, svetlo tmám, slepým zrak, oheň tam, kde to už dávno ľahne šedým popolom. Túžime po opätovnom zapálení sŕdc, po tom, aby nebolo človeka, ktorý by prestal snívať, ktorý by nad sebou zlomil palicu. Pretože nikto nie je na toľko vzdialený, aby bol vylúčený z Božej Lásky. Väčšinou stačí malý krok.


„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“


Matúš 5, 13

Program

17:00-17:30 Chvály – kapela zo spoločenstva Mahaim
17:30-18:00 Slovo – Ján Kulan na tému „Daj svojmu životu farbu“
18:00-19:00 Chvály – kapela zo spoločenstva Mahaim

Ján Kulan: Desiaty rok je kňazom. Pôsobil ako školský kaplán na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Od 2014 do 2018 bol na štúdiách psychológie na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme. Od júla 2018 je kaplánom vo farnosti Božieho Milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Momentálne pôsobí ako kňaz a psychológ.

Ako to celé vzniklo?

Bolo nám zjavené slovo z Joela ako odpoveď na to, aké je naše poslanie. Preto od roku 2015 pripravujeme modlitbové stretnutia Volanie na Otca.

Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže.

Joel 2, 15-16