Miništrantské sústredenie

Starší miništranti z našej farnosti absolvovali počas prázdninového týždňa trojdňové sústredenie s otcom Marekom v Zlatej Idke. Naši miništranti sú skvelá partia a tak sa v priateľskom duchu nieslo aj toto ich stretnutie. Utužovali sa vzťahy, modlili sa i zabavili sa pri spoločenských hrách. Chlapci sa aj dobre najedli, keď svoje kuchárske umenie predviedol aj otec Marek.