Svätá omša za uzdravenie s pomazaním olejom sv. Ondreja

Dňa 25. februára sme ako každý posledný pondelok v mesiaci opäť slávili sv. omšu k patrónovi farnosti sv. Ondrejovi. V spoločenstve veriacich sme prosili o uzdravenie a oslobodenie z chorôb tela i ducha. Pred samotným slávením bohoslužby bola možnosť tichej adorácie pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Svätá omša začala spoločnou modlitbou Litánií k sv. Ondrejovi.

Počas homílie sme mohli uvažovať nad evanjeliovým príbehom o otcovi, ktorý prosil Ježiša o uzdravenie jeho syna a vyslobodenie z moci zlého ducha. Duchovný otec upriamil našu pozornosť k potrebe a sile modlitby. Modlitby prednášanej s dôverou a vierou v Božiu všemohúcnosť. Ježišovi učeníci nedokázali vyhnať ducha, ktorý trápil chlapca v evanjeliu. Oslobodenie prišlo až od samotného Krista. Ježiš túto skutočnosť vysvetlil tým, že takéhoto ducha možno vyhnať len modlitbou. Zároveň ale poukázal na to, že ten, kto prosí, musí aj veriť, že Ježiš dokáže uskutočniť to, o čo človek prosí. A práve to je často problém nás ľudí- či naozaj veríme. Či sme si už jednoducho nezvykli na to, že trpíme a nevidíme možnosť zmeny, zlepšenia…

V takom prípade sa môžeme znovu vrátiť k textu evanjelia, kde nám Ježiš hovorí: „Všetko je možné tomu, kto verí.“ Mk 9, 23. V tejto viere sme pred záverom sv. omše prosili aj o pomoc Ducha Svätého. Duchovný otec napokon pomazal veriacich posväteným olejom sv. Ondreja a udelil požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Počas celého večera sme mohli prosiť a chváliť Pána vďaka hudobnému doprovodu saleziánskych rodín z Prešova a okolia.

Pozývame vás i vašich blízkych na ďalšiu sv. omšu s pomazaním olejom sv. Ondreja a prosbami za uzdravenie, ktorá bude 25.3.2019.