Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Inštitút rodiny v Košiciach usporadúva pre rodičov kurzy o výchove detí. Kurz pre rodičov detí do 10 rokov sa uskutoční od 6.3.2019 do 3.4.2019 (vždy v stredu) na Inštitúte rodiny, Košice, Hlavná 91 (vstup cez vchod TF Hlavná 89). Kurz pozostáva z piatich stretnutí raz do týždňa, so začiatkom o 18:00 hod. Každé stretnutie trvá 2,5 až 3 hodiny, vrátane večere, prednášok z DVD, cvičení a diskusií s ostatnými účastníkmi o výchove detí v rodine.

Témy jednotlivých stretnutí:
1. Budovanie pevných základov, 2. Napĺňanie potrieb našich detí, 3. Stanovenie hraníc, 4. Učiť deti zdravým vzťahom, 5. Náš dlhodobý cieľ pre rodinu     

Náklady spojené s celým kurzom (príručka účastníka, večera, občerstvenie) na 1 účastníka sú cca 20 € – účastníci kurzu prispievajú dobrovoľným príspevkom! Viac informácií telefonicky na č. 0915 556563, 0905 699181, 0948 727599 alebo e-mailom: metinov@gmail.com, k2novakova@gmail.com.