Svätá omša s účasťou detí

Po jarných prázdninách Vás opäť pozývame na detskú svätú omšu v piatok 1.3.2019 o 18:00 hod. Keďže je to zároveň prvý piatok v mesiaci, bude po svätej omši moderovaná adorácia, spojená s eucharistickým požehnaním jednotlivcov. Hudobne nás bude sprevádzať spoločenstvo mladých našej farnosti- Mahaim. Hodinu pred svätou omšou bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.