Večeradlo s Pannou Máriou

Pozývame Vás na modlitbu večeradla, ktorá bude vo farskom kostole v pondelok 4. marca 2019 o 17:00 hod. Nasledovať bude votívna sv. omša o Panne Márii o 18:00 hod.