Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V pondelok 4. marca 2019 o 18:30 hod bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí s duchovným otcom.