Zmierna poklona pred pôstom

Pozývame Vás na zmiernu poklonu v posledný deň fašiangov, ktorá sa uskutoční v utorok 5.3.2019 od 17:00-18:00 hod vo farskom kostole. Pri tejto príležitosti môžu veriaci, ktorí zotrvajú v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou aspoň pol hodiny, získať úplné odpustky.