Začína pôstne obdobie

V stredu 6.marca začína pre veriacich rímskokatolíckeho obradu 40- dňové pôstne obdobie ako príprava na najväčšie a svojou podstatou najkrajšie sviatky v roku- Veľkú noc. 
V našej farnosti budeme mať v tomto čase niekoľko pôstnych duchovných aktivít, na ktoré Vás pozývame. 

Využime toto obdobie na osobnú prípravu a priblíženie sa k Bohu v tichu a modlitbe a predložme Mu v dôvere to, čo nás práve trápi a bráni nám žiť naplno našu vieru. Len čo Bohu povieme v úprimnosti o našich trápeniach a v dôvere Ho poprosíme, aby k nám prehovoril a konal, urobí tak, lebo Jeho láska k nám nemá hranice, nemá podmienky, nepozná slová“ nemám čas“…Jedinou prekážkou pôsobenia Božej milosti je naše zatvorené a mlčiace srdce; Boh totiž potrebuje, aby sme Mu o našich trápeniach povedali a dovolili Mu konať, lebo nám dal slobodnú vôľu a ak sami nebudeme chcieť, On v nás nič zmeniť nemôže. Sám Ježiš nás pozýva slovami: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ Mt 11, 28