Krížové cesty

Pozývame Vás na krížové cesty, ktoré sa začneme modliť vo farskom kostole už tento piatok 8.marca 2019 a následne každý piatok v pôstnom období, vždy o 17:15 hod. Po modlitbe nasleduje svätá omša o 18:00 hod. Pravidelné piatkové adorácie z tohto dôvodu nebudú, s výnimkou prvého piatku v mesiaci.

Účastníci krížovej cesty, ktorá sa koná pred riadne ustanovenými zastaveniami, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Tradičná Veľká krížová cesta ulicami farnosti bude na Veľký piatok o 10:00 hod, srdečne Vás pozývame.