Sväté omše za odprosenie hriechov

Každú pôstnu sobotu o 8:00 hod sa bude slúžiť sv. omša za odprosenie našich hriechov a zmierenie sa s Bohom. Na tieto sv. omše pozývame všetkých, ktorí sa cítia byť hriešnici a chcú konať pokánie. Do Kristových rán budeme vkladať nás samých i našich drahých. Sv. omša bude spojená s krátkou kajúcou pobožnosťou pred Sviatosťou Oltárnou a bude zakončená eucharistickým požehnaním.