Popolcová streda

Veriaci spolu s duchovnými otcami farnosti vstúpili do pôstneho obdobia slávením svätej omše na Popolcovú stredu. Súčasťou bohoslužby bolo aj požehnanie popola, ktorým sme boli pomazaní na znak pokánia pred Pánom. Na začiatku sv. omše priniesol o. Marek so sprievodom červenú guličku ako symbol kvapky Kristovej krvi, ktorú vložil do pripravenej čaše. Počas celého pôstu chceme pri každej sv. omši týmto symbolickým úkonom prejaviť vďačnosť za vyliatie Ježišovej krvi a za Jeho obetovanie sa na kríži za nás hriešnikov.

V homílii duchovný otec opísal, na čo by sa mal kresťan v pôste zamerať. Naša pozornosť má byť upriamená na naše vnútro, na naše srdce. Počuli sme pekný opis toho, čo znamená biblický verš „srdcia si roztrhnite, nie šaty“. Obdobie prípravy na veľkonočné sviatky má byť pre nás časom, kedy budeme každý deň objavovať a skúmať svoje srdce. Poznávať nielen to, čo je v ňom hriešne, nedokonalé, čo ho bolí, ale aj to, čo je dobré a krásne, preniknúť do jeho hĺbky, až na dno. Vyvrcholením nášho úsilia tak môže byť na konci pôstneho obdobia odovzdanie svojho srdca Bohu, aby ho mohol premeniť a naplniť svojou láskou. Popri tom by sme nemali zabudnúť aj na častejšiu návštevu chrámu, sv. prijímanie, modlitbu či skutky lásky k blížnemu. Nech prežívanie pôstu nie je o povinnosti a dodržiavaní zvyklostí, ale nech je o našom úprimnom rozhodnutí a túžbe priblížiť sa k svojmu Bohu a o túžbe po premene nášho srdca.