Pondelky s Trpiacim Kristom

V pondelky pôstneho obdobia Vás pozývame na stretnutia s Trpiacim Kristom so začiatkom po sv. omši o 18:30 hod. Meditáciu a modlitby bude viesť o. Marek. Prvé stretnutie bude v pondelok 11. marca 2019.