Sviečka pokánia pri Ježišovom kríži

Počas celého pôstneho obdobia budeme môcť zapáliť sviečku pri Ježišovom kríži umiestnenom pri sakristii. Táto sviečka má predstavovať našu úprimnú ľútosť nad spáchanými hriechmi a zároveň vyjadriť náš postoj k pokániu. Sviečku môžeme zapáliť aj za našich blízkych a symbolicky ich tak priniesť k Ježišovi Ukrižovanému, vyprosujúc im milosť obrátenia a skutočného pokánia. Môžeme tak urobiť aj viackrát; sviečky sú k dispozícii v kostole, vzadu na stolíku.