Celodenná adorácia a návšteva chorých

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, celodenná adorácia bude vo farskom kostole od 9.00 hod- 18.00 hod. Prosíme tých, ktorí môžu venovať konkrétnu hodinu tichej poklone pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, aby sa zapísali na nástenku v kostole.

Duchovný otec zároveň v tento deň bude navštevovať chorých našej farnosti.

Svätá omša za zosnulých a odpust v Kaplnke sv. Rozálie

V nedeľu 01. septembra o 15.15 hod bude v Kaplnke sv. Rozálie slúžená svätá omša za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne Rozália i za zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú.

Z príležitosti sviatku sv. Rozálie, patrónky našej kaplnky, bude od nedele prebiehať Trojdnie modlitieb k sv. Rozálii, ochrankyni pred morovou nákazou a chorobami. Od 02.09.-04.09.2019 bude v kaplnke modlitba sv. ruženca o 15.15 hod, následne bude svätá omša o 16.00 hod. Každý deň sa budeme modliť aj za chorých.

V stredu 04. septembra budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Rozálie, a to o 16.00 hod v Kaplnke sv. Rozálie. Srdečne Vás pozývame!

Continue Reading

Bodka za prázdninami

S blížiacim sa koncom prázdnin a začiatkom nového školského roka sa pomaly kráti čas voľna našim ratolestiam. Aby sa im vstupovalo do nového študijného obdobia o čosi radostnejšie, pripravili sme si pre nich malú Bodku za prázdninami.

Pozývame všetkých školákov i rodičov našej farnosti v nedeľu 01. septembra na slávenie svätej omše o 10.00 hod v našom farskom kostole, ktorá bude spojená s požehnaním žiakov a školských tašiek.

Po svätej omši bude pre všetkých pripravený zábavný program a agapé na priestranstve za kostolom. Tešíme sa na vás!

1. výročie blahorečenia Anky Kolesárovej

Blíži sa 1. výročie slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej. Tento rok bol veľmi bohatý na Božie milosti, rok s množstvom poďakovaní, pekných svedectiev a hlbokých stretnutí s blahoslavenou Ankou v modlitbe. Nebo sa otvorilo, aby sme mohli mať spoločenstvo so svätými i blahoslavenými.

Pozývam vás osláviť 1. výročie blahorečenia a poďakovať za to dobro, ktoré Boh poslal na túto zem na Ankin príhovor. Boh je štedrý a sľúbil, že obdaruje všetkých, ktorí prosia. Teším sa na stretnutie s vami vo Vysokej nad Uhom. 

otec Pavol Hudák

Prihlasovanie a program tu:

Prvý farský tábor je za nami [aktualizované]

Druhý prázdninový týždeň sa v našej farnosti konal 1. farský tábor. Putovanie po stopách svätého Františka začalo svätou omšou vo farskom kostole s o. Marekom. Počas piatich dní deti objavovali jednu z podôb krásy- krásu stvorenia, prírody, zvierat, človeka a napokon krásu Boha.

Continue Reading

Svätá omša s modlitbami k sv. Ondrejovi

Srdečne Vás pozývame na pravidelnú svätú omšu, spojenú s modlitbami k sv. Ondrejovi, apoštolovi. Spoločne budeme prosiť za uzdravenie tela a duše od chorôb a zranení a vyprosovať si Božie požehnanie a ochranu.

Budeme ju sláviť, ako zvyčajne, v posledný pondelok mesiaca, teda 26.8.2019 o 18.00 hod v našom farskom kostole.

Príhovor pápeža Františka

Svätý Otec sa napoludnie v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie prihovoril veriacim na svätopeterskom námestí v Ríme. Začal priblížením evanjelia zo dňa, konkrétne slov chválospevu Panny Márie: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47) Cez objasnenie slovies velebiť a jasať chcel poukázať na to, že tak ako Panna Mária, aj my máme Bohu vzdávať chválu a vďaku za veľké veci, ktoré koná v našich životoch.

Po modlitbe Anjel Pána predniesol osobitné prosby za trpiacich. Svätý Otec prosil za obyvateľov Južnej Ázie, zasiahnutých dažďami a sýrske rodiny, poznačené vojnovými konfliktmi. Na záver požehnal 6000 ružencov, ktoré budú odoslané do sýrskych farností pre tých, ktorí prišli vo vojne o niekoho blízkeho.

Úplné znenie príhovoru pápeža Františka si môžete prečítať tu:

Celodenná adorácia

V utorok 20. augusta bude vo farskom kostole celodenná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Prosíme tých, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke v kostole. Eucharistia bude vyložená od 9.00-18.00 hod.

Kurz opatrovania

Arcidiecézna charita Košice ponúka akreditovaný kurz opatrovania kombinovanou formou v rozsahu 230 hodín s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Cena kurzu je 200 eur.

Obsah vzdelávacieho programu:

  • opatrovateľská činnosť
  • opatrovanie v detskom veku
  • anatómia človeka
  • pomoc pri výžive
  • mobilizácia klienta
  • prvá pomoc
  • vedenie domácnosti a ďalšie

Viac informácií získate v pracovných dňoch od 8.00- 15.00 hod na:

055/625 53 17, 0911 115 446, adch-ke@charita-ke.sk , www.charita-ke.sk

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Vo štvrtok 15.8.2019 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša bude v našom farskom kostole o 18.00 hod.
Do našej farnosti zároveň patrí aj kaplnka na Hornom Bankove, zasvätená práve Nanebovzatiu Panny Márie. V tento deň tu bude slúžená sobášna svätá omša o 15.00 hod.

Continue Reading