Našim duchovným otcom

Dnešná 4. veľkonočná nedeľa nesie aj názov Nedeľa Dobrého pastiera. V prvom rade si týmto sviatkom pripomíname a vyjadrujeme vďačnosť, že náš Pán je dobrým Otcom, dobrým Pastierom, ktorý pozná svoje ovce a oni poznajú jeho. (Dnešný žalm je krásnou modlitbou vďaky a radosti z toho,aký dobrý je Pán.)
Zároveň je to však deň, kedy si zvlásť spomíname aj na našich duchovných otcov v našich farnostiach, v našom okolí, ktorým Pán zveril úlohu starať sa o jeho ľud. Preto by sme chceli na tomto mieste, v dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera, pozdraviť našich duchovných otcov farnosti- o. Mareka, o. Rada a o. Martina. Ďakujeme Vám za všetku Vašu obetavosť, láskavosť, horlivosť, úprimnosť a starostlivosť, s ktorými denne prichádzate k nám, svojim farníkom. (Nemáte to vždy ľahké a jednoduché…). Za to, že nám prinášate denne Božie Telo a „lámete“ Božie Slovo (cenu toho sme si mohli viac uvedomiť práve v týchto časoch zatvorených kostolov…). Za čo by sme sa chceli poďakovať osobitne, je, že spoznávate svoje „ovečky“ po mene, že Vás zaujíma ako a čím žijeme, že napriek mnohým povinnostiam si nachádzate čas pre nás, aj mimo svätej omše, svätej spovede, že ste pri nás nielen fyzicky, ale hlavne duchom.

Nech je Vám náš Pán Ježiš Kristus posilou, oporou, ochranou pri Vašej každodennej práci v Jeho vinici, nech Vás od všetkého zlého chráni naša Nebeská Matka a nech sú Vašimi mocnými orodovníkmi aj naši svätí- sv. Ondrej a sv. Rozália.

Vaši farníci 🙂