„Keď nám horí srdce“- zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu-

V živote stretneme veľmi veľa ľudí, no nie všetci ostanú natrvalo zapísaní v našej mysli. Na niektorých spomíname radi, na iných menej. Sú však aj takí, pri ktorých vnímame zvláštny pocit. Možno ste to zažili už aj Vy, keď vám zahorelo srdce v prítomnosti nejakého človeka. Stane sa to nie len vtedy, keď preskočí iskrička lásky, no stáva sa to aj za iných okolností. Niektorí ľudia hlboko zasiahnu naše srdce. Môže to byť následkom nejakého nečakaného činu, ktorý urobili v náš prospech, či je to záchrana nášho života, alebo života našich drahých. K dotyku ľudského srdca môže dôjsť aj vtedy, keď ľudia majú na seba čas a trpezlivo počúvajú jeden druhého. Zasiahnuté srdce by vedelo rozprávať o ľudskom porozumení, pozornosti, či prejavoch láskavej služby až po sebaobetovanie. Je mnoho dôvodov, pre ktoré nám môže zahorieť srdce vďačnosťou a láskou.

Dvom bezradným a smutným Ježišovým učeníkom sa rozpálilo srdce v hrudi počas rozhovoru s ním. Jeho prítomnosť spôsobila, že sa v nich niečo menilo. To staré odišlo a prišlo niečo nové. Smútok sa zmenil na radosť a rozpoltenosť vnútra na pokoj. Ježiš dokáže zapáliť ľudské srdce nie len preto, aby Ho milovalo, ale aj kvôli tomu, lebo to horiace srdce má zapáliť ďalšie srdcia. Možno aj také, ktoré už dávno prestali horieť.

Na to, aby sme zvládli krízy, ktoré prichádzajú do našich životov, potrebujeme zapálené srdcia. Je to dar, ktorý od Boha dostaneme, keď si o neho budeme prosiť. Dnešný svet je plný hrdinov so zapáleným srdcom, ktorí sa obetujú pre službu v prvej línii. Čo ich zapálilo? Láska! Sú to lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, opatrovateľky, kňazi, rehoľníci, rehoľnice, rodičia, ktorí slúžia tým najzraniteľnejším. Nesmieme však zabudnúť ani na zapálené srdcia mnohých veriacich mužov a žien, ktorí sa denne modlia k Bohu a prosia ho o zmilovanie, ochranu a Jeho pomoc. Áno, naša vytrvalá modlitba veľa zmôže! Dokáže zastaviť zlo a poraziť epidémiu. Horiace srdce, ktoré sa modlí, sa spája s Ježišovým Srdcom, horiacim ohniskom lásky, ktoré zapaľuje tento svet ohňom Lásky. Ani sme netušili, aké horľavé je ľudské srdce – stačí tak málo a zahorí tou správnou láskou, ktorá myslí nie len na seba, ale hlavne na iných.

Nech každý z nás zažije skúsenosť, keď nám horí srdce v prítomnosti Pána! Jeho dobro a láska sú našou silou, ale aj ochranou. Plamene z jeho Srdca majú moc zasiahnuť a rozpáliť naše ľudské srdcia, ktoré mnohokrát dohárajú pre nedostatok lásky a dôvery. Dnes potrebujeme viac ako inokedy zapálených mužov a ženy, ktorí sa dokážu nasadiť do služby pre iných.

Ďakujem Bohu za všetkých ľudí v mojom živote, pri ktorých mi horelo srdce!

Otec Marek