Pápež František pozýva k modlitbe ruženca

V súvislosti s blížiacim sa mesiacom máj, mesiacom úcty k Panne Márii, zasiela Svätý Otec František list všetkým veriacim. Pozýva nás v ňom k modlitbe posvätného ruženca v našich domácnostiach a prisľúbil, že aj on sám bude s nami v tejto modlitbe denne zjednotený. Svätý Otec odporúča pripojiť na záver ruženca aj osobitné modlitby k Panne Márii, v ktorých môžeme prosiť o milosť plniť Božiu vôľu a vyprosovať ochranu pre všetkých chorých a tých, ktorí im rôznym spôsobom slúžia a pomáhajú.

Znenie tohto listu aj s modlitbami k Panne Márii si môžete prečítať tu: