Veľkonočná nedeľa z kaplnky sv. Rozálie

Vo Veľkonočnú nedeľu sa na cintoríne sv. Rozálie v kaplnke sv. Rozálie slávila popoludní sv. omša, ktorá bola zakončená Eucharistickou procesiou konanou v areáli cintorína. Šlo o jedinečnú udalosť, ktorá sa konala vôbec prvý krát na tomto mieste. Cieľom tejto aktivity bolo nie len vyprosovať večný život pre našich zosnulých, pomedzi ktorých hroby živý Pán prítomný v Eucharistii prešiel, ale hlavne požehnať živých a zvolávať na nich ochranu Vzkrieseného, čo symbolicky vyjadrovalo zastavenie sa na štyroch miestach cintorína a požehnanie na každú svetovú stranu. V kaplnke sa od uzatvorenia kostolov 10. marca 2020 denne slávi sv. omša za odvrátenie epidémie a zároveň sa koná pobožnosť k sv. Rozálii s prosbou o ochranu farnosti, mesta a jeho obyvateľov pred nákazou. Tieto modlitby zahŕňajú aj všetkých obyvateľov Slovenska, Európy a ostatných kontinentov. Sv. omšu s pobožnosťou je možné sledovať každý deň online. Pozývame k spoločnej modlitbe, lebo SPOLU S JEŽIŠOM TO URČITE DÁME!